Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:58:13
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Odborný anglický jazyk I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti, se zvláštním zaměřením na specifika odborného jazyka. Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k životnímu prostředí.

Sylabus

1. Úvod do studia předmětu.
2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba.
3. Univerzitní studium: Studium v zahraničí. Program Erasmus. Slovesné časy.
4. Univerzitní studium: Specializace. Souslednost časová.
5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod.
6. Chemie: Periodická tabulka prvků a vlastnosti prvků. Vztažné věty.
7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly.
8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov pomocí předpon a přípon.
9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratoři. Výstavba koherentního textu.
10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, popis pracovního postupu. Infinitiv a jeho použití.
11.Životní prostředí: Tradiční a alternativní zdroje energie. Slovesné vazby.
12.Životní prostředí: Vodní zdroje, zařízení na úpravu pitné vody. Chemické a biologické čištění odpadních vod.
13.Životní prostředí: Těžba ropy a břidlicového plynu. Frázová slovesa.
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Materiály vypracované Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book,Cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Bonamy D.,Technical English 3,Course Book,Pearson Education Limited,2012, 9781408229477

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi