Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 01:09:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Italština - začátečníci I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Eva Mikešová

Anotace

Kurz je určen pro úplné začátečníky se vstupní znalostí A0, tj. pro studenty, kteří s italštinou zatím vůbec nepřišli do styku.

Sylabus

1. pozdravy, představení se, říci odkud jsem; osobní zájmena, časování sloves avere, essere, chiamarsi

2. rozloučení, dotaz na telefonní číslo a adresu; abeceda, člen určitý, národnosti

3. zopakovat informaci, požádat o zopakování; číslovky základní (0-20), opakování 1. lekce

4. fráze pro započetí konverzace, zeptat se a poskytnout informace o sobě; slovesa na –are

5. zeptat se na znalost jazyků druhého, vyjádřit lítost; slovesa essere, avere, fare, stare

6. podstatná jména v jednotném čísle, zápor v italštině, člen určitý a neurčitý, zájmeno questo, -a

7. poděkování, zeptat se a odpovědět na otázku ohledně věku; předložky a, in, tázací zájmena che, chi, dove, quanti

8. objednávání v restauraci, zeptat se a objednat si něco zdvořilým způsobem; slovesa na –ere, slovesa volere a preferire

9. množné číslo podstatných jmen, člen uričtý, bene vs. buono

10. vyreklamovat něco v restauraci, požádat si o účet; tázací zájmena che cosa, quali, quante

11. mluvit o volném čase, odpovědět na otázku „Jak často?“; slovesa na –ire, slovesa andare, giocare, leggere, uscire

12. mluvit o chutích, zálibách a preferencích; příslovce času di solito, sempre, spesso, qualche volta

13. vyjádřit souhlas nebo nesouhlas, zeptat se na to, kolik je hodin; dny v týdnu, předložky in, a, noc, tázací zájmeno perché

14. závěrečný test

Literatura

Základní učebnice používaná pro výuku:
Ziglio, Luciana; Rizzo, Giovanna: Nuovo Espresso 1 – libro dello studente e esercizi, nakladatelství Alma edizioni, 2014. (vydání bez DVD)Další doporučené učebnice:
Ricci, Mina: Via della Grammatica, nakladatelství Edilingua, 2011.
Tartaglione, Roberto; Benincasa, Angelica: Grammatica della lingua italiana per stranieri, nakladatelství Alma edizioni, 2015.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi