Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 14:24:33
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832051/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Vědecká žurnalistika

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
Mgr. Pavel Kasík

Anotace

Předmět seznámí studenty se specifiky žurnalistické praxe v oblasti vědy. Studenti získají nejen praktické vědomosti ohledně jednotlivých žurnalistických žánrů, naučí se i základy fotografie, seznámí se s mediálním prostředím, významem sociálních sítí a charakteristikami vědeckého zpravodajství a popularizace.

Sylabus

1. Exkurze do redakce, zákonitosti fungování redakce.
2. Mediální prostředí v ČR a ve světě, česká a slovenská média zaměřená na vědu.
3. Popularizace vědy, vědecké zpravodajství, agenda setting, typy zpráv.
4. Žurnalistické žánry: Rozhovor.
5. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek.
6. Žurnalistické žánry: Rozhovor - společný rozbor domácích prací.
7. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek - společný rozbor domácích prací.
8. Fotografie a fotožurnalistika: Ovládání fotoaparátu, základní pravidla kompozice, nejčastější chyby.
9. Fotografie a fotožurnalistika: Společný rozbor domácích prací.
10. Fotografie a fotožurnalistika: Základ postprodukce a úpravy fotografií.
11. Základy sazby, formální zásady textu, editorská práce.
12. Význam sociálních médií, multimedialita, propagace - napsat to nestačí.
13. Speciální host: přednáška, Q&A.
14. Konzultace a kompletace výstupního média.

Literatura

Bednařík, Jirák, Köpplová: Dějiny českých medií. Grada, 2011, ISBN - 978-80-247-3028-8.
Trampota: Zpravodajství. Portál, 2013, ISBN - 80-7367-096-8.
Jirák, Köpplová: Masová media. Portál, 2012, ISNB: 978-80-7367-466-3
Bauer, Bucchi: Journalism, Science and Society. London & New York: Routledge, 2007, ISBN 978-0415881340

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi