Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:49:48
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834056/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Španělština - začátečníci II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj již získaných znalostí jazyka, potřebných pro základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1/A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Povolání a kvalifikace. Pracovní inzeráty.
2. Získat a poskytnout informace o pracovních zkušenostech. Pretérito perfecto.
3. Nákup základních potravin. Komunikace v restauraci. Jídelníček, složení jídla, recepty.
4. Míry a váhy. Množství.
5. Datum a hodina. Cesty, plánování tras.
6. Dopravní prostředky, ubytování v hotelu či jiném ubytovacím zařízení.
7. Město: veřejné služby, kultura a volný čas, ekologie a počasí, obchod a průmysl. Obyvatelstvo, společnost a historie.
8. Vyjádřit přání a záliby, názory, souhlas a nesouhlas. Komparativ a superlativ. Vztažné věty.
9. Na návštěvě: pozdrav, vzájemné představení, rozloučení, rituály. Bydlení: prostory a zařízení.
10.Zeptat se na cestu, řídit se pokyny. Źádat a udělit svolení. Nabídnout se udělat něco. Rozkazovací způsob. Označení místa.
11.Historické události. Denní rutina.
12.Popsat životní podmínky a události v minuslosti. Sestavení biografie: věk, vzdělání, kariéra, rodinný život.
13.Užití minulých časů: pretérito perfecto, pretérito indefinido a pretérito imperfecto.
14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Literatura

Z: Peris E.M.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 1, Difusión,Barcelona,2006, 9788484431381

D: Peris E.M.,Sans Baulenas, Gente Libro de trabajo 1, Difusión,Barcelona,2006, 9788484431398

D: Castro F.,Uso de la gramática española,Edelsea Grupo Didascalia,S.A.,Madrid,2012, 9788477117100

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi