Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:03:44
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834039/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Business English II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Petra Holanová

Anotace

Cílem předmětu je osvojit si především lexikální, ale i gramatické jazykové prostředky vztahující se k firemnímu pracovnímu prostředí a s jejich pomocí řešit modelové situace.Tématické okruhy zahrnují atmosféru na pracovišti, pracovní postupy v budoucnosti, změny v organizaci firmy, jednání se zaměstnanci, firemní etiku a zahraniční partnerství. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Prognózy a výsledky; Jak připravit prognózu prodeje; Slovní zásoba: výkaz zisků a ztrát, rozvaha; Podmínkové věty
2. Financování umění; Návrh na sponzorování umělecké nebo sportovní události; Infinitiv a gerundium
3. Pozdní plátci; Stížnost na opožděnou platbu; Souvětí
4. Jednání o pronájmu; Email shrnující výsledky jednání; Podmínkové věty: alternativy spojky if
5. Atmosféra na pracovišti; Krátká zpráva o stresu na pracovišti a absentérství; Odkazy v textu
6. Pracovní postupy v budoucnosti; Sdílení práce, teleworking; Typy pracovníků
7. Produktivita; Zpráva o změnách v organizaci firmy; Popis grafů; Prezentace na téma produktivita; Vyjádření příčiny a důsledku
8. Jednání se zaměstnanci; Reorganizace firmy; Fráze užívané při vyjednávání; Variace na podmínkové věty
9. Firemní etika; Fair trade; Návrh jak zlepšit image firmy; Příslovečné fráze; Větné členy
10. Rozšíření do zahraničí; Dohled nad dceřinými společnostmi; Akvizice; Přídavná jména a příslovce četnosti
11. Zahraniční partnerství; Dopis potenciálním zákazníkům; Souvětí; Časy v budoucích časových větách
12. Plánovací konference; Řízení rizik; Udržení zaměstnanců, podíl na trhu; Diskurzivní markery pro krátký rozhovor; Přípustkové věty
13. Shrnutí a opakování
14. Závěrečný test

Literatura

R: Brook-Hart G.,Business Benchmark Advanced, Cambridge University Press,2007, 9780521672955

A: Mascull B.,Business Vocabulary in Use Intermediate,Cambridge University Press,2002, 0521775299

A: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2004, 0521537622

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi