Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:59:21
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834045/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Angličtina - pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy zahrnují technologické vymoženosti, zdraví, cestování a turismus, zvířata, jídlo a sport. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Životní změny. Slovesné vazby: sloveso+přemět+infinitiv/gerundium. Složená adjektiva.
2. Závislosti. Telefony a technologie. Adj.+předložky. Podmínkové věty.
3. Zajímavá fakta. Předpony. Vyjádření povolení, povinnosti a nutnosti.
4. Umění. Slovesa smyslového vnímání. Idiomy s barvami.
5. Ilustrace. Sloveso get.
6. Lékařství a zdraví. Gerundium a infinitiv. Přirovnání.
7. Cestování. Vyjádření plánů a ujednání. Homonyma.
8. Zvířata. Elipsa. Pomocná slovesa.
9. Příprava jídla. Substantiva: složené složené a přivlastňovací tvary. Adjektiva vztahující se k jídlu.
10.Hmyz a zvířata. Neformální a nepřesný jazyk.
11.Domov. Důraz ve větě. Často zaměňovaná slova.
12.Čtení - odvozování základního významu. Tvoření otázky.
13.Sporty. Stavba slov: adjektiva, substantiva a slovesa. Vztažné věty.
14.Souhrn a opakování.

Literatura

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2015 9780194502474


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi