Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:18:57
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832043A/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Manažerské dovednosti I

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Michal Holeček
Ing. Petra Karnetová, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen studentům 3., 4. a 5. ročníků, kteří mají zájem o rozvoj svých znalostí a dovedností v oblasti vedení lidí a
efektivní spolupráce. Semináře budou rozděleny do 4 tématických okruhů: prezentační dovednosti, komunikační
dovednosti, dovednosti v oblasti vedení lidí a týmová spolupráce. Předmět bude vyučován interaktivní formou externími
odborníky z nadnárodní korporace Procter & Gamble. Tento kurz je určen těm, kteří chtějí v budoucnu úspěšně vést tým
lidí či se stát jeho úspěšnou součástí. Absolventi kurzu získají certifikát od společnosti Procter & Gamble.

Sylabus

1. Úvod: představení kurzu, očekávání studentů
2. Prezentační dovednosti: úvod, praktické cvičení, typy pro správnou prezentaci
3. Prezentační dovednosti: jak se připravit na prezentaci, jak správně prezentovat, zadání praktického cvičení
4. Prezentační dovednosti: praktické cvičení I, vyhodnocení praktického cvičení
5. Prezentační dovednosti: praktické cvičení II, vyhodnocení praktického cvičení
6. Komunikační dovednosti: základy komunikačních dovedností, úloha body language, konstruktivní zpětná vazba
7. Komunikační dovednosti: základy efektivního meetingu, příklad mezinárodního Net meetingu a audio konference
8. Komunikační dovednosti: change management
9. Vedení lidí: 80/20 - Paretovo pravidlo v praxi, efektivní řízení času, určování cílů a priorit
10. Vedení lidí: Klíčové charakteristiky efektivního vedení.
11. Týmová spolupráce: Kulturní rozdíly a spolupráce v rámci globálních korporací. Přednosti a úskalí kariéry v zahraničí.
12. Týmová spolupráce: Motivační faktory lidí. Vliv kultury organizace na výsledky. Týmová práce.
13. Závěr: vyhodnocení očekávání studentů, zhodnocení přednášek, udělení certifikátů
14. EXKURZE: Exkurze do výrobního závodu P&G - Rakona

Literatura

Z: Medlíková O. Přesvědčivá prezentace, Grada 2010, 978-80-247-3455-2.
Z: Mikuláštík M. Komunikační dovednosti v praxi, Grada 2010, 978-80-247-2339-6.
Z: Caunt, J. Time management, C. Press/CP Books 2007, 978-80-251-1538-1
Z: Bělohlávek F. Jak vést svůj tým, Grada Publishing 2008, 978-80-247-1975-7.
D: Křivohlavý, Jaro, Tajemství úspěšného jednání, Grada 1995, 80-85623-84-6.
D: Lewis, David, Tajná řeč těla, Victoria Publishing 1993, 80-85605-49-x.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi