Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:40:57
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834038/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Business English I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Petra Holanová

Anotace

Cílem předmětu je osvojit si lexikální i gramatické jazykové prostředky vztahující se k firemnímu pracovnímu prostředí a s jejich pomocí řešit modelové situace. Tématické okruhy zahrnují firemní kulturu, vůdčí schopnosti, vedení porady, prezentace, předkládání nabídek, zprávy o prodeji, prezentace obchodního záměru. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Firemní kultura; frázová slovesa; vztažné věty
2. Vedoucí a řídící pracovníci; vůdčí schopnosti; typy řízení; rozdíl v použití as a like
3. Interní zprávy (memorandum, email, poznámka, oznámení); zkratky; budoucí čas prostý a průběhový
4. Vedení a vyhodnocení porady; klíčové fráze pro předsedu zasedání; seznam úkolů
5. Management vztahu se zákazníky; dodavatelsko-odběratelské vztahy
6. Konkurenční výhoda; stanovení ceny; podávání nabídek; vyjádření hypotézy
7. Návrh; žádost o podání návrhu; spojovací výrazy; složená podstatná jména; trpný rod
8. Prezentace na jednáních; prezentování informací z grafů a textu; nepřímá otázka
9. Účinnost reklamy; druhy reklamy; příslovce
10. Reklama a internet; internetový prodej; zpráva o inzerentech a cílových skupinách; spojovací výrazy
11. Zprávy prodeje; prodejní aktivity; synonyma pro výrazy snižování a zvyšování; přítomný čas prostý a průběhový
12. Vytvoření obchodní nabídky; telefonická inzerce; proniknutí na nový trh; zdůraznění části věty
13. Shrnutí a opakování
14. Závěrečný test

Literatura

R: Brook-Hart G.,Business Benchmark Advanced, Cambridge University Press,2007, 9780521672955

D: Mascull B.,Business Vocabulary in Use Intermediate,Cambridge University Press,2002, 0521775299

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2004, 0521537622

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi