Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 23:21:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Odborný anglický jazyk II

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.

Sylabus

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.
2. Potraviny: Metody konzervování potravin.
3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.
4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.
5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu
6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.
7. Léky a léčiva: Aplikace léků.
8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.
9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.
10.Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.
11.Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.
12.Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.
13.Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.
14.Shrnutí a opakování

Literatura

R: materiály připravené Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi