Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 05:10:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Angličtina - pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů,vyjádření vlastního názoru a argumentaci.Tématické okruhy se vztahují k mozkové činnosti, zajímavým místům na zeměkouli,kriminálním činům, životnímu prostředí a zaměstnání. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Lidský mozek.Podmínkové věty. Frázová slovesa s dvěma částicemi.
2. CAE : Rozhodování. Slovní zásoba týkající se myšlení. Větná spojení.
3. Divy světa. Památky. Modální slovesa - vyjádření pravděpodobnosti a jistoty.
4. Vlivy počasí. Často zaměňované konstrukce. CAE: Poslech - dokončování vět.
5. Kriminální činy. Trpný rod. Frázová slovesa související s trestnými činy.
6. CAE: Porozumění textu. Informační leták.
7. Životní prostředí. Přechodníkové konstrukce. CAE: Poslech - nesouvisející úryvky.
8. Ekologické otázky. Esej. Nepřímá řeč..
9. Jména a obchodní značky. CAE : Čtení - přiřazování částí textu. Přípony. Slovesné konstrukce.
10.Poslech a parafrázování. Vícevýznamová slova. Nominalizace.
11.Zaměstnání. CAE: Tvoření slov. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
12.Čtení- vyvozování skrytého významu, Formy otázek.
13.Používání přesné slovní zásoby. CAE: Psaní eseje.
14.Závěrečné shrnutí a opakování

Literatura

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2015 9780194502474


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi