Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:41:48
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Prezentační dovednosti

Kredity 4
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Ing. Lukáš Hrbek
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku a cvičení prezentací před publikem. Cílem je seznámit studenty nejprve s přístupy při tvorbě prezentací. Dále je výuka zaměřena na nedílnou součást verbální komunikace během prezentací, řeč těla. Zde bude záměr seznámit studenty s nejčastějšími gesty a manipulátory během prezentací. Součástí předmětu budou i pravidelné praktické části, kde si studenti naučené vědomosti sami vyzkouší.

Sylabus

1. Obsah a význam předmětu, úvod
2. Vytváření struktury prezentace
3. Význam řeči těla během prezentování, gesta, manipulátory
4. Struktury zpětných vazeb na jiný projev, její význam
5. Péče o hlas a jeho trénink 1
6. Prezentace studentů
7. Prezentace studentů
8. Prezentace studentů
9. Prezentace studentů
10. Power point, vizualizace dat
11. Navazování nových kontaktů při neformálních setkáních, networking
12. Péče o hlas a jeho trénink 2
13. Prezentace studentů
14. Hodnocení předmětu a zpětná vazba od studentů

Literatura

Z: Juláková, E. Jak řešit problémy při psaní odborných textů VŠCHT Praha, 2007.
Z: Plamínek, J. Komunikace a prezentace Praha: Grada, 2008 80-247-2706-6.
D: Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky Brno: Zoner Press, 2004 80-86815-11-0.
D: Zounek, J. Internet pro pedagogy Praha: Grada, 2001 80-247-0044-1.
D: Bradbury, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit Brno: C. Press, 2007 80-251-1622-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi