Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Bakalářské studium → Začínám se studiem → Pro první ročníky
iduzel: 1572
idvazba: 1896
šablona: stranka
čas: 20.6.2019 11:42:16
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pro první ročníky

Akademický rok 2018/2019 začíná 10. září 2018 a končí  8. září 2019. 

Slavnostní imatrikulace nových studentů se budou konat v týdnu od 17. 9. 2018 podle pokynů děkanátů.

Struktura akademického roku 2018/2019:

 Zimní semestr

17. 9. 2018  -  21. 12. 2018

 výuka

 2. 1. 2019  -  15. 2. 2019

 zkouškové období

 

Zimní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 15. 2. 2019.

Letní semestr

18. 2. 2019  -  24. 5. 2019

výuka

27. 5. 2019  -  28. 6. 2019

zkouškové období

26. 8. 2019  -   6. 9. 2019

zkouškové období

 

Letní semestr se uzavírá splněním studijních povinností k 6. 9. 2019.

Začátky a konce vyučovacích hodin:

 

1.

8,00

-

8,50

 

7.

14,00

-

14,50

2.

9,00

-

9,50

 

8.

15,00

-

15,50

3.

10,00

-

10,50

 

9.

16,00

-

16,50

4.

11,00

-

11,50

 

10.

17,00

-

17,50

5.

12,00

-

12,50

 

11.

18,00

-

18,50

6.

13,00

-

13,50

 

12.

19,00

-

19,50

 

Všechny základní pokyny pro organizaci studia najdete na vývěskách děkanátů, ústavů a kateder, nebo na jejich webových stránkách.

 Děkanáty (vyřizují studijní a sociální záležitosti studentů)

 

budova

patro

místnost

Fakulta chemické technologie

proděkan – doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

pedagogické záležitosti – P. Kohoutová

A

suterén

03

Fakulta technologie ochrany prostředí

proděkan – doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

pedagogické záležitosti – Š. Dintarová

B

přízemí

66

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

proděkan – prof. Ing. Jan Masák, CSc.

pedagogické záležitosti – D. Brzoňová

B

přízemí

10

Fakulta chemicko-inženýrská

proděkan – doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

pedagogické záležitosti – H. Svobodová

B

přízemí

02

 

budova

patro

místnost

Pedagogické oddělení rektorátu   2    283, 285
Ústavy      
Ústav anorganické chemie         A 2 210
Ústav chemického inženýrství   B 1 141
Ústav matematiky       C 2 207
Ústav biochemie a mikrobiologie       B 2 245
Ústav počítačové a řídicí techniky  A 3 330
Ústav ekonomiky a managementu C 3 306
Ústav organické chemie    A 2 278
Ústav fyziky a měřicí techniky   B 2 218
Ústav chemie ochrany prostředí   A 1 177
Ústav organické technologie           A 1 77
Ústav jazyků B 3 339
Ústav tělesné výchovy a sportu     B 4 nástavba X37

                                            

Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha

Jako studenti VŠCHT Praha získáváte účet v počítačové síti VŠCHT Praha, který Vám umožní:

 • hlásit se do počítačové sítě VŠCHT (počítačové studovny, WiFi, síťové disky...)
 • přihlašovat se do informačních systémů školy (jako je např. Studijní informační systém)
 • využívat školní e-mailovou adresu 

Aktivace uživatelského účtu

Uživatelské jméno (login) a počáteční heslo se dozvíte po přihlášení výsledkům přijímacích zkoušek ve webovém rozhraní Studijního IS, kde budou zobrazeny formou aktuality.

Pokud by tyto údaje nebyly zobrazeny, obraťte se na Váš děkanát nebo technickou podporu Výpočetního centra – helpdesk@vscht.cz, tel. +420 220 443 100.

Počáteční heslo si musíte před použitím v dalších systémech (jako je studijní systém) změnit. Tím dojde k aktivaci vašeho účtu. Postupujte podle následujícího návodu:

Vstupte do školní pošty prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://mailex.vscht.cz. (Pozor https, ne http).

Zde vyplňte Vaše uživatelské jméno a počáteční heslo.

Nyní se otevře nová stránka, kde budete muset nastavit své vlastní heslo.

 • Uživatelské jméno: Vyplňte opět Vaše uživatelské jméno
 • Aktuální heslo: Vyplňte opět počáteční heslo
 • Nové heslo:  Dle Vaší volby
 • Potvrzení nového hesla:  A ještě jednou to samé jako pojistka proti překlepům.

Při volbě nového hesla musíte dodržet následující požadavky:

 • nesmí být shodné s vámi již dříve užívanými hesly
 • nesmí obsahovat uživatelské jméno.
 • musí obsahovat minimálně 12 znaků alespoň ze tří následujících skupin:
 • velká písmena anglické abecedy (A-Z)
 • malá písmena anglické abecedy (a-z)
 • čísla (0-9)
 • speciální znaky jako: ! @ # $ . , + - mezera atd.
 • heslo by nemělo obsahovat diakritiku či jiné znaky národních abeced

Heslo má omezenou časovou platnost – po uplynutí určité doby budou systémy VŠCHT Praha vynucovat provedení opětovné změny hesla

Nyní jste si nastavil/a heslo pro přístup do počítačové sítě školy a k jejím informačním systémům.

Okamžitě bude fungovat přístup k Vaší emailové schránce s adresou ve tvaru login@vscht.cz. Tento e-mail je třeba sledovat, neboť na něj chodí důležité informace o studiu a provozu školy. Lze si nastavit přeposílání informací na svůj osobní e-mail. Více informací o elektronické poště naleznete na webu Výpočetního centra.

Studijní informační systém (SIS)  

Přihlášení do SIS předchází aktivace uživatelského jména (viz. výše - Přihlášení do počítačové sítě VŠCHT Praha)

Veškeré informace týkající se Vašeho studia naleznete v SIS na adrese https://student.vscht.cz. Login a heslo je stejné jako do školní počítačové sítě (Přihlášení aktivačním heslem přístup neumožní !)

Zápis volitelných předmětů a přihlašování na rozvrh

pro zimní semestr probíhá od 6. 9. do 14. 9. 2018 v SIS pod ikonou „Zápis předmětů a rozvrhu“.

Studenti 1. ročníku jsou na cvičení a přednášky již přihlášení, změny lze provádět jen ve výjimečných případech.

Předběžný zápis povinně volitelných a volitelných předmětů pro letní semestr 2018/19 bude probíhat od 22. 11. 2018.

 

šířka 450px

Posluchárny

jsou označeny podle budov a pater: AI, AII, BI, BII, BIII jsou velké posluchárny pro přednášky, ostatní jsou značeny např. BS4 (posluchárna v suterénu budovy B), A01 (posluchárna v přízemí budovy A), C12 (v 1. patře budovy C).

Počítačové centrum pro samostatnou práci studentů

se nachází v budově B v 1. patře vlevo za posluchárnou B11.

Je k dispozici: pondělí – pátek od 7,30 do 19,30.

Počítačová studovna

se nachází v budově B, v přízemí vpravo místnost B08.

Je k dispozici: pondělí – čtvrtek od 7,30 do 19,30 a v pátek od 7,30 do 17,45.

 šířka 450px

Prodejna a půjčovna skript

se nachází v přízemí Národní technické knihovny naproti budovy A.

Ubytování a stravování

Studenti VŠCHT jsou ubytováni v kolejích SÚZ VŠCHT bloky Sázava – Chemická (Ekonomická) 952 a Volha – K Verneráku 950, v Praze 4-Kunraticích, 148 00. Ubytování zajišťuje ubytovací oddělení SÚZ VŠCHT.

Telefonické spojení : ústředna: 220 447 120.

Informace: http://www.vscht.cz/suz

Dopravní spojení : metrem (trasa C) do stanice Chodov pak autobus do stanice Volha. 

Studenti se mohou stravovat v Menze na kolejích a v menzách ČVUT v Dejvicích.

Poliklinika

V případě zájmu je pro studenty ubytované na koleji k dispozici zdravotní středisko Puls v koleji Sázava, Praha 4, Chemická 952. Pro studenty nebydlící na koleji je možnost se registrovat u praktického lékaře VŠCHT Praha, budova C, Studentská 6, Praha 6, nebo ve studentském zdravotním ústavu Spálená 12, Praha 2.

Stipendia

Na VŠCHT se uděluje prospěchové stipendium za dobré studijní výsledky, dále pak stipendium ubytovací, sociální a účelové (podrobnosti uvádí Stipendijní řád VŠCHT).

Obecné zásady pro studium

Pro akademický rok 2018/2019 je stanovena povinná účast studenta v presenční formě studia na výuce těchto předmětů:

         Obecná a anorganická chemie I - cvičení

         Základy anorganické chemie - cvičení

         Matematika I - cvičení

         Základy matematiky - cvičení

         Všechna laboratorní cvičení

         Jazyk - cvičení

         Tělesná výchova – cvičení (student musí získat 4 zápočty během 1. – 5. semestru)

Základním předpokladem pro úspěšné absolvování studia je pravidelná a aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Způsob kontroly a hodnocení účasti, stejně tak jako způsob náhrady neúčasti, určuje vedoucí ústavu spolu s garantem předmětu. Pro studenta v kombinované formě studia je povinná účast pouze na laboratorních cvičeních; v případě studenta, který studuje v kombinované formě studia nebo podle mimořádného studijního plánu (dále jen „MSP“), může děkan o účasti na odborné praxi, exkurzích a cvičeních z tělesné výchovy rozhodnout jinak.

Plnění studijních povinností během studia

Plnění studijních povinností musí respektovat návaznost studijních povinností. Požadavek na návaznost a podmínky návaznosti jsou stanoveny garantem studijního programu a garantem studijního předmětu a jsou součástí informace k předmětu v SIS.

Student má právo u studijních povinností zakončených zkouškou na dva opravné termíny. Stanovení počtu opravných termínů u studijních povinností zakončených zápočtem nebo klasifikovaným zápočtem je v kompetenci garanta studijního předmětu.

Student si může tutéž studijní povinnost zapsat maximálně třikrát. Při znovu zapsané studijní povinnosti má student pro její splnění stejné podmínky jako při předešlém zapsání.

Semestr se řádně uzavírá splněním studijních povinností předepsaných studijním plánem a získáním minimálně 30 kreditů nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Ročník se řádně uzavírá splněním studijních povinností a získáním minimálně 60 kreditů do konce každého ročníku.

Student je povinen si zapsat na každý semestr studijní povinnosti podle studijního plánu studijního programu. Kreditové hodnocení zapsaných studijní povinnosti v semestru musí souhrnně dosahovat minimálně 30 kreditů.

K zápisu do dalšího semestru studijního programu je student povinen vždy získat v předchozím semestru minimálně 15 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Do těchto kreditů nejsou započítávány kredity z předmětů Ústavu tělesné výchovy a sportu.

K zápisu do dalšího ročníku studijního programu smí studentovi chybět maximálně 15 kreditů z počtu kreditů odpovídajícího třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů.

 K začátku semestru zveřejní ústavy písemně požadavky k zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám, včetně sylabů předmětů a podmínek průběžné kontroly.

Ústavy vypisují ve zkouškovém období minimálně tři zkouškové termíny rovnoměrně rozložené během celého zkouškového období. Podle potřeby může ústav vypsat další termíny i v průběhu semestru.

Na zkoušky se studenti přihlašují/ odhlašují  prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS). Pokud se student ze závažných důvodů nestihl odhlásit ze zkoušky, může se omluvit bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu. V tomto případě vždy uvede důvod nepřítomnosti na zkoušce. Neomluvená neúčast nebo neuznaná omluva nepřítomnosti u zkoušky se hodnotí klasifikací „F“ .

Klasifikace zkoušek: „A“ (výborně), „B“ (velmi dobře), „C“ (dobře), „D“ (uspokojivě), „E“ (dostatečně), „F“ (nedostatečně). Klasifikaci zkoušky nebo klasifikaci zápočtu zapisuje zkoušející učitel do výkazu o studiu velkým tiskacím písmenem. Klasifikace „F“ se do výkazu o studiu nezapisuje.

Kompletní informace jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu VŠCHT Praha v části V.

Studijní literatura

Obecná a anorganická chemie:

C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014

Flemr, Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii

Sýkorová a kol: Návody pro laboratoře z anorganické chemie

Chemie pro střední školy 1a, 1b, 2a, 2b. Překlad garantovaný VŠCHT, Scientia 1996, 1997

Jursík: Anorganická chemie kovů,  Anorganická chemie nekovů, Vydavatelství VŠCHT

Klikorka, Hájek,Votinský: Obecná a anorganická chemie

Seminář z chemie:

Sedmidubský, Flemr, Svoboda, Cibulka: Základy chemie pro bakaláře, Vydavatelství VŠCHT, 2011

Bilanční výpočty:

Lindner: Základy chemicko-inženýrských výpočtů, Vydavatelství VŠCHT, 1. vyd. 2014

Himmelblau: Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering

Matematika:

Klíč, Hapalová: Úvod do studia matematiky na VŠCHT

Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 2. vydání, 2007

Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2005

Pavlíková, Schmidt: Základy matematiky, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2006

Heřmánek a kol.: Sbírka příkladů k Matematice I ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha,

vydání, 2008

Dubcová a kol.: Sbírka příkladů k Matematice II ve strukturovaném studiu, VŠCHT Praha,

vydání, 2009

Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, VŠCHT Praha, 4. vydání, 2002

Porubský: Fundamentals Mathematics for Engineerings,Vol.I, VŠCHT Praha, 1. vydání, 2001

Seminář z matematiky:

Turzík, Dubcová, Pavlíková: Základy matematiky pro bakaláře, Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011

Biologie:

Campbell N. A., Reece J. B.: Biologie. Computer Press, a.s., 2006 (velmi doporučená)

Benda, Babůrek, Kotrba: Základy biologie (2005)

Kotrba, Babůrek, Knejzlík, : Návody ke cvičením z biologie. VŠCHT 2006

Aplikace výpočetní techniky:

Elektronické učební materiály pro kurz AVT: http://moodle.vscht.cz

Barilla J., Simr P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, 2008

Sýkorová K., Simr P., Barilla J.: Microsoft Excel 2013 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, Brno, 2013

Pecinovský J., Microsoft Word 2013 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, Brno, 2013 Kubíček M., Dubcová M., Janovská D.: Numerické metody a algoritmy, 2. vydání, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-558-7

Podniková ekonomika:

Soukupová V., Strachotová D.: Podniková ekonomika, VŠCHT Praha, 2009 ISBN 978-80-7080-711-8.

Strachotová D. a kol.: Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky. VŠCHT Praha, 2009 ISBN 978-80-7080-735-4.

Organická chemie I:

Svoboda a kol.: Organická chemie I, VŠCHT Praha 2005

McMurry: Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno, VŠCHT Praha, 2015.

McMurry S.: Studijní příručka a řešené příklady k 6. vydání učebnice J. McMurry Organická chemie (Study Guide and Student Solutions Manual for Organic Chemistry 6e), české vydání, Nakladatelství VŠCHT Praha, 2009

Elektronická cvičebnice organické chemie: https://och.vscht.cz

Fyzika:

Hofmann J., Urbanová M.: Fyzika I, VŠCHT Praha 2011

Hofmann J. a kolektiv: Sbírka příkladů z fyziky, VŠCHT Praha 2008

Urbanová M., Hofmann J.: Fyzika II, VŠCHT Praha 2000

Urbanová M., Hofmann J., Alexa P.: Fyzika II: elektronická skripta, VŠCHT Praha 2006,

Hofmann J., Alexa P.: Elektronická sbírka příkladů z Fyziky II,

Uhrová H. a kol.: Laboratorní cvičení z Fyziky, VŠCHT Praha, 2013

Toxikologie a ekologie:

Horák, Linhart, Klusoň : Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky

Odborný jazyk :

English for chemistry students I – elektronický učební materiál

http://www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Deutsch für Chemiestudenten  I – elektronický učební materiál:

http://www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Požadavky k předmětům

Obecná a anorganická chemie I

Výuka Obecné a anorganické chemie I probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Účast na cvičeních je povinná.

Zápočet

uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2) a splněné podmínky vyplnění vstupního testu*. Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 6. a 12. týden), trvají 90 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 80 bodů.

V případě, že student získá v součtu průběžných testů 50 až 79 bodů, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový souhrnný test trvá 120 min. a je hodnocen maximálně 200 body. Zápočtový test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 102 bodů a která obsahuje otázky ze základů obecné a anorganické chemie; část B, v níž lze dosáhnout 98 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení obecné a anorganické chemie. Je-li výsledek zápočtového testu v části A alespoň 60 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 80 bodů student získává zápočet. Zápočtový souhrnný test může student psát pouze jednou a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období.

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Zkouškový test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky ze základů obecné a anorganické chemie; část B, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení obecné a anorganické chemie. Je-li výsledek zkouškového testu v části A alespoň 33 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Pokud tuto podmínku student nesplní, je klasifikován známkou "F" (nedostatečně). V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, musí zkouškový test opakovat.

*Během prvního týdne semestru je nutno vyplnit tzv. nultý test, který je dostupný na e-learningovém kurzu „Obecná anorganická chemie I“ (pro vstup do tohoto kurzu musí být student zapsán na rozvrhovém lístku předmětu). Výsledky tohoto kurzu nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu, bez jeho vyplnění ovšem nebude studentovi umožněno psát kontrolní testy ke splnění zápočtu.

Seminář z chemie (volitelný předmět - není povinný)

Výuka Semináře z chemie probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (9. a 13. týden), trvají 60 min. První T1 je hodnocen max. 65 body a druhý T2 max. 35 body. K udělení zápočtu je třeba splnit účasti na cvičení a získat z testu T1 alespoň 32 bodů a z testu T2 alespoň 17 bodů.

 Obecná a anorganická chemie II

Výuka Obecné a anorganické chemie II probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru, trvají 90 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 80 bodů.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 90 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, musí zkouškový test opakovat.

Laboratoř anorganické chemie I

Výuka Laboratoře z  anorganické chemie I probíhá v letním semestru 1. ročníku ve třech pětitýdenních turnusech, vždy jeden den v týdnu, který je pro každou studijní skupinu stanoven v rozvrhu. Do laboratoře se mohou přihlásit pouze studenti, kteří složili zkoušku z Obecné a anorganické chemie I a získali zápočet z Chemických výpočtů nebo klasifikovaný zápočet z Úvodu do laboratorních výpočtů nebo z Bilančních výpočtů (výsledky obou povinností musí mít zapsané v SISu). Jednotlivé turnusy laboratoří budou vypsány v SISu (jako termíny na zkoušku) na konci ledna. Studenti se přihlašují pod ikonou „Termíny zkoušek – přihlašování“. Pokud se student bez omluvy do laboratoří nedostaví, bude klasifikován „F“. V září bude vypsán týdenní turnus pro studenty kombinované formy studia popř. studenty, kteří se prokazatelně nemohli ze závažných důvodů laboratoře účastnit v průběhu semestru.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující na základě práce v laboratoři, průběžných testů a závěrečného testu. Pro udělení zápočtu musí student splnit čtyři průběžné testy a závěrečný test.

Průběžný test (20 min.) musí student absolvovat v úvodu každého laboratorního dne. Průběžný test prvního laboratorního dne obsahuje otázky z bezpečnosti práce v laboratoři, přípravu na daný laboratorní den a základní chemické výpočty. Průběžné testy v následujících dnech ověřují znalosti nabyté v předešlém laboratorním dni, přípravu na daný laboratorní den a znalosti základních chemických výpočtů. Pro splnění průběžného testu musí student získat více než 50 %. Pokud student nesplní dva průběžné testy, zároveň také nesplnil jednu z podmínek pro udělení klasifikovaného zápočtu a jeho práce v laboratoři je ukončena.

Závěrečný test (60 min.) se píše mimo laboratoř a pro jeho splnění musí student získat minimálně 50%.

Úvod do laboratorních výpočtů  (pro FCHT, FTOP-Forenzní analýza, FCHI-Analýza léčiv)

Výuka Úvodu do laboratorních výpočtů probíhá v zimním semestru 1. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Účast na cvičeních je povinná.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků tří průběžných testů (T1,T2 a T3) a hodnocení dvou projektových příkladů. Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 5., 9., a 13. týden), trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Projektové příklady budou zadány v 5. a 11. týdnu. K udělení zápočtu je zapotřebí získat z každého testu minimálně 75 bodů a správně vyřešit oba projektové příklady. V případě, že student, patřičný počet bodů nezíská, může každý test dvakrát opakovat (do konce semestru). Hodnocení projektových příkladů je pak součástí celkového hodnocení. Při znovu zapsání předmětu platí pro udělení zápočtu stejná pravidla.

Chemické výpočty (pro  FTOP mimo Forenzní analýzy, FPBT)

Výuka Chemických výpočtů probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem. Účast na cvičeních je povinná.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků tří průběžných testů (T1,T2 a T3). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 5., 9., a 13. týden), trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. K udělení zápočtu je zapotřebí získat z každého testu minimálně 75 bodů. V případě, že student, patřičný počet bodů nezíská, může každý test dvakrát opakovat (do konce semestru). Při znovu zapsání předmětu platí pro udělení zápočtu stejná pravidla.

Bilanční výpočty (pro FCHI mimo Analýzy léčiv)

V průběhu semestru studenti píší tři testy. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, známka je dána počtem bodů z testů. Pro nejnižší hodnocení (E) je třeba získat nejméně 50 % z maximálního možného počtu bodů v každém ze tří průběžných testů. Během zkouškového období je možné si kterýkoli neúspěšný test opravit, nejvýše však dvakrát. Výsledky jednotlivých testů se nepřevádějí do dalšího semestru, tj. pokud student během prvního semestru neobdrží zápočet, musí si předmět zapsat znovu a úspěšně napsat všechny 3 testy (obvykle během 3. semestru).

Matematika I a Matematika II

Výuka   Matematika I probíhá v zimním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě dvouhodinová cvičení. Matematika II probíhá v letním semestru I.ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a tři hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Účast na cvičeních je povinná. V předmětu  Matematika I je student navíc povinen během prvního týdne semestru absolvovat tzv. vstupní test*.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 5. a 10. týden), trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují (neúčast na průběžných testech nelze nahradit zápočtovým testem). K udělení zápočtu je zapotřebí splnit podmínky účasti na cvičení a získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 80 bodů. V případě, že student získá v součtu průběžných testů 50 až 79 bodů, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 60 min. a je hodnocen maximálně 100 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 50 bodů. Zápočtový test může student psát pouze jednou a to v termínu nejpozději do konce druhého týdne zkouškového období. Pokud student získá v součtu průběžných testů méně než 50 bodů, není mu zápočet udělen.

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Zápočet uznává zpravidla vyučující, který ho udělil, a to ve druhém měsíci semestru (v říjnu, resp. březnu). Pokud si student předmět zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získá zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Elektronické sbírky příkladů k Matematice I a Matematice II jsou k dispozici na stránkách ústavu http://www.vscht.cz/mat.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

 *Během prvního týdne semestru je nutno vyplnit tzv. vstupní test, který je dostupný na e-learningovém kurzu „Matematika I“ (pro vstup do tohoto kurzu musí být student zapsán na rozvrhovém lístku předmětu). Výsledky tohoto testu nijak neovlivní výsledné hodnocení předmětu, bez jeho vyplnění ovšem nebude studentovi umožněno psát kontrolní testy ke splnění zápočtu.

Seminář z matematiky (volitelný předmět - není povinný)

Výuka Semináře z matematiky probíhá v zimním semestru I. ročníku formou e-learningového kurzu dostupného na adrese https://e-learning.vscht.cz. Pro konzultace s vyučujícím jsou studentům k dispozici cvičení, jejichž týdenní rozsah jsou dvě hodiny. Předmět je zakončen zápočtem.

Zápočet uděluje vyučující na základě výsledků zápočtového testu, který zahrnuje látku za celý semestr.

Biologie I (pro FPBT)

Výuka Biologie I probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozvrh jsou tři hodiny týdně. Předmět je zakončen zkouškou.

Zkouška se koná písemnou formou a klasifikaci lze udělit již na základě výsledku písemné zkoušky. Písemná zkouška se sestává z výběrového testu (max. 20 bodů) a 3 otevřených otázek (max. 30 bodů). Pokud student ve výběrovém testu získá méně než 10 bodů, je automaticky klasifikován F. Student má vždy po získání minimální klasifikace E z písemné zkoušky možnost požádat o pokračování zkoušky ústní formou (koná se v den písemné zkoušky).

S dalšími podrobnostmi o podobě písemných zkoušek a testů jsou studenti seznámeni na první přednášce.

Laboratoř biologie (pro FPBT)

Výuka Laboratoře biologie probíhá v letním semestru I. ročníku ve dvou turnusech.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující v laboratoři, podmínkou k jeho udělení je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení a dvou písemných testů ( ve druhém a posledním cvičení).

S dalšími podrobnostmi o podobě testů a zásadách klasifikace jsou studenti seznámeni na prvním laboratorním cvičení.

Aplikace výpočetní techniky (pro FCHT, FPBT a FCHI)

Výuka Aplikace výpočetní techniky probíhá v zimním semestru I. ročníku pro FCHT, FPBT (Biotechnologie léčiv, Forenzní analýza), FCHI a v letním semestru I. ročníku pro FPBT, její týdenní rozsah jsou tři hodiny cvičení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Před zahájením výuky je nutné, aby se student seznámil s "Pravidly užívání počítačů a počítačové sítě na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze" a podepsal příslušné prohlášení při zápisu do studia.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 6. a 13. týden) a trvají 60 min. K udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování obou testů s výsledkem alespoň E (dostatečně).

V e-learningovém systému Ústavu počítačové a řídicí techniky http://moodle.vscht.cz jsou zveřejněny podrobnosti organizace výuky a klasifikace, podrobnější náplň jednotlivých tematických celků a příklady možného zadání testů.

Využití výpočetní techniky (pro FTOP)

Výuka Využití výpočetní techniky probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozsah jsou tři hodiny cvičení týdně.

Klasifikovaný zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledku zápočtového testu z celé probrané látky na konci semestru.

Podniková ekonomika (pro FCHI)

Výuka Podnikové ekonomiky probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozsah jsou dvě hodiny přednášek týdně a dvě hodiny cvičení jednou za 14 dní. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 8. a 14. týden), trvají 45 min. a každý je hodnocen maximálně 50 body, oba testy jsou založeny na řešení příkladů a zodpovídání otázek. Průběžné testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 55 bodů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 90 min. a je hodnocen maximálně 100 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 55 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát, a to pouze v oficiálních termínech (zpravidla v první polovině zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 45 min., obsahuje 24 otázek, u kterých student vybírá správné řešení ze čtyř nabídnutých možností. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 15 správně zodpovězených otázek, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, musí znovu opakovat i zkouškový test.

Na stránkách ústavu http://kem.vscht.cz/predmety/podnikovaekonomika jsou uvedeny další podrobnosti o předmětu, nad rámec běžně přístupného sylabu ve Studijním informačním systému.

Organická chemie I

Výuka Organické chemie I probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší na cvičení během semestru (zpravidla 7. a 13. týden), trvají 50 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. K udělení zápočtu je zapotřebí získat v součtu obou průběžných testů (T1 + T2) alespoň 100 bodů.

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 50 bodů. Zápočtový test může student psát pouze jednou a to v termínu nejpozději do konce třetího týdne zkouškového období.

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Ke zkoušce se může přihlásit pouze student, který složil zkoušku z Obecné a anorganické chemie I a získal zápočet z Organické chemie I.

Zkouška  se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 120 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Zkouškový test má dvě části: část A, v níž lze dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky ze základů organické chemie; část B, v níž lze  dosáhnout 50 bodů a která obsahuje otázky odpovídající vyšší úrovni pochopení organické chemie. Je-li výsledek zkouškového testu v části A alespoň 35 bodů a celkový součet výsledků v částech A a B dohromady alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Pokud tuto podmínku student nesplní, je klasifikován známkou "F" (nedostatečně). Pokud student neuspěje u ústní části zkoušky, musí znovu opakovat i zkouškový test.

Sylaby, vzorové testy a další materiály jsou umístěny na stránkách ústavu http://uoch.vscht.cz.

 Fyzika I

Výuka Fyziky I probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou tři hodiny přednášek a dvě hodiny cvičení. Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet uděluje vyučující na cvičení na základě výsledků dvou průběžných testů (T1 a T2). Průběžné testy se píší během semestru (zpravidla 8. a 13. týden), trvají 60 min. a každý je hodnocen maximálně 100 body. Průběžné testy se nenahrazují. Předpokladem k udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních a dále zisk alespoň 100 bodů jako součet z obou průběžných testů (T1 + T2).

V případě, že student toto kritérium pro udělení zápočtu nesplní nebo se z vážných důvodů nemůže účastnit průběžných testů, může psát zápočtový test (T), který zahrnuje látku za celý semestr. Zápočtový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 200 body, z nichž student musí k udělení zápočtu získat alespoň 100 bodů. Zápočtový test může student psát maximálně dvakrát a to pouze v oficiálních termínech (v posledním výukovém týdnu v semestru a zpravidla v prvním týdnu zkouškového období).

Získaný zápočet se uznává, ale pouze jednou a pouze v případě, že si student předmět znovu zapíše v následujícím semestru. Pokud si ho zapíše s větším časovým odstupem, musí zápočet získat znovu podle výše uvedených pravidel.

Student, který získal zápočet, se může přihlásit ke zkoušce.

Zkouška se skládá z písemné části (zkouškový test) a ústní části. Zkouškový test trvá 100 min. a je hodnocen maximálně 100 body. Obsahuje obecné a numerické řešení fyzikálních příkladů a je doplněn i o teoretické otázky. Je-li výsledek zkouškového testu alespoň 50 bodů, může student skládat ústní část zkoušky. Při nesplnění tohoto limitu je celá zkouška klasifikována známkou „F“ (nedostatečně). Výsledná známka je souhrnem hodnocení zkouškového testu a ústní části zkoušky. V případě, že student u ústní části zkoušky neuspěje, nemusí zkouškový test opakovat.

Pro studenty studijního oboru Chemie je v letním semestru 1. ročníku vyučován předmět Fyzika A, který je ukončen  zápočtem  a zkouškou. Podmínky  získání zápočtu jsou stejné jako u předmětu Fyzika I.

Základy toxikologie a ekologie (pro FTOP a FPBT)

Výuka Základů toxikologie a ekologie probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozsah jsou dvě hodiny přednášek týdně. Předmět je zakončen zkouškou.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky je hodnocena maximálním  počtem  100 bodů, přičemž k ústní zkoušce postupuje posluchač, který dosáhl alespoň  50 bodů. Při nesplnění tohoto limitu je zkouška hodnocena stupněm „F“ a je nutno písemnou část zkoušky opakovat. Studentům je umožněno složit zkoušku v předtermínu v posledním týdnu v semestru.

Toxikologie a ekologie (pro FCHT a FCHI)

Výuka Toxikologie a ekologie probíhá v zimním semestru I. ročníku, její rozsah jsou dvě hodiny přednášek týdně. Předmět je zakončen zkouškou.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Formu písemné zkoušky určí přednášející, jedná se o test nebo o vypracování individuální zprávy založené na vyhledávání informací na Internetu. Při klasifikaci se přihlíží jak k výsledku písemné, tak k výsledku ústní části zkoušky

Studentům je umožněno složit zkoušku v předtermínu zpravidla v posledním týdnu v semestru.

Jazyky

Výuka Odborného anglického jazyka I probíhá v letním semestru I. ročníku, její týdenní rozsah jsou dvě hodiny semináře .Předmět je zakončen zápočtem.

Učební materiály jsou zpřístupněny na webových stránkách ústavu jazyků.

Volitelné předměty

Ústav jazyků vypisuje od letního semestru I. ročníku volitelné předměty obecné angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny a italštiny. Jedná se o předměty pro začátečníky, mírně pokročilé a středně pokročilé a pokročilé. V nabídce ústavů jsou také specializované jazykové  kurzy.

V prvním semestru 1.ročníku nabízí ústav jazyků volitelný předmět Seminář z angličtiny, který je určen pro studenty se slabou znalostí anglického jazyka, jako semestrální přípravu, pro povinný předmět Odborný anglický jazyk I, vyučovaný ve druhém semestru1.ročníku.

Český jazyk

Volitelný kurz českého jazyka je určen výhradně pro zahraniční studenty (s výjimkou studentů  Slovenské republiky) a začíná v 1.semestru. Student si zapíše volitelný předmět Český jazyk I   (N834005). Kurz je dvousemestrální.

Veškeré podrobné informace najdete na webových stránkách ústavu jazyků.

Tělesná výchova

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy .

Zápočet se uděluje za minimálně 75% aktivní účast v semestrální výuce. Výuka je zakončena zápočtem a ohodnocena jedním kreditem. Jeden ze zápočtů lze nahradit sportovním kurzem. Student během celého bakalářského studia za předměty ústavu tělesné výchovy a sportu může získat maximálně 4 kredity.

Sportovní kurzy zajišťované Ústavem tělesné výchovy a sportu lze absolvovat buď jako týdenní (letní nebo zimní), nebo součtem krátkodobých kurzů v celkovém trvání min. 6 dní.

Reprezentanti a vrcholoví sportovci mohou být na základě podané žádosti uvolněni z povinnosti pravidelné TV. Je vítána účast těchto sportovců na akademických mistrovstvích buď jako jednotlivec, nebo jako součást týmů VŠCHT.

Oddílová činnost: Jedná se o zájmovou nebo výkonnostní sportovní činnost v klubech na VŠCHT Praha s cílem reprezentovat VŠCHT.

 Aktuální informace naleznete na:  http://ktv.vscht.cz

Aktualizováno: 14.1.2019 14:46, Autor: Pedagogické oddělení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi