Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:22:56
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834006/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Český jazyk II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika jazyka vysokoškolského prostředí.

Sylabus

1. Opakování - kondicionál, slovesný vid, imperativ, futurum.
2. Téma Česká republika - práce se slovní zásobou.
3. Trpný rod a jeho vyjádření v češtině.
4. Příčestí trpné a jeho tvoření, některé vybrané tvary, Téma Cestujeme po Čechách.
5. Užití trpného rodu ve větách, podstatné jméno slovesné.
6. Téma Počasí, roční doby - práce se slovní zásobou.
7. Jednočlenné věty, jejich typy a tvoření, Text O známkách jara.
8. Příslovce, jejich charakteristika a tvoření, Text Letní slunovrat.
9. Stupňování příslovcí, typy přípon a některé vybrané nepravidelné tvary.
10. Téma Móda - práce se slovní zásobou.
11. Tvoření přídavných jmen, rozhovor na téma Oblékání.
12. Stupňování přídavných jmen, nepravidelné stupňování, opakování předložek.
13. Téma Rodina - práce se slovní zásobou.
14. Opakování probrané látky

Literatura

Z: Bischofová J.,Hasil J.,Hrdlička M. Kramářová J.,Čeština pro středně a více pokročilé,Nakladatelství Karolinum,Praha,2011, 9788024617930

D: Holá L.,Bořilová P.,Česky krok za krokem 2,Akropolis,Praha,2009, 9788086903927

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi