Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:34:43
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832049/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Prezentační dovednosti

Kredity 4
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Ing. Lukáš Hrbek
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na výuku a cvičení prezentací před publikem. Cílem je seznámit studenty nejprve s přístupy při tvorbě prezentací. Dále je výuka zaměřena na nedílnou součást verbální komunikace během prezentací, řeč těla. Zde bude záměr seznámit studenty s nejčastějšími gesty a manipulátory během prezentací. Součástí předmětu budou i pravidelné praktické části, kde si studenti naučené vědomosti sami vyzkouší.

Sylabus

1. Obsah a význam předmětu, úvod
2. Vytváření struktury prezentace
3. Význam řeči těla během prezentování, gesta, manipulátory
4. Struktury zpětných vazeb na jiný projev, její význam
5. Péče o hlas a jeho trénink 1
6. Prezentace studentů
7. Prezentace studentů
8. Prezentace studentů
9. Prezentace studentů
10. Power point, vizualizace dat
11. Navazování nových kontaktů při neformálních setkáních, networking
12. Péče o hlas a jeho trénink 2
13. Prezentace studentů
14. Hodnocení předmětu a zpětná vazba od studentů

Literatura

Z: Juláková, E. Jak řešit problémy při psaní odborných textů VŠCHT Praha, 2007.
Z: Plamínek, J. Komunikace a prezentace Praha: Grada, 2008 80-247-2706-6.
D: Špinar, D. Tvoříme přístupné webové stránky Brno: Zoner Press, 2004 80-86815-11-0.
D: Zounek, J. Internet pro pedagogy Praha: Grada, 2001 80-247-0044-1.
D: Bradbury, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit Brno: C. Press, 2007 80-251-1622-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi