Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → (ZASTARALÉ) Doktorské studium
iduzel: 1564
idvazba: 1885
šablona: stranka
čas: 18.9.2021 04:12:00
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

(ZASTARALÉ) Doktorské studium

Tato stránka již není aktualizována a bude na konci akademického roku 2020-2021 skryta. Inforamce jsou nově publikovány na webu doktorského studia:


Informace pro uchazeče o studium doktorských studijních programů:

uchazeč

Informace pro studenty doktorských studijních programů:

Informace o promocích - viz dole

 Zápisy 

→ konají se dle pokynů děkanátů

Individuální studijní plán a vstupní hodnocení

Elektronické vyplnění Individuálního studijního plánu (ISP) proveďte v aplikaci e-doktorand. Formulář vstupního hodnocení studentů a Studijní plán budete mít k dispozici Další den po zápisu. Přijde Vám informační e-mail s odkazem. V případě problémů pište na edoktorand@vscht.cz

Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP zde.

Minimální požadavky oborových rad pro výběr předmětů do ISP zde.

Informace k vyplňování vstupního hodnocení studentů naleznete níže v sekci Výroční hodnocení studentů DSP.

Děkujeme za spolupráci.

Žádosti

> Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia

> Žádost o prodloužení prezenční formy studia z důvodu COVID19
Žádost o přerušení/zanechání studia
Souhlas s nakládáním s osobními údaji 

Výroční hodnocení studentů doktorských studijních programů :

Způsob a termíny pro odevzdávání výročního hodnocení stanovuje platný Výnos rektora - viz dokumenty dole na stránce.

Studenti všech ročníků použijí webovou aplikaci e-doktorand 

Harmonogram:

i) Konec vyplňování a odevzdání – nastupující doktorandi

do 30 dnů od zápisu do studia

ii) Konec vyplňování a odevzdání – ostatní doktorandi

nejpozději 30 dnů před koncem aktuálního ročníku studia

iii) Konec vyplňování a odevzdání - školitelé nastupujících doktorandů

do 30 dnů od zápisu doktoranda do studia

 

iv) Konec vyplňování a odevzdání – školitelé ostatních doktorandů

nejpozději 15 dnů před koncem aktuálního ročníku studia doktoranda

Uživatelský návod aplikace e-doktorand  -  nápovědy jsou přímo v našeptávači v aplikaci

Obecné pokyny k vyplnění výročního hodnocení (viz dokumenty dole na stránce)

General instructions for filling in the form Report on the outcomes of the DSP student´s professional activities

Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha

Point values allocated to particular results of PhD students of UCT Prague 


→ Bodové hodnocení článků v impaktovaných časopisech probíhá automaticky ve formuláři       systému edoktorand.vscht.cz

> Bodové hodnocení časopisů (odkaz na intranet)

> Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR (poslední aktualizace 2015, novější není k dispozici)

Databáze Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters 1990 - I. část   
Databáze Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters 1990 - II. část  (pouze pro verze excel 2007 a vyšší)

Vědecká konference v anglickém jazyce

Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině 

Státní doktorská zkouška

Přihláška k základní části SDZ 

> Okruhy ke státním doktorským zkouškám (platné pro studenty se začátkem studia před r.2020)

> Okruhy ke státním doktorským zkouškám (platné pro nové DSP s kódem D/AD/DD/ADD)

Dizertační práce a Obhajoba

Žádost o povolení obhajoby dizertační práce 
→ Pokyny pro vypracování dizertační práce

Při vypracování a odevzdání dizertační práce se student závazně řídí platnou směrnicí Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha (viz dokument dole na stránce).

Odevzdávání, obhajoba a uchovávání dizertací s odloženým zveřejněním (s utajovanými údaji) se řídí platnou směrnicí Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním (viz dokument dole na stránce).

Promoce

Promoce obhájených v období červen 2020 až květen 2021 - termín 23. června 2021 od 13 hod. a od 15 hod. byl potvrzen. Vzhledem k platným opatřením a omezení míst v Betlémské kapli budeme muset limitovat počet hostů promovaných.  Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

Dokumenty a formuláře

Aktualizováno: 3.6.2021 11:41, Autor: Veronika Popová

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP02.09.2021
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce15.02.2021
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi