Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:51:00
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834023/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Němčina - začátečníci II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných minimálních znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Skloňování substantiv v plurálu, přídavná jména po členu určitém.
2. Přídavná jména geografická, modální sloveso sollen.
3. Článek l. 6 : Unterschiede /1/, slovosled v německých souvětích, tvoření slov.
4. Skloňování adjektiv bez členu, předložky se 4. pádem.
5. Slovosled ve větách souřadících a podřadících. Článek l. 7 : Unterschiede /2/
6. Gramatický podmět "es", předložky se 3. a se 4. pádem .
7. Sloveso "werden"- časování a užití, budoucí čas, vedlejší věty vztažné.
8. Článek l. 8 : Im Hotelzimmer, číslovky řadové, vyjadřování data.
9. Préteritum sloves slabých, pomocných a modálních.
10.Infinitiv s "zu", časové údaje (dny, měsíce), číslovky od 101.
11.Zpodstatnělá přídavná jména. Článek l. 9 : Brief an einen Freund.
12.Perfektum sloves slabých, pomocných a způsobových. Příčestí minulé v přívlastku.
13.Skloňování tázacích zájmen wer a was, skloňování jmen vlastních a geografických.
14.Článek l. 10 : Ein Telefongespräch,shrnutí a opakování.
Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D., Tesařová L., Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 3,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018536


D: Hilpert S.,Kerner M.,Niebisch D.,Specht F.,Weers D.,Reimann M.,Tomaszewski A.,Schritte International 4,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018543

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi