Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Bakalářské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61455
idvazba: 72896
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 22:32:03
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-bc
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vodíkové a membránové technologie

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B107007 Historie chemie a materiálů 3 / - / - Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B111004 Uživatelské programy - / 3 / - KZ 3
B413005 Počítačový algebraický systém Maple - / 2 / - KZ 2
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2 / 2 / - Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101006 Laboratoř anorganické chemie II - / - / 4 KZ 4
B218004 Alternativní zdroje energie 2 / - / - Zk 3
B444004 Fyzika II 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinné předměty
B105003 Úvod do chemických technologií 2 / - / - Zk 3
B110002 Organická chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B403001 Fyzikální chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B105004 Výroba a skladování vodíku 2 / - / - Zk 3
B107001 Anorganické nekovové materiály 2 / - / - Zk 3
B111003 Procesy v ochraně životního prostředí 2 / 1 / - Z+Zk 4
B112002 Makromolekulární chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B403002 Fyzikální chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B105005 Základy membránových a vodíkových procesů 2 / - / - Zk 3
B409002 Chemické inženýrství II 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B105002 Elektrochemické procesy 2 / - / - Zk 3
B112001 Fyzika polymerů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B217009 Technologie výroby bioplynu a biomethanu 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B445003 Webové aplikace v chemii 1 / 3 / - KZ 4
B837006 Rozvoj sociálních kompetencí 2 / 1 / - Z 3
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem - / - / 4 KZ 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B963001 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
B105001 Aplikované chemické procesy 2 / 1 / - Z+Zk 4
B111002 Katalýza 2 / 1 / - Z+Zk 4
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2 / - / - Zk 3
B112005 Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky 2 / 1 / - Z+Zk 4
B218001 Zdroje a přeměny energie 2 / 2 / - Z+Zk 5

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 1.11.2021 09:53, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi