Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:07:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Angličtina - mírně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Nakupování, obchody a zboží; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv
2. Modální slovesa - can, must, may v přítomnosti
3. Sporty a volný čas; Vyjádření pohybu, předložky pohybu
4. Přání a možnosti;Podmínkové věty, mnohoznačnost slov - slovesa
5. Příroda a zvířata; Modální sloves - should, would, might, tvoření slov
6. U lékaře, v lékárně; Vyjádření rady a doporučení, dopis příteli
7. Obavy, strach, dobrodružství; Předpřítomný čas prostý- použití
8. Škola a školní předměty; Vazba "used to", vyjádření minulosti
9. Zdraví a zdravý životní styl; Trpný rod - formy a požití
10.Vynálezy a vynálezci;Trpný rod, vyjádření podobnosti, srovnání
11.Telefonování,užitečné fráze pro telefonování; Frázová slovesa
12.Minulost - realita a fikce; Předminulý čas - tvoření, použití
13.Příběh - tvoření,Přímá a nepřímá řeč, souslednost časů
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack B,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598699

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermadiate Language Practice,Macmillan,2010, 9780230727014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi