Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:47:27
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Odborný anglický jazyk II

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.

Sylabus

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.
2. Potraviny: Metody konzervování potravin.
3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.
4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.
5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu
6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.
7. Léky a léčiva: Aplikace léků.
8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.
9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.
10.Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.
11.Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.
12.Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.
13.Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.
14.Shrnutí a opakování

Literatura

R: materiály připravené Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi