Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 00:59:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Španělština - mírně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Historické události. Gramatika - minulý čas indefinido u nepravidelných sloves.
2. Potraviny, míry, váhy. Vyjádření množství. Nákupy.
3. Důležité okamžiky. Výstavba textu - vyprávění krátkého příběhu.
4. Popis minulosti. Gramatika - minulý čas imperfecto.
5. Tělo, zdraví, návštěva lékaře.
6. Zařízení bytu.
7. Reklama a sdělovací prostředky. Gramatika - rozkazovací způsob.
8. Ubytování v hotelu. Podmínkové věty si + presente de indicativo.
9. Cestování. Gramatika - spojky vyjadřující příčinu, následek, sloučení, odpor, čas; vztažné věty.
10. Na návštěvě. Gramatika - vyjádření začátku akce a doby trvání akce.
11.Španělské zvyky, kulturní rozdíly.
12.Vyjádření budoucnosti a vyjádření pravděpodobnosti. Gramatika - budoucí čas, předložky.
13.Počítače a internet.
14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Literatura

Z: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Nuevo Avance 2 Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2009, 9788497785303

D: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Blanco B, Nuevo Avance 2 Cuaderno de ejercicios, SGEL, Madrid, 2012, 9788497786706

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi