Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:36:54
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834024/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Němčina - mírně pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci.
Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-A/.
2. Stupňování přídavných jmen a příslovcí, článek l. 11- Im Supermarkt.
3. Vyjadřování měr, množství a hmotnosti, početní úkony. Samostatné tvary číslovky ein,
přivlastňovacích zájmen a zájmena kein.
4. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-B/, německá přísloví.
5. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-C/, zájmeno einander.
6. Vazby některých německých sloves, zájmenná příslovce. Článek l. 12 : Haben Sie es gewusst?
7. Préteritum a perfektum smíšených sloves, další číslovky.
8. Trpný rod průběhový a stavový.
9. Článek l. 13- Eine Stadtrundfahrt durch Berlin. Věty účelové.
10. Konjunktiv II. - 1.část (konjunktiv préterita, opisný tvar s würde).
11. Článek 1. 14 : Nach Potsdam oder in den Harz, příčestí přítomné.
12. Plusquamperfektum, věty časové.
13. Konjunktiv II. - 2.část (konjunktiv plusquamperfekta aktiv, pasiv), podmínkové věty.
14. Článek 1. 15 : Abschied und Rückkehr.

Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Kalender S.,Kerner M.,Orth-Chambah J.,Schümann A.,Specht F.,Weers D.,Gottstein-Schramm B.,Krämer-Kienle I.,Reimann M.,Schritte International
5,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018550

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň, 2008, 9788072387342

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi