Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:51:02
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Němčina - mírně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Článek l. 16 - Über die deutsche Sprache, skloňování názvů jazyků, předložky se 2. pádem.
2. K reformě německého pravopisu. Vazby infinitivu s zu /pokr. l.9- 1. dílu/.
3. Směrová příslovce "hin" a "her" a jejich složeniny. Zpodstatnělý infinitiv.
4. Vedlejší věty se spojkou "aby". Článek l. 17 : Ein Unfall.
5. Krácení předmětných a účelových vět pomocí infinitivu s zu. Složená substantiva.
6. Stupňované tvary příslovcí bez srovnání. Odvozování podst. jmen ženského rodu příponami.
7. Vedl. věty způsobové se "statt dass" a "statt zu", ustálené obraty.
8. Článek l. 18 : Wohnen, párové spojky.
9. Skloňování přídavných jmen po zájmenech a číslovkách. Slovesné předpony dílem odlučitelné.
10. Rozvitý přívlastek. Odvozování podst. jmen mužského rodu příponami.
11. Článek l. 19 : Einladung in die Tschechische Republik. Quiz über Tschechien.
12. Další významy způsobových sloves. Pořádek slov ve větě jednoduché /shrnutí/.
Odvozování podstatných jmen středního rodu příponami.
13. Vzájemné postavení předmětů. Vzájemné postavení příslovečných určení. Postavení zvratného
zájmena sich.
14. Článek l. 20 : Ein Arbeitstag. Opakování lekcí 16-20.
Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Robert A.,Schümann A.,Specht F.,Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Krämer-Kienle I.,Schritte International 6,Huber Verlag,Ismaning,2008,
9783190018567

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010,9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2008, 9788072387342

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi