Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní obory → Magisterské studijní programy:
iduzel: 22454
idvazba: 28070
šablona: stranka
čas: 5.6.2020 20:40:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studijní programy:

Pro absolventy bakalářských studijních programů v oblasti chemické technologie, chemie a v dalších přírodovědných a technických oborech nabízí VŠCHT Praha celou řadu dvouletých navazujících magisterských studijních programů, po jejich ukončení získají titul inženýr (Ing.).

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganická chemie Praha 2 roky 5
Makromolekulární chemie Praha 2 roky 5
Organická chemie Praha 2 roky 10

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek) Praha 2 roky 10

Studijní program: Chemická informatika a bioinformatika

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Bioinformatika Praha 2 roky 10

Studijní program: Chemie a chemické technologie

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Technologie organických látek a chemické speciality Praha 2 roky 15
Vodíkové a membránové technologie Praha 2 roky 10
Základní a speciální anorganické technologie Praha 2 roky 10

Studijní program: Chemie materiálů a materiálové inženýrství

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Anorganické nekovové materiály Praha 2 roky 20
Biomateriály Praha 2 roky 35
Kovové materiály Praha 2 roky 10
Materiály pro elektroniku Praha 2 roky 10
Nanomateriály Praha 2 roky 5
Polymerní materiály Praha 2 roky 10

Studijní program: Chemistry and Technology

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry) Praha 2 roky 10
Engineering and Technology (focus on Chemical Technology) Praha 2 roky 10
Chemistry of Materials Praha 2 roky 10

Studijní program: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Technologie konzervování a restaurování Praha 2 roky 10

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Syntéza léčiv Praha 2 roky 10
Výroba léčiv Praha 2 roky 45

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí) Praha 2 roky 10

Studijní program: Chemistry and Technology

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Environmental Chemistry and Technology Praha 2 roky 10

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analytická chemie životního prostředí Praha 2 roky 10
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 2 roky 10
Chemie a technologie paliv a prostředí Praha 2 roky 20
Chemie a technologie paliv a prostředí (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol) Litvínov 2 roky 10
Odpadové hospodářství Praha 2 roky 20
Průmyslová ekologie Praha 2 roky 20
Technologie vody Praha 2 roky 20

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnologie Praha 2 roky 20
Mikrobiologie Praha 2 roky 20
Obecná a aplikovaná biochemie Praha 2 roky 25

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Forenzní biologická analýza Praha 2 roky 30

Studijní program: Chemie a analýza potravin

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemie přírodních látek Praha 2 roky 15
Kvalita a bezpečnost potravin Praha 2 roky 25

Studijní program: Chemistry and Technology

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnology Praha 2 roky 10

Studijní program: Klinická bioanalytika

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků Praha 2 roky 20

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Biotechnologie léčiv Praha 2 roky 20

Studijní program: Technologie potravin

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Technologie potravin Praha 2 roky 45

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Analytická a fyzikální chemie

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analytická chemie a jakostní inženýrství Praha 2 roky 15
Fyzikální chemie Praha 2 roky 15
Molekulární analytická a fyzikální chemie Praha 2 roky 10

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie) Praha 2 roky 15

Studijní program: Procesní inženýrství a informatika

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Chemické inženýrství a bioinženýrství Praha 2 roky 15
Senzorika a kybernetika v chemii Praha 2 roky 10

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obor Místo studia Doba studia Kapacita
Analýza léčiv Praha 2 roky 15

Fakulta chemické technologie

Studijní program: Anorganická, organická a makromolekulární chemie

Anorganická chemie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 5
Makromolekulární chemie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 5
Organická chemie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Forenzní analýza

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemická informatika a bioinformatika

Bioinformatika
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie a chemické technologie

Technologie organických látek a chemické speciality
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Vodíkové a membránové technologie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Základní a speciální anorganické technologie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemie materiálů a materiálové inženýrství

Anorganické nekovové materiály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Biomateriály
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 35
Kovové materiály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Materiály pro elektroniku
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Nanomateriály
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 5
Polymerní materiály
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemistry and Technology

Applied Chemistry (focus on Inorganic, Organic or Macromolecular Chemistry)
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Engineering and Technology (focus on Chemical Technology)
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Chemistry of Materials
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování a restaurování
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Syntéza léčiv
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Výroba léčiv
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 45

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program: Forenzní analýza

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Chemistry and Technology

Environmental Chemistry and Technology
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí

Analytická chemie životního prostředí
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Chemie a technologie paliv a prostředí
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Chemie a technologie paliv a prostředí (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Litvínov
Doba studia 2 roky
Kapacita 10
Odpadové hospodářství
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Průmyslová ekologie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Technologie vody
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program: Biochemie a biotechnologie

Biotechnologie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Mikrobiologie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20
Obecná a aplikovaná biochemie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 25

Studijní program: Forenzní analýza

Forenzní biologická analýza
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 30

Studijní program: Chemie a analýza potravin

Chemie přírodních látek
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Kvalita a bezpečnost potravin
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 25

Studijní program: Chemistry and Technology

Biotechnology
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Klinická bioanalytika

Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Biotechnologie léčiv
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 20

Studijní program: Technologie potravin

Technologie potravin
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 45

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program: Analytická a fyzikální chemie

Analytická chemie a jakostní inženýrství
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Fyzikální chemie
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Molekulární analytická a fyzikální chemie
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Forenzní analýza

Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie)
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15

Studijní program: Procesní inženýrství a informatika

Chemické inženýrství a bioinženýrství
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Senzorika a kybernetika v chemii
Forma prezenční, kombinovaná
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 10

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Analýza léčiv
Forma prezenční
Místo studia Praha
Doba studia 2 roky
Kapacita 15
Aktualizováno: 23.9.2015 10:27, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi