Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:47:58
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832045/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Mezinárodní ekonomie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem kurzu je podat základní přehled o vývoji vztahů národní ekonomiky s ekonomikou světovou v širších souvislostech, stejně tak jako podat přehled o dopadu ekonomického vývoje ve světě na národní ekonomiku a rozhodování ekonomických subjektů. Studenti se rovněž seznámí se základními pojmy a kategoriemi mezinárodní ekonomie. Předmět umožňuje hlouběji pochopit problémy mezinárodní ekonomie a rozvíjí ekonomické myšlení studentů. Výklad je zaměřen zejména na vysvětlení jednotlivých teorií mezinárodního obchodu, forem a účinnosti mezinárodních obchodních politik, dále na problematiku měnových kurzů, vývoj mezinárodních měnových systémů a mezinárodních měnových institucí. Součástí kurzu jsou i teorie platební bilance a procesy vyrovnávání platební bilance a devizových rezerv CB.

Sylabus

1. Teorie mezinárodního obchodu - historický kontext.
2. Teorie absolutních a komparativních výhod ( D.Hume,D. Ricardo)
3. Standardní model obchodu
4. Heckscher-Ohlinův model mezinárodního obchodu, Stolperův a Samuelsonův teorém o změně světových cen.
5. Přehled vybraných alternativních modelů mezinárodního obchodu.
6. Výnosy z rozsahu, mezinárodní obchod a nedokonalá konkurence.
7. Teorie obchodní politiky.Překážky obchodu � tarifní a netarifní překážky obchodu.
8. Vnější ekonomická rovnováha. Platební bilance a její vyrovnávání reálným měnovým kurzem
9. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (práce a kapitálu).Nadnárodní společnosti a mezinárodní úvěry.
10.Měnové trhy a měnové kurzy. Klasifikace systémů měnových kurzů,efektivní kurzy, depreciace,apreciace,devalvace,revalvace.
11.Formování měnových kurzů
12.Mundell-Flemingův model otevřené ekonomiky.
13.Fixní vs. flexibilní měnové kurzy a koordinace ekonomických politik
14.Mezinárodní měnový systém, brettonwoodský,postbrettonwoodský (jamajský),evropský měnový systém.

Literatura

Z CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy [Praha] Beck 2001 80-7179-311-6.
Z Neuman,P,Žamberský,P.,Jiránková,M.:Mezinárodní ekonomie Praha, Grada, 2010 978-80-247-3276-3.
D ŠŤASTNÝ, D. Mezinárodní obchod : teorie a politika Praha Oeconomica 2004 80-245-0805-2.
D APPLEYARD, D. R. -- FIELD, A. J. International economics Boston McGraw-Hill 2001 0-07-231514-8.
D KRUGMAN, P. R. -- OBSTFELD, M. International economics : theory and policy Reading Addison-Wesley 2000 0-321-07727-X
D SALVATORE, D. International economics : trade and finance Hoboken John Wiley & Sons 2011 978-0-470-50582-3.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi