Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:42:44
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N834057/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Španělština - mírně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Historické události. Gramatika - minulý čas indefinido u nepravidelných sloves.
2. Potraviny, míry, váhy. Vyjádření množství. Nákupy.
3. Důležité okamžiky. Výstavba textu - vyprávění krátkého příběhu.
4. Popis minulosti. Gramatika - minulý čas imperfecto.
5. Tělo, zdraví, návštěva lékaře.
6. Zařízení bytu.
7. Reklama a sdělovací prostředky. Gramatika - rozkazovací způsob.
8. Ubytování v hotelu. Podmínkové věty si + presente de indicativo.
9. Cestování. Gramatika - spojky vyjadřující příčinu, následek, sloučení, odpor, čas; vztažné věty.
10. Na návštěvě. Gramatika - vyjádření začátku akce a doby trvání akce.
11.Španělské zvyky, kulturní rozdíly.
12.Vyjádření budoucnosti a vyjádření pravděpodobnosti. Gramatika - budoucí čas, předložky.
13.Počítače a internet.
14.Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Literatura

Z: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Nuevo Avance 2 Libro del alumno, SGEL, Madrid, 2009, 9788497785303

D: Moreno C, Moreno V, Zurita P, Blanco B, Nuevo Avance 2 Cuaderno de ejercicios, SGEL, Madrid, 2012, 9788497786706

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi