Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.10.2022 16:11:35
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834030/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Francouzština - mírně pokročilí I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Lenka Strachovská

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Opakování PC, vyprávění prázdnin
2. Rozkazovací způsob, zákazy na veřejných místech, opsání zákazu, žádost
3. Inzeráty, tvoření inzerátu, zkratky, modální slovesa, popis ideálního kandidáta
4. Oslavy a dárky, předmět přímý a nepřímý, přijmutí a odmítnutí nabídky
5. Anketa/Rozhovor, opakování tvoření otázek a sloves aimer/adorer/détester, zájmeno EN
6. (Ne)výhody života ve městě, ideální bydlení, vyjádření názoru
7. Prázdniny, vyjádření osobních preferencí, opakování zvratných sloves v PC
8. Vyprávění vzpomínek, vyjádřit zvyklosti v minulosti, l´imparfait
9. Vyprávění v minulosti, popis události a okolností, l´imparfait X PC
10. Vyjádření cíle/účelu, časové indikátory, situování v čase
11. Počasí, futur simple
12. Vyjádření plánů do budoucnosti a záměrů, domluvení si schůzky
13. Opakování
14. Zápočtový test

Literatura

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1,od lekce 21 , Hachette, Paris, 2009, 9782011555489

Z: Capelle, G., Le nouveau Taxi!, niveau 1, CAHIER D´EXERCICES, od lekce 21, Hachette, Paris, 2009, 9782011555496

D: Siréjols E., Vocabulaire en dialogues-niveau débutant, CLE International,Paris, 2007, 9782090352238

D: Grégoire M.,Thiévenaz O., Grammaire progressive du français-niveau intermédiaire, CLE International, Paris, 2003,

9782090338485

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi