Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 02:10:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Angličtina - středně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Hudba, hudební festivaly; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv
2. Spánek; Vazby " used to, be used to, get used to "
3. Sdělovací prostředky; Přímá a nepřímá řeč, vyjádření " like - as "
4. Formální dopis - forma,struktura - článek do novin
5. Slova a slovní spojení - kolokace; Členy - použití
6. Prezentace - forma, příprava
7. Města a venkov; Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, vazba "have something done"
8. Věda a výzkum; Vyjádření počtu a množství, kvantifikátory
9. Zpráva - forma, struktura
10.Přací věty - vyjádření přání, prosby; Přídavná jména s "-ed / -ing", frázové sloveso "go"
11.Obchod a reklama;Vedlejší věty účelové;" whatever, whenever, etc."
12.Vznik a původ slov; Tvoření slov - prefixy
13.Esej - forma, struktura; Diskuse - vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Upper-intermediate,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194558631

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary fo First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi