Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:47:10
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Ruština - mírně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/ B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Opakování učiva v rozsahu učebnice Raduga 3
2. Lekce 1:text 1.lekce, informace o Sibiři, stupňování přídavných jmen
3. Lekce 1:určování času, číslovky od tisíce do milionu, doplňkový text
4. Lekce 2: text 2.lekce,diskuse o ochraně přírody
5. Lekce 2:skloňování podst.jmen rodu ženského, doplňkový text
6. Lekce 2/3:psaní - vyplnění celního prohlášení, opakování minulého času
7. Lekce 3:text 3.lekce,rezervace hotelového pokoje,podmínkové věty
8. Lekce 3:letiště a nádraží v Moskvě, slovesné vazby odlišné od češtiny
9. Lekce 4:text 4.lekce,objednávání jídla v restauraci
10.Lekce 4:nákupy potravin, rozkazovací způsob
11.Lekce 4/5:recepty na tradiční ruská jídla-psaní, slovesa jíst a pít
12.Lekce 5:text 5.lekce,neurčitá zájmena a příslovce
13.Lekce 5:aktivity ve volném čase, 2. a 3.stupeň příd. jmen
14.Shrnutí a opakování učiva

Literatura

Z:Радуга по-новому 4, Stanislav Jelínek a kol., Fraus 2010

D:Nekolová V.,Ruština nejen pro samouky,LEDA Voznice 2002,9788073351120

D:Žofková H.,Поехали 1,ALBRA Úvaly 2007 8086490297


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi