Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Bakalářské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61455
idvazba: 72896
šablona: stranka
čas: 4.6.2023 12:58:07
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-bc
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61455
idvazba: 72896
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studijni-programy/studijni-plany-bc/plan/22310/B101C'
iduzel: 61455
path: 1/4111/942/994/1012/48996/48997/61455
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a forenzní chemie

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B107007 Historie chemie a materiálů 3 / - / - Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2 / - / - Zk 3
B320012 Trestní právo pro forenzní analýzu 2 / - / - Zk 3
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2 / 2 / - Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110001 Organická chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101006 Laboratoř anorganické chemie II - / - / 4 KZ 4
B320013 Mikroskopie a mikroanalýza ve forenzních vědách 2 / - / - Zk 3
Povinné předměty
B105003 Úvod do chemických technologií 2 / - / - Zk 3
B110002 Organická chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B403001 Fyzikální chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110006 Laboratoř organické chemie II - / - / 4 KZ 4
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B108003 Chemie životního prostředí 3 / - / - Zk 4
B111004 Uživatelské programy - / 3 / - KZ 3
B112002 Makromolekulární chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B403002 Fyzikální chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101005 Bezpečnost a legislativa v chemii 2 / - / - Zk 3
B402002 Analytická chemie II 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B215001 Zpracování a využití ropy 2 / - / - Zk 3
B323012 Analytické metody ve forenzní analýze 3 / - / - Zk 4
B342009 Toxikologie a analýza drog 2 / - / - Zk 3
B403006 Laboratoř fyzikální chemie II - / - / 3 KZ 3
B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu - / 3 / - KZ 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B342008 Základy vědecké komunikace 2 / 1 / - Z+Zk 4
B837001 Podniková ekonomika 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B409018 Laboratoř chemického inženýrství - / - / 3 KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110007 Strukturní analýza 2 / 1 / - Z+Zk 4
B150050 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B110008 Struktura a reaktivita organických látek 3 / 1 / - Z+Zk 6
B110009 Základy farmakochemie 3 / - / - Zk 5
B402006 Laboratoř analytické chemie II - / - / 4 KZ 4
B403010 Teoretická chemie 3 / 1 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B217007 Ochrana vodních zdrojů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B320017 Soudní lékařství 2 / - / - Zk 3
B342002 Suroviny z obnovitelných zdrojů 2 / - / - Zk 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 1.11.2021 09:53, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi