Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:09:38
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834018/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Angličtina - mírně pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Seznámení; Tvoření otázek; Běžné slovesné fráze
2. Popis osoby: vzhled a osobnost; Čas přítomný prostý
3. Oblečení; Čas přítomný průběhový; Předložky místa; Užitečné fráze: Hotelová recepce
4. Dovolená; Čas minulý prostý a průběhový; Pravidelná a nepravidelná slovesa, Předložky času a místa: at, in, on
5. Vyprávění příběhu; Prostředky pro vyjádření následnosti a spojující výrazy; Slovesné fráze
6. Cestování – na letišti; Vyjádření budoucnosti: Plány, předpovědi, dohodnuté akce; Vazba sloves s předložkami
7. Výrazy pro parafrázování: like, for example, atd.; Vymezující vztažené věty; Užitečné fráze: V restauraci
8. Móda a nákupy; Čas předpřítomný a čas minulý prostý
9. Přídavná jména zakončená na –ed a –ing; Neurčitá zájmena: something, anything, nothing
10. Popis města, Vyjádření času; Stupňování přídavných jmen a příslovcí
11. Zdraví a tělo; Vyjádření množství; Užitečné fráze: Stížnost
12. Vyjádření budoucnosti: předpovědi, rozhodnutí, nabídky, sliby; Opozita - slovesa
13. Opakování slovesných tvarů: časy přítomné, minulé a budoucí; Přídavná jména s předložkami
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack A,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598682

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermediate Language Practice.Macmillan,2010, 9780230727014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi