Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:26:18
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832046/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Smluvní právo

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět se zabývá problematikou smluvního (závazkového) práva. Předmět je zaměřen na základní principy a pojmy smluvního práva a na seznámení studentů se základnímu smluvními typy a jejich použití v praxi. Přednášky vycházejí z nové právní úpravy soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku (NOZ) a novelizovaného zákoníku práce (ZP).

Sylabus

(1) Principy a základní pojmy smluvního práva

(2) Vznik, změny, zánik a obsah závazků

(3) Zajištění závazků (zadržovací právo, zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva, uznání dluhu, dohoda o ručení, dohoda o srážkách ze mzdy)

(4) Převedení věci do vlastnictví jiného (kupní, darovací a směnná smlouva)

(5) Přenechání věci do užití jinému I. (výprosa, výpůjčka, nájemní smlouva)

(6) Přenechání věci do užití jinému II. (pacht, zápůjčka, licenční smlouva)

(7) Smlouva o dílo (obecná ustanovení, stavba, nehmotné dílo)

(8) Schovací smlouvy a smlouvy o přepravě (úschova, skladování, přeprava osob a věcí)

(9) Bankovní smlouvy a pojištění (smlouva o úvěru, akreditiv, pojistná smlouva)

(10) Smlouvy příkazního typu (příkazní a komisionářská smlouva, zprostředkování, smlouva o obchodní zastoupení)

(11) Další vybrané smluvní typy podle NOZ (tichá společnost, společnost, veřejný příslib, slib odškodnění)

(12) Smlouvy podle zákona o obchodních korporacích (smlouva o výkonu člena statutárního orgánu a odpovědného zástupce, smlouva o převodu podílu v s.r.o., smlouva o převodu družstevního podílu, smlouva o převodu družstevního bytu, kupní smlouva na akcie)

(13) Smlouvy podle zákoníku práce (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o hmotné odpovědnosti)

(14) Závěrečné shrnutí

Literatura

R: Eliáš, K. a kol.: Občanské právo pro každého. Pohledem nejen tvůrců nového občanského zákoníku, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013
R: Novotný, P., Ivičičová, J., Novotná, M., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy, Praha, GRADA Publishing, 2014
R: Novotný, P., Budíková, P., Ivičičová, J., Kedroňová, K., Štrosová, I., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Smluvní právo, Praha, GRADA Publishing, 2014
A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
A: zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
A: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceVŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi