Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 00:21:28
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Český jazyk I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika jazyka vysokoškolského prostředí.

Sylabus

1. Seznámení s programem kurzu, opakování slovesných tvarů.
2. Text Volný čas - práce se slovní zásobou.
3. Slovesný vid, časování obtížnějších sloves.
4. Imperativ, futurum, přísloví.
5. Text Dovolená, prázdniny - práce se slovní zásobou.
6. Téma Kultura, přítomný kondicionál.
7. Slovní zásoba Kultura, minulý kondicionál.
8. Užití kondicionálu ve větě jednoduché.
9. Kondicionál v souvětí, spojovací výrazy, typy vedlejších vět.
10. Téma Školství, vysoké školy, opakování adjektiv a jejich tvoření.
11. Různé typy předložek, slovesný vid - slovesa dokonavá a nedokonavá.
12. Téma Studium na VŠ, slovesný vid a imperativ, vyjádření vzájemnosti.
13. Téma Studentský život, předponová slovesa.
14. Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M.,Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

D: Holá L.,Bořilová P.,Česky krok za krokem 2,Akropolis,Praha,2009, 9788086903927

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi