Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.9.2022 00:29:39
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834020/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Angličtina - středně pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení a upevnění zvládnutých jazykových prostředků, které umožňují pracovat s jazykem na úrovni srovnatelné s běžnou komunikací i písemným projevem. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby, osvojení lexikálních prostředků. Cílem je dosažení úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Otázky a odpovědi; Práce s textem, jeho rozbor a shrnutí
2. Osobnost; Pomocná sloevsa, použití členu určitého, stupňování přídavných jmen
3. Nemoci a zranění; Předpříomný prostý a průběhový čas
4. Neformální dopis a e-mail; podstatná a přídavná jména - pozice ve větě
5. Móda a oblékání; Přídavná jména a příslovce, vazby přídavných jmen s předložkami
6. Cestování - letadlo; Minulé časy - prostý, průběhový, předminulý čas prostý a průběhový
7. Mnohoznačnost slov - příslovce, vazby příslovcí, spojky
8. Zločin a trest; Trpný rod - formy, použití, opakování
9. Počasí; Vyjádření budoucnosti - předbudoucí čas prostý, průběhový
10.Sloveso "take" a jeho vazby, frázová slovesa; Podmínkové věty a věty časové
11.Vyjádření pocitů a názoru; podmínkové věty - hypotéza
12.Mnohovýznamová slovesa; Modální slovesa s minulým infinitivem
13.Vyjádření pocitů pomocí sloves nebo přídavných jmen -ed / - ing
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Upper-intermediate,MultiPack A,third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194558624

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary fo First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi