Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:53:59
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834022/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Němčina - začátečníci I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Fonetický přehled, časování sloves pomocných a slabých v čase přítomném, osobní zájmena v 1. pádě.
2. Užití členů určitých a neurčitých, pořádek slov v německé větě.
3. Číslovky 1-100, článek Sie sind aber neugierig!
4. Skloňování osobních zájmen, 4.pád substantiv.
5. Slovesa modální v čase přítomném, zápor u sloves. Článek Meine Familie.
6. Modální slovesa - dokončení, rozkazovací způsob.
7. Vynechávání členu, skloňování substantiv v singuláru.
8. Skloňování zájmen přivlastňovacích, časování sloves typ "fahren".
9. Všeobecný podmět "man", předložky se 3. pádem
10. Časování sloves typ "sprechen" , článek l. 3 :Herr Fischer fährt ins Ausland.
11. Slovesa zvratná, slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými.
12. Zájmeno kein a další záporná zájmena. článek l. 4 : Wie komme ich nur dorthin?
13. Určování času, způsobové sloveso mögen, vazba "es gibt".
14. Článek l.5 : Lassen Sie es sich gut schmecken!

Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 1,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018512

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 2,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018529

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning,2010, 978319011657

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi