Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Doktorské studium → Nabídka předmětů doktorského studia
iduzel: 39295
idvazba: 41793
šablona: stranka
čas: 16.7.2020 16:43:02
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/obory/S/doktorske-predmety
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nabídka předmětů doktorského studia

Fakulta chemické technologie

D101002 Termodynamické vlastnosti anorganických látekThermodynamic Properties of Inorganic Substances doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
D101005 Pokročilá anorganická chemieAdvanced Inorganic Chemistry Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
D101009 Pokročilá krystalochemieAdvanced Crystal Chemistry prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Dr. RNDr. Karel Knížek
D105001 Teoretické základy anorganických technologiíTheoretical Basics of Inorganic Technology prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
D105004 Elektrochemické inženýrstvíElectrochemical Engineering prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
D105006 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látekReactivity and Structure Characteristics of Solid Materials Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
D105008 Měřící techniky v elektrochemiiElectrochemical Experimental Techniques prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.
D105009 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálůTheory and Technology of Pigments and Powder Materials Production prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
D105010 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látekThe Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
D105013 Agrochemické rozboryAgrochemical Analyses doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
D105014 Experitmentální techniky v elektrochemiiExperimental Methods in Electrochemistry prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
D105016 Zeolity a mikroporézní anorganické materiály: Syntéza, struktura, charakterizace, vlasZeolites and Microporous Inorganic Materials: Synthesis, Structure, Characterization, Properties prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.
D105017 Teoretické základy elektrochemických technikPrinciples of Electrochemical Methods prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
D105018 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorůSpectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts doc. Ing. Zdeněk Sobalík, CSc.
D105027 Aktivní centra od atomů po klastry v nanoporézních matricích a jejich aplikaceActive sites from atoms to clusters in nanoporous matrices and their application Mgr. Jiří Dědeček, CSc. DSc.
D106001 Teorie korozních procesůTheory of Corrosion Processes prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
D106002 Nauka o kovechMetallic Materials Science prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
D106003 Teorie metalurgických procesůTheory of Metalurgical Processes Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.
D106004 Fyzika kovůPhysics of Metals prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
D106005 Fyzikální metalurgiePhysical Metallurgy prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
D107002 Nové technologie v oboru skla a keramikyNew Technologies in Glass and Ceramics doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc.
doc. Dr. Ing. Martin Míka
D107004 Spektroskopické metody studia pevných látekSpectroscopical Methods for Study of Solids prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.
D107006 Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesůKinetics and Mechanisms of High-Temperature Processes prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
D107007 Skelné a sklokeramické materiály v lékařství a farmaciiGlass and Glass-ceramic Materials in Medicine and Pharmacy prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
D107008 Struktura skelného stavuStructure of Glass prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.
D107009 Teorie a charakterizace disperzních systémů a heterogenních materiálůTheory and Characterization of Disperse Systems and Heterogeneous Materials prof. Dr. Dipl. Min. Willi Pabst
D108003 MineralogieMineralogy Ing. David Koloušek, CSc.
D108004 RTG fázová analýzaX-ray Powder Diffraction Ing. Jan Čejka, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Maixner, CSc.
D108005 Pokročilá RTG strukturní krystalografieAdvanced X-ray Crystallography doc. Dr. Ing. Michal Hušák
D108007 Počítačová grafika pro vizualizaci molekulComputer Graphics for Visualizing the Structure of Molecules doc. Dr. Ing. Michal Hušák
D108009 RTG strukturní analýza práškuCrystal Structure Analysis from X-ray Powder Diffraction Ing. Jan Rohlíček, Ph.D.
D108010 Geochemie anorganických kontaminantůGeochemistry of Inorganic Contaminants doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.
D110001 Fyzikální organická chemiePhysical Organic Chemistry doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.
D110002 Mechanismy organických reakcíOrganic Reactions Mechanisms doc. Ing. Tomáš Tobrman, Ph.D.
D110003 Organická syntézaOrganic Synthesis prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.
D110004 RetrosyntézaRetrosynthesis prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
D110011 Organická chemie vybraných prvkůOrganic Chemistry of Selected Elements prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.
D110012 Chemie heterocyklických sloučeninChemistry of Heterocyclic Compounds Ing. Václav Kozmík, CSc.
D110013 Kvantová organická chemieQuantum Organic Chemistry doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.
Ing. Martin Krupička, Ph.D.
D110014 FarmakochemieChemistry of Pharmaceuticals doc. Ing. František Hampl, CSc.
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
Ing. Josef Zezula, Ph.D.
D110015 Toxikologie pro chemikyToxicology for Chemists doc. Ing. Igor Linhart, CSc.
D110016 Bioorganická chemieBioorganic Chemistry prof. Ing. Michal Hocek, DSc.
D110019 Strukturní analýzaStructural Analysis doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.
D110020 Základy supramolekulární chemieFundamentals of Supramolecular Chemistry prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
D110022 Stereoselektivní organické syntézyStereoselective organic syntheses doc. Dr. Ing. Jana Hodačová
D110026 Přechodné kovy v organické syntézeTransition Metals in Organic Synthesis prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
D110027 Organokatalýza v organické syntézeOrganocatalysis in Organic Synthesis prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.
D111001 Vícefázové chemické procesyMultiphase Chemical Processes doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
D111002 Reaktorové inženýrstvíReactor Engineering prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
D111003 Speciální aplikace katalýzyApplied Catalysis II Ing. Martin Veselý, Ph.D.
D111005 Texturní vlastnosti porézních látekTexture Properties of Porous Media (Solids) Ing. Olga Šolcová, DSc.
D111016 Mikrostruktura pevných látek a transportní jevyDisordered materials: Microstructure and transport properties doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
D111018 Farmaceutické inženýrstvíPharmaceutical Engineering Ing. Zdenka Mrvová
D111019 Aerosolové inženýrstvíAerosol Engineering Ing. Vladimír Ždímal, Dr.
D111023 Technologie zpracování práškových materiálůPowder Technology doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
D111024 Lékové formyPharmaceutical Dosage Forms doc.Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr.rer.nat.
D111025 Jednotkové operace výroby pevných lékových foremUnit Operations of Solid Dosage Form Manufacturing prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
D112001 Fyzika polymerůPhysics of Polymers doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.
D112002 Vybrané kapitoly z makromolekulární chemieSelected Chapters from Macromelecular Chemistry prof. Ing. Jan Roda, CSc.
D112003 Chemické aspekty zpracování a aplikace polymerůChemical Aspects of Processing and Application of Polymers prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.
D112004 Fyzikální chemie polymerních soustavPhysical Chemistry of Polymeric Systems prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Ing. Jiří Horský, CSc.
D112013 Polymerní materiály v lékařství a farmaciiPolymer Materials in Medicine and Pharmacy prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
D112014 Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčivMacromolecular Systems for Targeted Delivery and Controlled Release of Drugs Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
Mgr. Petr Chytil, Ph.D.
Ing. Michal Pechar, CSc.
D126002 Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémechEquilibria in Heterogeneous Systems prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
D126007 BiomateriályBiomaterials prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
D141001 Experimentální a matematické modely tavicího procesu skelExperimental and Mathematical Models of Glass Melting Process doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
D143006 ChemoinformatikaChemoinformatics doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
D148003 Konzervace stavebních materiálů a teorie jejich degradaceConservation of Building Materials and Degradation Theories doc. Ing. Petr Kotlík, CSc.
D148004 Konzervace organických materiálů a teorie degradaceConservation of Organic Materials and Degradation Theories doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Fakulta technologie ochrany prostředí

D215001 PetrochemiePetrochemistry doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
D215002 Technologie ropyPetroleum Technology doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
D215003 Výroba a použití alternativních motorových palivProduction and Utilization of Alternative Motor Fuels prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
D215004 Analýza komplexních uhlovodíkových směsíAnalysis of Complex Hydrocarbon Mixtures prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
D215006 Vybrané metody instrumentální analýzySelected methods of instrumental analysis prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
D215015 Simulační výpočty rafinérských procesůSimulation of Refinery Processes Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
D216001 Chemie ovzdušíAtmospheric Chemistry Ing. Marek Staf, Ph.D.
D216002 Technologie ochrany ovzdušíAir Pollution Control Technology Ing. Pavel Machač, CSc.
D216003 Přeprava a distribuce plynuGas Transmission and Distribution Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D.
D216004 Analýza ovzdušíAir Analysis doc. Ing. František Skácel, CSc.
D216006 PlynárenstvíGas Industry doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
D216008 Energetické využití palivFuels utilization for energy production Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.
D216011 Adsorpční materiályAdsorption Materials doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
D216047 Energetické využití biomasyEnergetic Using of Biomass Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
D217002 HydrochemieHydrochemistry doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
D217004 Technická mikrobiologieTechnical Microbiology doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
D217005 Biologické čištění odpadních vodBiological Wastewater Treatment prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
D217006 Anaerobní biotechnologieAnaerobic Biotechnology prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
D217008 Aplikovaná a technická hydrobiologieApplied and Technical Hydrobiology doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
D217009 Úprava vodyWater Treatment prof. Ing. Václav Janda, CSc.
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
D217011 Vodní hospodářství v průmysluWater Management in Industry Ing. Jan Bindzar, Ph.D.
D217026 Fyzikálně-chemické čištění odpadních vodPhysico-chemical Wastewater Treatment Ing. Jan Bindzar, Ph.D.
D218001 EnergetikaEnergetics doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Macák, CSc.
D218002 Koroze a protikorozní ochrana v energeticeCorrosion and Corrosion Prevention in Power Engineering doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Ing. Ivo Jiříček, CSc.
doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.
D218004 Technická jaderná chemieTechnical Nuclear Chemistry doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.
D218005 Membránové a sorpční procesy v úpravě vodyMembrane and Sorption Processes in Water Treatment doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Helena Parschová
Ing. Eva Mištová, Ph.D.
D218008 Fyzikální chemie a elektrochemiePhysical Chemistry and Electrochemistry Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.
D218028 Alternativní zdroje energieSustainable Energy and Technology Ing. Ivo Jiříček, CSc.
doc. Ing. Jan Macák, CSc.
doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
D240003 Environmentální toxikologie a ekotoxikologieEnvironmental Toxicology and Ecotoxicology doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
D240004 Progresivní technologie zpracování odpadůProgressive Waste Treatment Technologiy doc. Dr. Ing. Martin Kubal
D240005 Rizika v životním prostředíEnvironmental Risc Assesment doc. Ing. Josef Janků, CSc.
D240006 Pokročilé dekontaminační technologieAdvanced Decontamination Technology doc. Dr. Ing. Martin Kubal
D240027 Moderní analytické metody složek životního prostředíTop Trends Analysis of Environment doc. Ing. Josef Janků, CSc.
D240028 Posuzování životního cykluLife Cycle Assessment doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

D319003 BioinženýrstvíBioengineering prof. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D.
D319018 Aplikovaná biologieApplied Biology prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.
D319019 Mikroorganismy v biotechnologiiMicroorganisms in Biotechnology prof. Ing. Alena Čejková, CSc.
D319020 Down-stream processing v biotechnologiiDown-stream Processing in Biotechnology prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.
D319021 Současné trendy v biotechnologiiTrends in Biotechnology prof. Ing. Jan Masák, CSc.
D319022 Tradiční biotechnologieTraditional Biotechnology prof. Ing. Pavel Dostálek, CSc.
prof. Dr. Ing. Petra Patáková
D319023 Environmentální biotechnologieEnvironmetal Biotechnology prof. Ing. Jan Masák, CSc.
D320001 BiochemieBiochemistry prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
D320002 Biochemické metodyBiochemical Methods prof. Ing. Jan Káš, DrSc.
D320003 EnzymologieEnzymology doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
D320005 Obecná mikrobiologieGeneral Microbiology prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
D320007 Potravinářská mikrobiologieFood Microbiology prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
D320011 Mikrobiální ekologieMicrobial Ecology doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
D320015 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využitíPolysaccharides, Properties and Applications doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.
prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
D320016 Biofyzikální chemieBiophysical Chemistry Ing. Zita Purkrtová, Ph.D.
Ing. Michaela Marková, Ph.D.
D320027 Imunologie a imunochemieImmunology and Immunochemistry prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc.
D320056 Průmyslová mikrobiologie a buněčné inženýrstvíApplied Microbiology and Cell Engineering doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
D320057 Základy virologieIntroduction to Virology prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
D320058 Hygienicko-klinická mikrobiologieHygienic and Clinical Microbiology doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
D320059 Klinická biochemieClinical Biochemistry prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
D320060 Molekulové modelování a bioinformatikaMolecular Modeling and Bioinformatics prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
D320063 Management procesu technology transfer v akademické sféřeManagement of the Technology Transfer in academia prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
D320065 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteliMolecular Mechanisms of Bacteria-Host Interactions prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
D320066 Trasfer technologií a ochrana duševního vlastnictvíTechnology Transfer and Intellectual Property Protection prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
D321004 Vybrané kapitoly z chemie a technologie cukruAdvances in sugar chemistry and technology prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.
D321005 Vybrané kapitoly z cereální chemie a technologieSupplementary Cereal Chemistry and Technology doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
Ing. Pavel Skřivan, CSc.
D321006 Základy reologie potravinSupplementary food rheology doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
Ing. Pavel Skřivan, CSc.
D321007 Vybrané procesy potravinářských výrobAdvanced processes in Food Technology prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
D321008 Vybrané kapitoly z technologie čokolády a cukrovinekAspects of chocolate and confectionery technology doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.
prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
D321009 Vybrané kapitoly z chemie a technologie škrobuAdvances in starch chemistry and technology doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
D322001 Chemie a analýza mlékárenských produktůDairy Chemistry and Analysis of Dairy Products doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.
doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.
D322002 Technologie mlékárenských výrobTechnology of Dairy Products doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.
doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc.
D322003 Bakterie mléčného kvašeníLactic Acid Bacteria doc. Ing. Milada Plocková, CSc.
Ing. Šárka Horáčková, CSc.
D322004 Chemie lipidů a technologie tukůLipid Chemistry and Fat Technology prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Ing. Jan Kyselka, Ph.D.
D322005 Chemie tenzidů a technologie detergentůSurfactant Chemistry and Detergent Technology prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.
prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
D322006 Fyzikální vlastnosti potravinPhysical Properties of Food doc. Ing. Jiří Štětina, CSc.
Ing. Markéta Berčíková, Ph.D.
D322008 Chemie a technologie kosmetikyChemistry and Technology of Cosmetics prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.
Ing. Iveta Hrádková, Ph.D.
D323001 Reakční mechanismy v chemii potravinReaction Mechanisms in Food Chemistry doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
doc. Dr. Ing. Marek Doležal
D323002 Chemická nezávadnost potravinChemical Food Safety prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
D323005 Základy výživy a výživová politikaHuman Nutrition and Nutrition Policy doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
D323006 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktůGas Chromatography in Analysis of Foods and Natural Products prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Ing. Kateřina Maštovská, Ph.D.
D323008 Počítačové zpracování obrazu v analýze potravinImage Processing in Food Analysis Ing. František Pudil, CSc.
doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
D323011 Izolační a separační metodyIsolation and Separation Methods prof. Dr. Ing. Jan Poustka
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
D323014 Toxikologie potravinFood Toxicology MUDr. Radim Šrám, DrSc.
prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
D323016 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktůLiquid chromatography in Analysis of Foods and Natural Products doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.
D323020 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratořiDevelopment and Optimisation of Procedures in Analytical Laboratory prof. Dr. Ing. Jan Poustka
prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
D323026 Interpretace chromatografických a spektrometrických datInterpretation of Chromatographic and Spectrometric Data Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.
D323027 Speciální analýza potravinSpecial Food Analysis prof. Dr. Ing. Jan Poustka
prof. Dr. Ing. Richard Koplík
D323028 Speciální senzorická analýzaSpecial sensory analysis doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská
doc. Dr. Ing. Marek Doležal
D323029 Analýza stopových prvků v biologických materiálechTrace element analysis of biological samples prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka
D323030 Chemie potravin a přírodních produktůChemistry of foods and natural products doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
doc. Dr. Ing. Marek Doležal
D323031 Analýza potravin, přírodních produktů a složek prostředíAnalysis of food, natural products and environmental compartments prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Dr. Ing. Jan Poustka
D323033 Nutraceutika a funkční potravinyNutraceutics and Functional Foods doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
D324001 Principy úchovy potravinPrinciples of Food Preservation doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Ing. Lenka Votavová, Ph.D.
D324002 Balení potravinFood Packaging doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Ing. Lenka Votavová, Ph.D.
D324008 Kvalita potravinářských surovinQuality of Raw Materials doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
D324009 Technologie masaMeat Science and Technology doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.
D324010 Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoruFood Safety and Quality Management Systems Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D.
D324011 Technologie zpracování ovoce a zeleninyFruit and Vegetable Technology doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
D342001 Strukturní analýza přírodních látekStructural Analysis of Natural Compounds prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Ing. Michal Jurášek, Ph.D.
D342002 Optimalizace kapalinové chromatografieOptimization of Liquid Chromatography prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Ing. Elena Prokudina, Ph.D.
Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.
D342003 Drogy a závislostiDrugs and Addictions doc. RNDr. Jan Staněk, CSc.
D342004 Pokroky v chemii sacharidůAdvances in carbohydrate chemistry doc. RNDr. Jan Staněk, CSc.
D342005 Plynová chromatografie a hmotnostní detektorGas chromatography and mass detection prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Ing. Elena Prokudina, Ph.D.
Mgr. Edita Kofroňová, Ph.D.
D342007 NMR spektroskopie pro studium přírodních látekNMR Spectroscopy of Natural Substances prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.
D342009 Úvod do moderní chemie a technologie peptidůIntroduction to modern chemistry and technology of peptides RNDr. Martin Flegel, CSc.

Fakulta chemicko-inženýrská

D402003 ChemometrikaChemometrics Ing. Patrik Kania, Ph.D.
D402004 Vibrační spektroskopieVibrational Spectroscopy prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
D402008 Molekulová spektroskopieMolecular Spectroscopy prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
D402010 Separační metodySeparation Methods doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.
D402011 Atomová spektroskopieAtomic Spectroscopy prof. Ing. Oto Mestek, CSc.
D402012 SenzorySensors doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.
D402015 Počítačová simulace vlastností molekulComputer Simulation of Molecular Properties prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.
D402029 Chiroptické metodyChiroptical methods doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
D402031 Supramolekulární chemieSupramolecular Chemistry doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
D402033 Teoretické základy analytické chemieTheoretical Fundamentals of Analytical Chemistry doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
D402034 Molekulární fyzikální chemie a symetrieMolecular Physical Chemistry and Symetry prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
D402036 Moderní metody chemické fyziky IAdvanced Methods of Chemical Physics I prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
D402037 Moderní metody chemické fyziky IIAdvanced Methods of Chemical Physics II prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
D402038 Vícerozměrné statistické metodyMultivariate Statistical Methods Ing. Martin Člupek, Ph.D.
D403001 Statistická termodynamikaStatistical Thermodynamics prof. Ing. Anatol Malijevský, CSc.
D403002 Stavové chování a základy termodynamikyState Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
D403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekulyEstimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures prof. Ing. Michal Fulem, Ph.D.
prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
D403004 Fázové rovnováhyPhase Equilibria doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.
D403006 Koloidní a povrchová chemieColloid and Surface Chemistry doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
D403007 Transportní jevy a membránové separační procesyTransport Phenomena and Membrane Separation Processes doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Ing. Pavel Izák, Ph.D. DSc.
D403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měřeníBasic Physico-chemical Quantities and their Measurements doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.
Ing. Pavel Morávek, Ph.D.
D403010 Molekulární modelování a simulaceMolecular Modelling and Simulation prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
D403011 Chemická termodynamika pro zpracování ropyChemical Thermodynamics for Oil Treatment doc. Ing. Karel Řehák, CSc.
D403019 Chemická kinetikaChemical Kinetics prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
D403021 ElektrochemieElectrochemistry prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.
D403022 Fyzikální chemie polymerních soustavPhysical Chemistry of Polymer Systems Ing. Jiří Horský, CSc.
D403023 Fyzikální chemie pro technologickou praxiPhysical Chemistry for Technology Practice Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.
D403024 Statistické zpracování experimentálních datStatistical treatment of experimental data prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
D403025 Úvod do moderní teorie fázových přechodůIntroduction to the Theory of Phase Transitions doc. Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D., DSc.
D403026 Pokročilé metody charakterizace pevných látekAdvanced methods for characterization of solids prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
D403027 Úvod do nevratné termodynamiky: teorie a praxeIntroduction into irreversible thermodynamics: theory and practice Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.
D409001 Procesy sdílení hmotyMass Transport Processes doc. Dr. Ing. Tomáš Moucha
Ing. Michal Kordač, Ph.D.
D409002 Inženýrská kinetika a heterogenní reaktoryEngineering Kinetics and Heterogeneous Reactors prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.
prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.
D409003 BioreaktoryBioreactors prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
D409005 Procesní a systémové inženýrstvíProcess and System Engineering prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.
D409006 Dynamika nelineárních chemicko-fyzikálních procesů - od oscilací ke strukturámDynamics of Nonlinear Chemico-Physical Processes - from Oscillations to Patterns prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
D409009 Inženýrství polymeračních reaktorůEngineering of Polymeration Reactors prof. Dr. Ing. Juraj Kosek
D409015 Bubliny, kapky, částiceBubbles, drops and particles Ing. Jaroslav Tihon, CSc.
D409020 Aerosolové inženýrstvíAerosol engineering Ing. Vladimír Ždímal, Dr.
D409021 Aplikovaná mechanika tekutinApplied fluid mechanics doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
D409022 Optické senzory pro měření v chemických a biologických reaktorechOptical measurement methods, chemical sensors and biosensors Ing. Gabriela Kuncová, CSc.
D409023 Pokročilé programování a programovací technologieAdvanced programming and technologies of programming doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.
D409024 Superkritické tekutiny – vlastnosti a využití  Supercritical fluids - properties and applications Ing. Helena Sovová, CSc.
D409025 Sypké hmotyParticle Technology prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
D409026 Texturní vlastnosti porézních látekTextural properties of porous materials Ing. Olga Šolcová, DSc.
D409027 Hydrodynamika vícefázových reaktorůHydrodynamics of multiphase reactors doc. Ing. Marek Růžička, CSc. DSc.
D413002 Numerické metody pro inženýryNumerical Methods for Engineering prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.
prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
D413004 Diskrétní optimalizaceDiscrete Optimalization doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.
D413006 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů I, IINumerical methods of Analysis of Non-linear Dynamical Models I, II prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.
D413007 Optimalizace nelineárních problémůNon-linear Optimalization prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc.
D413011 Dynamické systémy I, IIDynamical Systems I, II prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
D413012 Teorie grafů a její aplikaceGraph Theory and Applications doc. RNDr. Daniel Turzík, CSc.
D413018 Numerická lineární algebraNumerical Linear Algebra prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
D413026 Fourierova transformaceFourier Transform RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.
D413027 Informační termodynamikaInformatics in thermodynamics Ing. Bohdan Hejna, Ph.D.
D413028 Moderní metody aplikované matematikyAdvanced Methods of Applied Mathematics prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.
D444002 Spektroskopie cirkulárního dichroismuCircular Dichroism Spectroscopy prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.
D444004 Měření technologických veličinMeasurement of Technological Quantities doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.
D444008 Chemické senzoryChemical Sensors prof. Ing. Dr. Martin Vrňata
D444011 Programové prostředky pro měření a řízeníSoftware Tools for Measurement and Control Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
D444012 Úvod do fyziky plazmatuIntroduction to Plasma Physics doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
Ing. Josef Khun, Ph.D.
D445001 Teorie automatického řízeníControl System Theory Ing. Vladimír Hanta, CSc.
D445002 Navrhování řídicích systémůDesign of Control Systems prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.
D445004 Modelování procesůModelling of Technological Processes Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.
D445005 OptimalizaceOptimalization Ing. Vladimír Hanta, CSc.
D445008 Numerická analýza a počítačová grafikaNumerical Analysis and Computer Graphics prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
D445009 Počítačová inteligenceComputational Intelligence prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
D445011 Simulace podnikových procesůFactory Process Simulation Ing. Vladimír Hanta, CSc.
D445015 Zpracování obrazůImage Processing prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
Ing. Martina Mudrová, Ph.D.
D445019 Číslicové zpracování signálů a obrazůDigital Signal and Image Processing prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
D445021 Robotické systémyRobotic systems doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
D445022 Analýza vícerozměrných biomedicínských datAnalysis of Multidimensional Biomedical Signals MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
D445023 Pokročilé metody řízení procesůAdvanced Control Engineering doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.
D453011 Pokročilá kvantová mechanika pro chemikyAdvanced Quantum Mechanics for Chemists prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

D218030 Vědecké informace a diseminace výsledkůScientific Information and Dissemination of Results doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
D834001 English for PhD Students IEnglish for PhD Students I PhDr. Jana Novotná
D834002 English for PhD Students IIEnglish for PhD Students II PhDr. Jana Novotná
D834003 Effective Scientific Writing for PhD StudentsEffective Scientific Writing for PhD Students  Craig Riddell
D834005 Český jazyk pro studenty doktorského studia ICzech language for PhD Students I Mgr. Ivana Gebeltová
D834006 Český jazyk pro studenty doktorského studia IICzech language for PhD Students II Mgr. Ivana Gebeltová
D837001 Základy managamentuFundamental of Management Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.
D837002 Řízení projektůProject Management Ing. Ivan Souček, Ph.D.
Aktualizováno: 26.5.2017 13:25, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi