Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 00:46:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Španělština - středně pokročilí II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je utvrdit znalosti úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Popis povahy, postojů a pocitů. Vyprávění a hodnocení situací a událostí v minulosti.
2. Slovesné tvary imperfecto/perfecto de subjuntivo. Výrazy pomáhající uspořádat informace.
3. Politický život. Vyjádření odmítnutí a stížnosti. Užití slovesného tvaru subjuntivo pro vyjádření přání.
4. Užití budoucího času pro vyjádření slibu. Výrazy vyjadřující účel - para / a fin de+infinitivo, para que a fin de que+subjuntivo. Organizace debaty.
5. Slovesa s předložkami. Podstatná jména odvozená od sloves, pozice hodnotících přídavných jmen.
6. Strukturování informací ve formálním registru. Popis vlastností produktu.
7. Konstrukce vyjadřující příčinu: por+podstatné jméno/porque+sloveso. Přípustkové věty: a pesar de+infinitiv,aunque+indicativo/subjuntivo.
8. Zvyklosti a zvyky.
9. Vyjádření překvapení. Uvedení podobných a odlišných rysů. Doporučení. Odstranění nedorozumění. Blahopřání.
10. E-mail osobě, která chce poprvé navštívit tuto zemi.
11. Osobnost. Hypotetické situace. Minulý slovesný tvar pluscuamperfecto de subjuntivo. Složený podmiňovací způsob.
12. Hodnocení minulých událostí. Dočasné okolnosti.
13. Dotazník. Emoce a jejich projevy.
14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Literatura

Z: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431886

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Vañó Aymat A.,Gente Libro de trabajo ,3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431893

D: Morena C.,Temas de gramática nivel superior,SGEL,Madrid,2009, 9788497784290

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi