Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Bakalářské studium → Začínám se studiem → Pro první ročníky
iduzel: 1572
idvazba: 1896
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 07:57:39
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1572
idvazba: 1896
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium-old/bakalarske-studium/prvni-rocnik/pro-prvni-rocniky'
iduzel: 1572
path: 1/4111/942/994/1012/1471/1581/1572
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pro první ročníky

Akademický rok 2022/2023 začíná 12. září 2022 a končí 10. září 2023

Slavnostní imatrikulace nových studentů se budou konat 20. 9. 2022 podle pokynů děkanátů.

Struktura akademického roku:

 Zimní semestr

19. 9. 2022  -  23. 12. 2022

 výuka

2. 1. 2023  -  10. 2. 2023

 zkouškové období

 

Zimní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 10. 2. 2023.

Letní semestr

13. 2. 2023  -  19. 5. 2023

výuka

22. 5. 2023  -  23. 6. 2023

zkouškové období

28. 8. 2023  -    8. 9. 2023

zkouškové období

 

Letní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 8. 9. 2023.

Začátky a konce vyučovacích hodin:

1.

8:00

-

8:50

 

7.

14:00

-

14:50

2.

9:00

-

9:50

 

8.

15:00

-

15:50

3.

10:00

-

10:50

 

9.

16:00

-

16:50

4.

11:00

-

11:50

 

10.

17:00

-

17:50

5.

12:00

-

12:50

 

11.

18:00

-

18:50

6.

13:00

-

13:50

 

12.

19:00

-

19:50

 

 Děkanáty a vybraná pracoviště

 

budova

patro

místnost

Fakulta chemické technologie

proděkan – Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.

pedagogické záležitosti – Petra Kohoutová

B

2. nadzemní podlaží (= 1. patro)

B2413

Fakulta technologie ochrany prostředí

proděkan – Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

pedagogické záležitosti – Šárka Dintarová

B

2. nadzemní podlaží (= 1. patro)

B2316

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

proděkan – prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

pedagogické záležitosti – Dana Brzoňová

B

2. nadzemní podlaží (= 1. patro)

B2305

Fakulta chemicko-inženýrská

proděkan - doc. Ing. Karel Řehák, CSc.

pedagogické záležitosti – Hana Svobodová

B

2. nadzemní podlaží (= 1. patro)

B2402

 

budova

patro

místnost

Pedagogické oddělení rektorátu  2. nadzemní podlaží B2406 -B2412
Ústavy      
Ústav anorganické chemie         A 2 210A
Ústav chemického inženýrství   B 1 143D
Ústav matematiky       C 2 208
Ústav počítačové a řídicí techniky  A 3 330A
Ústav organické chemie    A 2 278A
Ústav fyziky a měřicí techniky   B 2 218
Ústav chemie ochrany prostředí   A 1 177
Ústav jazyků B 3 339
Ústav tělesné výchovy a sportu     B 4 nástavba X37

                                            

Pro organizaci výuky, akademického roku sledujte webové stránky VŠCHT Praha, fakult a ústavů. Důležité informace jsou také vyvěšeny přímo na vývěskách a nástěnkách děkanátů a ústavů.

Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha

Jako studenti VŠCHT Praha získáváte účet v počítačové síti VŠCHT Praha, který Vám umožní:

 • hlásit se do počítačové sítě VŠCHT (počítačové studovny, WiFi, síťové disky...)
 • přihlašovat se do informačních systémů školy (jako je např. Studijní informační systém)
 • využívat školní e-mailovou adresu 
 • získat zdarma Office 365 a další licence

Aktivace uživatelského účtu

Uživatelské jméno (login) a počáteční heslo se dozvíte po přihlášení k výsledkům přijímacích zkoušek ve webovém rozhraní Studijního IS, kde jsou zobrazeny formou aktuality.

Pokud by tyto údaje nebyly zobrazeny, obraťte se na Váš děkanát nebo technickou podporu Výpočetního centra – helpdesk@vscht.cz , tel. +420 220 443 100.

Počáteční heslo si musíte před použitím v dalších systémech (jako je studijní systém) změnit. Tím dojde k plné aktivaci vašeho účtu. Postupujte podle následujícího návodu:

 Vstupte do školní pošty prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://mailex.vscht.cz . (Pozor https, ne http).

Zde vyplňte Vaše uživatelské jméno a počáteční heslo.

Nyní se otevře nová stránka, kde si nastavíte své vlastní heslo.

Uživatelské jméno:  Vyplňte opět Vaše uživatelské jméno
Aktuální heslo:  Vyplňte opět počáteční heslo
Nové heslo:  Dle Vaší volby
Potvrzení nového hesla:  A ještě jednou to samé jako pojistka proti překlepům.

Při volbě nového hesla musíte dodržet následující požadavky:

 • nesmí být shodné s vámi již dříve užívanými hesly
 • nesmí obsahovat uživatelské jméno
 • musí obsahovat minimálně 12 znaků alespoň ze tří následujících skupin:
 • velká písmena anglické abecedy (A-Z)
 • malá písmena anglické abecedy (a-z)
 • čísla (0-9)
 • speciální znaky jako: ! @ # $ . , + - mezera atd.
 • heslo nesmí obsahovat diakritiku či jiné znaky národních abeced(můžete pak mít problémy s přihlášením k některým IS)

Heslo má omezenou časovou platnost – po uplynutí určité doby budou systémy VŠCHT Praha vynucovat provedení opětovné změny hesla

Nyní jste si nastavil/a heslo pro přístup do počítačové sítě školy a k jejím informačním systémům.

Okamžitě bude fungovat přístup k Vaší emailové schránce s adresou ve tvaru login@vscht.cz. Tento e-mail je třeba sledovat, neboť na něj chodí důležité informace o studiu a provozu školy.  Oficiální elektronická komunikace mezi uživatelem a VŠCHT Praha týkající se studijních a pracovních záležitostí probíhá pouze prostřednictvím přidělené školní mailové adresy. Lze si nastavit přeposílání informací na svůj osobní e-mail. Více informací o elektronické poště naleznete na webu Výpočetního centra.

Studijní informační systém (SIS)

Přihlášení do SIS předchází aktivace uživatelského účtu (viz Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha). Všechny aplikace SIS Vám  budou přístupné až po zápisu do studia. 

Veškeré informace týkající se Vašeho studia naleznete v SIS na adrese https://student.vscht.cz. Login a heslo je stejné jako do školní počítačové sítě (Přihlášení počátečním heslem přístup neumožňuje!)

Zápis volitelných předmětů a přihlašování na rozvrh

pro zimní semestr probíhá od 8. 9. do 16. 9. 2022 v SIS pod ikonou „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Studenti 1. ročníku jsou na cvičení a přednášky již přihlášení, změny lze provádět jen ve výjimečných případech.

Předběžný zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro letní semestr 2022/23 bude probíhat od
16. 11. 2022.

Prodejna a půjčovna skript

se nachází v přízemí Národní technické knihovny naproti budovy A.

Ubytování a stravování

Studenti VŠCHT jsou ubytováni v kolejích SÚZ VŠCHT bloky Sázava – Chemická 952 (Ekonomická) a Volha – K Verneráku 950, v Praze 4-Kunraticích, 148 00. Ubytování zajišťuje ubytovací oddělení SÚZ VŠCHT.

Telefonické spojení : ústředna: 220 447 111.

Dopravní spojení : metrem (trasa C) do stanice Chodov pak autobus do stanice Volha. 

Studenti se mohou stravovat v Menze na kolejích a v menzách ČVUT v Dejvicích.

Poliklinika

V případě zájmu je pro studenty ubytované na koleji k dispozici zdravotní středisko Puls v koleji Sázava, Praha 4, Chemická 952. Pro studenty nebydlící na koleji je možnost se registrovat u praktického lékaře VŠCHT Praha, budova C, Studentská 6, Praha 6.

Stipendia

Na VŠCHT se uděluje prospěchové stipendium za dobré studijní výsledky, dále pak stipendium ubytovací, sociální a účelové (podrobnosti uvádí Stipendijní řád VŠCHT Praha).

 

Obecné zásady pro studium

Pro akademický rok 2022/2023 je stanovena povinná účast studenta v presenční formě studia na výuce těchto předmětů:

 • Obecná a anorganická chemie I – cvičení
 • Chemické a bilanční výpočty
 • Matematika A,B - cvičení  
 • Všechna laboratorní cvičení
 • Odborný anglický jazyk A
 • Tělesná výchova – cvičení (student musí získat 4 zápočty během 1. – 5. semestru bakalářského studia)

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování studia je pravidelná a aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Způsob kontroly a hodnocení účasti, stejně tak jako způsob náhrady neúčasti, určuje vedoucí ústavu spolu s garantem předmětu. Pro studenta s mimořádným studijním plánem (dále jen „MSP“), může děkan o účasti na cvičeních a předmětu Tělesná výchova rozhodnout jinak.

Plnění studijních povinností během studia 

 • Plnění studijních povinností musí respektovat návaznost studijních povinností. Požadavek na návaznost a podmínky návaznosti jsou stanoveny garantem studijního programu a garantem studijního předmětu a jsou součástí informace k předmětu v SIS.
 • Student má právo u studijních povinností zakončených zkouškou na dva opravné termíny. Musí však využít termíny řádně vypsané ústavem zajišťujícím daný předmět, které jsou vypisovány vždy s dostatečnou kapacitou a v rovnoměrném rozložení během zkouškového období. Právo na opravné termíny zaniká, pokud student nevyužil možnost složit zkoušku v řádném termínu. Stanovení počtu opravných termínů u studijních povinností zakončených zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem je v kompetenci garanta studijního předmětu.
 • Student si může tutéž studijní povinnost zapsat maximálně třikrát. Při znovu zapsané studijní povinnosti má student pro její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání.
 • Semestr se řádně uzavírá splněním studijních povinností předepsaných studijním plánem a získáním počtu kreditů odpovídajícího minimálně třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Student je povinen si zapsat na každý semestr studijní povinnosti podle studijního plánu studijního programu.
 • K zápisu do dalšího semestru studijního programu je student povinen vždy získat v předchozím semestru minimálně 15 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů.
 • K zápisu do dalšího ročníku studijního programu smí studentovi chybět maximálně 15 kreditů z počtu kreditů odpovídajícího třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů.
 • Na začátku semestru zveřejní ústavy písemně požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám, včetně sylabů předmětů a podmínek průběžné kontroly.
 • Na zkoušky se studenti přihlašují/ odhlašují prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená neúčast nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací „F“.
 • Klasifikace zkoušek: „A“ (výborně), „B“ (velmi dobře), „C“ (dobře), „D“ (uspokojivě), „E“ (dostatečně), „F“ (nedostatečně). Klasifikaci zkoušky nebo klasifikaci zápočtu zapisuje zkoušející učitel do SIS.

 

Kompletní informace jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu VŠCHT Praha v části V. http://www.vscht.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy

Studijní literatura pro předměty společného základu

Obecná a anorganická chemie:

 • E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
 • Sýkorová a kol: Návody pro laboratoře z anorganické chemie
 • Chemie pro střední školy 1a, 1b, 2a, 2b. Překlad garantovaný VŠCHT Praha, Scientia 1996, 1997
 • Jursík: Anorganická chemie kovů, Anorganická chemie nekovů, Vydavatelství VŠCHT Praha
 • Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganická chemie
 • Sedmidubský, Flemr, Svoboda, Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011
 • Jakeš, Jankovský, Sedmidubský a kol.: Laboratoř anorganické chemie I, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2015

 

Chemické a bilanční výpočty:

 • Lindner: Základy chemicko-inženýrských výpočtů, Vydavatelství VŠCHT Praha, 1. vyd. 2014
 • Flemr, Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii
 • e-learningový kurs (https://e-learning.vscht.cz/

Matematika:

 • Klíč, Hapalová: Úvod do studia matematiky na VŠCHT
 • Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 2. vydání, 2007
 • Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2005
 • Pavlíková, Schmidt: Základy matematiky, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2006
 • Heřmánek a kol.: Sbírka příkladů k Matematice I ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, vydání, 2008
 • Dubcová a kol.: Sbírka příkladů k Matematice II ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2009
 • Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, VŠCHT Praha, 4. vydání, 2002
 • Porubský: Fundamentals Mathematics for Engineerings,Vol.I, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2001
 • Turzík, Dubcová, Pavlíková: Základy matematiky pro bakaláře, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011

 

Počítačové praktikum:

 

Organická chemie A a Organická chemie I:

 • Svoboda a kol.: Organická chemie I, VŠCHT Praha 2005
 • McMurry: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015.
 • McMurry S.: Studijní příručka a řešené příklady k 6. vydání učebnice J. McMurry Organická chemie (Study Guide and Student Solutions Manual for Organic Chemistry 6e), české vydání, Nakladatelství VŠCHT Praha, 2009
 • Elektronická cvičebnice organické chemie: https://och.vscht.cz

 

Fyzika:

Toxikologie a ekotoxikologie:

 • Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-548-0 (1. vydání 2004, dotisky)
 • Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-548-0
 • Linhart I.: Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-806-1 (1. vydání); 2014, ISBN 978-80-7080-877-1 (2. upravené a rozšířené vydání)
 • Online: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-877-1

 

Odborný anglický jazyk:

 

Požadavky k předmětům společného základu

Obecná a anorganická chemie I

Výuka Obecné a anorganické chemie I probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a tři hodiny cvičení. Cvičení jsou rozdělena na dvouhodinový seminář, který se koná pravidelně každý týden, a tři seminářové bloky během semestru. Náplní těchto bloků bude: shrnutí předpokládaných znalostí ze střední školy (2. týden) a opakování před kontrolními testy (5. a 11. týden). Rozvrh těchto bloků bude viditelný v SIS a zároveň bude před jejich začátkem rozeslán informační e-mail. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Účast na cvičeních je povinná.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 6. a 12. týden), trvají 90 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 80 bodů.

V případě, že student získá v součtu průběžných testů 50 až 79 bodů a zúčastnil se obou průběžných testů, může psát souhrnný zápočtový test, který zahrnuje látku za celý semestr. Souhrnný test trvá 120 min. a je hodnocen maximálně 200 body. Souhrnný test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 102 bodů a která obsahuje otázky ze základů obecné a anorganické chemie; část B, v níž lze dosáhnout 98 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení obecné a anorganické chemie. Je-li výsledek zápočtového souhrnného testu v části A alespoň 60 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 80 bodů student získává zápočet. Zápočtový souhrnný test může student psát pouze jednou a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období.

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Zkouškový test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky ze základů obecné a anorganické chemie; část B, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení obecné a anorganické chemie. Je-li výsledek zkouškového testu v části A alespoň 33 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Pokud tuto podmínku student nesplní, je klasifikován známkou "F" (nedostatečně). V případě, že student neuspěje u ústní části zkoušky, musí zkouškový test opakovat.

Obecná a anorganická chemie II

Výuka Obecné a anorganické chemie II probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Souhrnný zápočtový test se nepíše.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru, trvají 90 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 80 bodů.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 90 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, musí zkouškový test opakovat.

Laboratoř anorganické chemie I

Výuka Laboratoře z  anorganické chemie I probíhá v letním semestru 1. ročníku ve třech pětitýdenních turnusech, vždy jeden den v týdnu, který je pro každou studijní skupinu stanoven v rozvrhu. Do laboratoře se mohou přihlásit pouze studenti, kteří složili zkoušku z Obecné a anorganické chemie I a získali zápočet z Chemických a bilančních výpočtů. (výsledky obou povinností musí mít zapsané v SISu). Jednotlivé turnusy laboratoří budou vypsány v SISu (jako termíny na zkoušku) na konci ledna. Studenti se přihlašují pod ikonou „Termíny zkoušek – přihlašování“. Pokud se student bez omluvy do laboratoří nedostaví, bude klasifikován „F“. V září bude vypsán týdenní turnus pro studenty kombinované formy studia popř. studenty, kteří se prokazatelně nemohli ze závažných důvodů laboratoře účastnit v průběhu semestru.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující na základě práce v laboratoři, průběžných testů a závěrečného testu. Pro udělení zápočtu musí student splnit čtyři průběžné testy a závěrečný test.

Průběžný test (20 min.) musí student absolvovat v úvodu každého laboratorního dne. Průběžný test prvního laboratorního dne obsahuje otázky z bezpečnosti práce v laboratoři, přípravu na daný laboratorní den a základní chemické výpočty. Průběžné testy v následujících dnech ověřují znalosti nabyté v předešlém laboratorním dni, přípravu na daný laboratorní den a znalosti základních chemických výpočtů. Pro splnění průběžného testu musí student získat více než 50 %. Pokud student nesplní dva průběžné testy, zároveň také nesplnil jednu z podmínek pro udělení klasifikovaného zápočtu a jeho práce v laboratoři je ukončena.

Závěrečný test (60 min.) se píše mimo laboratoř a pro jeho splnění musí student získat minimálně 50%.

Chemické a bilanční výpočty

(nahrazuje předměty Chemické výpočty, Bilanční výpočty a Úvod do laboratorních výpočtů)

Výuka Chemických a bilančních výpočtů probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Účast na cvičeních je povinná.

Zápočet uděluje vyučující na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 9. a 14. týden), trvají 60 minut a každý je hodnocen maximálně 100 body. K udělení zápočtu je zapotřebí získat z každého testu minimálně 60 bodů, známka je dána počtem bodů z testů. Celkem tedy je nutno z obou testů získat nejméně 120 bodů (hodnocení E), maximálně lze získat 200 bodů. V případě, že student minimální počet bodů nezíská, může každý test 2x opakovat v termínech během zkouškového období.

Matematika A, Matematika B

 Výuka předmětu Matematika A probíhá standardně v zimním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována znovu v letním semestru. Týdenní rozsah tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a dvě dvouhodinová cvičení. Výuka předmětu Matematika B probíhá standardně v letním semestru I. ročníku. Pro studenty, kteří nesloží úspěšně zkoušku, je vyučována také v zimním semestru. Týdenní rozsah tohoto předmětu jsou tři hodiny přednášek a tři hodiny cvičení. Oba předměty jsou zakončeny zápočtem a zkouškou. Účast na cvičeních předmětu Matematika A i Matematika B je povinná a je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.

V předmětu Matematika A je student navíc povinen během prvního týdne semestru absolvovat tzv. vstupní test*.

Zápočet uděluje vyučující na základě výsledků dvou průběžných testů. Píší se během semestru, zpravidla 6. a 11. týden. K udělení zápočtu je zapotřebí splnit podmínky účasti na cvičeních a získat z průběžných testů celkově alespoň 50 % bodů. Získá-li student méně než 50 %, ale minimálně 30 % bodů, může psát souhrnný zápočtový test, jehož náplní je látka za celý semestr. Z tohoto testu je k udělení zápočtu potřeba získat alespoň 50 % bodů. Získá-li student z průběžných testů celkově méně než 30 % bodů, zápočet mu není udělen.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Získá-li student ze zkouškového testu alespoň 50 % bodů, může skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení průběžných testů, zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

 Další informace k předmětům Matematika A a Matematika B jsou dostupné na stránkách https://e-learning.vscht.cz, kde jsou studentům k dispozici také podpůrné kurzy Připrav se - Matematika, Přidej - Matematika.

 *Nejpozději během prvního týdne semestru je nutno vyplnit tzv. vstupní test, který je dostupný v e-learningovém kurzu „Matematika A“ (pro vstup do tohoto kurzu musí být student zapsán na rozvrhovém lístku předmětu). Výsledky tohoto testu nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu. Nicméně jsou včasným indikátorem problematických oblastí matematiky, na které předmět Matematika A bezprostředně navazuje. Vyplnění vstupního testu je nutnou podmínkou pro získání zápočtu.

Organická chemie I a Organická chemie A

Výuka Organické chemie I probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výuka Organické chemie A probíhá v letním semestru I. ročníku (v zimním semestru I. ročníku jen pro bakalářský program Chemie na FCHI), její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet z Organické chemie I a Organické chemie A uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší na cvičení během semestru (zpravidla 7. a 13. týden), trvají minimálně 50 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 100 bodů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát souhrnný zápočtový test, který zahrnuje látku za celý semestr. Souhrnný zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 50 bodů. Souhrnný zápočtový test může student psát pouze jednou, a to v termínu nejpozději do konce třetího týdne zkouškového období.

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel, další informace na https://uoch.vscht.cz/studium/bcpredmety/opakovani-predmetu.

Ke zkoušce z Organické chemie I se může přihlásit pouze student, který složil zkoušku z Obecné a anorganické chemie I a získal zápočet z Organické chemie I.

Ke zkoušce z Organické chemie A se může přihlásit pouze student, který získal zápočet z Organické chemie A.

Zkouška  z Organické chemie I a z Organické chemie A se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 120 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Zkouškový test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky ze základů organické chemie; část B, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení organické chemie. Je-li výsledek zkouškového testu v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Pokud tuto podmínku student nesplní, je klasifikován známkou "F" (nedostatečně). Pokud student neuspěje u ústní části zkoušky, musí znovu opakovat i zkouškový test.

Sylaby a vzorové testy jsou umístěny na stránkách ústavu http://uoch.vscht.cz/studium, interaktivní procvičování příkladů z organické chemie je na stránce Portálu organické chemie: http://och.vscht.cz.

Fyzika I

Výuka Fyziky I probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 8. a 13. týden), trvají 60 min a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. Předpokladem k udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a dále zisk alespoň 100 bodů jako součet z obou průběžných testů (T1 + T2).

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min a je hodnocen maximálně 200 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 100 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (v posledním výukovém týdnu v semestru a zpravidla v prvním týdnu zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min a je hodnocen maximálně 100 body. Obsahuje obecné a numerické řešení fyzikálních příkladů a je doplněn i o teoretické otázky. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Pro studenty studijního programu Chemie je v letním semestru 1. ročníku vyučován předmět Fyzika A, který je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínky získání zápočtu jsou stejné jako u předmětu Fyzika I.

Toxikologie a ekotoxikologie

Výuka předmětu Toxikologie a ekotoxikologie probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozsah jsou dvě hodiny přednášek týdně. Předmět je zakončen zkouškou.

Zkouška se skládá z písemné části v den zkoušky; po získání alespoň 50 % bodů pak následuje ústní zkouška.

Odborný anglický jazyk

Výuka Odborného anglického jazyka A probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny semináře. Předmět je zakončen zápočtem.

Učební materiály jsou zpřístupněny na https://e-learning.vscht.cz/.

Tělesná výchova

Během  bakalářského studia musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy .

Zápočet se uděluje za minimálně 75% aktivní účast v semestrální výuce. Výuka je zakončena zápočtem a ohodnocena jedním kreditem. Jeden ze zápočtů lze nahradit sportovním kurzem v celkové délce minimálně 6 dní.

Aktuální informace (sporty, kurzy, školní týmy, vrcholový sport, reprezentace VŠCHT) naleznete na:  http://ktv.vscht.cz

Podpůrné kurzy a předměty k dorovnání znalostí ze střední školy

https://e-learning.vscht.cz, jsou studentům k dispozici podpůrné kurzy, jejímž cílem je pomoci studentům, kteří přišli ze střední školy s nedostatečnými znalostmi chemie nebo matematiky, doplnit si mezery ze středoškolského učiva.

Připrav se - Chemie

Připrav se – Chemické výpočty

Připrav se - Matematika

Dále studenti mohou využít podpůrné kurzy s možností on-line konzultace k předmětům Obecná a anorganická chemie I, Chemické a bilanční výpočty a Matematika A.

Přidej – Chemie

Přidej – Chemické výpočty

Přidej - Matematika

V prvním semestru 1. ročníku nabízí Ústav jazyků volitelný předmět Seminář z angličtiny, který je určen pro studenty s velmi slabou znalostí anglického jazyka, jako semestrální příprava pro povinný předmět Odborný anglický jazyk A, vyučovaný ve druhém semestru 1. ročníku.

Služby Tutorů a studentské spolky

Spolek Tutorů pomáhá nově příchozím studentům zorientovat se na univerzitě, obecně zvyšuje jejich informovanost napříč všemi ročníky a fakultami a také asistuje při řešení individuálních problémů. Zastřešuje také Databázi doučujících, z řad studentů, kteří pomáhají se zvládnutím téměř kteréhokoli předmětu. Dotazy lze pokládat na Tutorský mail: tutori@vscht.cz. Kontakt přímo na Tutory na stránce pkc.vscht.cz/tutori.

Studentské spolky jsou různě zaměřené; kulturní, sportovní, volnočasové a studijní - poskytující zahraniční stáže. Detailní informace ke studentským spolkům nalezneta na stránce aktivni.vscht.cz

Aktualizováno: 1.12.2022 11:23, Autor: Pedagogické oddělení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi