Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:12:11
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834054/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Španělština - začátečníci I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního jazyka.Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Abeceda. Číslovky 1 - 10. Určitý člen. Zájmy. Ćasování sloesa "ser".
2. Názvy španělsky hovořících zemí. Shoda v rodě a čísle.Číslovky 11 - 19.
3. Získání a poskytnutí informací o lidech: jméno, věk, národnost, rodinný stav, záliby, povolání, povaha. Časování pravidelných sloves v přítomném čase.
Přídavná jména.Číslovky 20 - 100.
4. Členové rodiny.Přivlastňovací zájmena.
5. Vyjádření zájmu a preferencí. Cestování a dovolená. Dopravní prostředky. Roční období a měsíce.
6. Místa a služby.Užití sloves "ser", "estar" a "haber".
7. Nákupy a zboží,obchody, ceny. Číslovky od 100. Sloveso "tener". Vyjádření nutnosti "tener que" + infinitiv. Ukazovací zájmena.
8. Oblečení.Barvy.Dárky.
9. Člen neurčitý.Zájmena přímého a nepřímého předmětu.
10. Životospráva.Četnost. Dny v týdnu. Zvratná slovesa.
11. Vyjádření množství. Části těla. Pokyny.
12. Doporučení. Rod podstatných jmen.
13. Životní styl.
14. Opakování lexikálně-gramatických jevů.

Literatura

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro del alumno 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620785
D: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente hoy Libro de trabajo 1,Difusión, Barcelona 2013, 9788415620792

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi