Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studijní programy → Magisterské studijní programy → Studijní plán
iduzel: 61396
idvazba: 72820
šablona: stranka
čas: 1.7.2022 22:26:00
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/studijni-programy/studijni-plany-mgr
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení chemického průmyslu

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Podrobnější informace o studijním plánu a jeho vizualizaci naleznete na webu Ústavu ekonomiky a managementu

Student během studia absolvuje předměty skupiny profilujících předmětů v celkovém rozsahu minimálně 19 kreditů. Se souhlasem vyučujícího a garanta programu smí student volit i jiné magisterské předměty vyučované na VŠCHT Praha.

Student během studia absolvuje předměty v rozsahu nejméně 18 kreditů v anglickém (výjimečně a po odsouhlasení garantem programu jiném světovém) jazyce. Tento požadavek může splnit jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

  • Zapsáním předmětů v anglickém jazyce, u nichž je dána možnost uznání (ekvivalence) za předměty tohoto studijního plánu, a které budou studentům nabízeny v průběhu studia. Jedná se zejména o předměty akreditované v anglické mutaci tohoto studijního programu nebo kursy vypsané hostujícími zahraničními profesory.
  • Absolvováním předmětů v anglickém nebo jiném světovém jazyce v rámci zahraničního studijního pobytu (například Erasmus+).
  • Předložením a obhájením diplomové práce zpracované v anglickém jazyce.
  • Se souhlasem garanta programu absolvováním jiných akreditovaných vysokoškolských předmětů v anglickém jazyce, přispívajících k naplnění profilu absolventa, které budou pro tento účel uznány jako volně volitelné nad plán.

Student si volí z nabídky předmětů vypsaných VŠCHT Praha pro daný semestr, a to tak, aby získal kredity k dosažení celkového počtu minimálně 120 kreditů za studium. Uvedené předměty jsou doporučené, se souhlasem vyučujícího a garanta programu smí student volit i jiné volitelné předměty.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M240021 Produktová ekologie s projektem 2 / 2 / - Z+Zk 6
Povinné předměty
M501001 Statistická analýza 2 / 2 / - Z+Zk 6
M501003 Projektové řízení 2 / 2 / - Z+Zk 6
M501004 Marketingové řízení 2 / 2 / - Z+Zk 6
M501012 Finanční management 2 / 2 / - Z+Zk 6

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M324009 Průmyslová chemie 3 / 2 / - Z+Zk 6
M837004 Odborná praxe - / - / - Z 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M105008 Anorganická technologie 3 / - / - Zk 5
M111004 Organická technologie 3 / - / - Zk 5
M240002 Dekontaminační technologie 3 / - / - Zk 5
M409011 Chemické technologie pro procesní inženýrství 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
M501005 Mikroekonomická teorie 2 / - / - Zk 3
M501006 Systémy řízení lidí 2 / 2 / - Z+Zk 6
M501010 Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení 2 / 2 / - Z+Zk 6

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M215001 Technologie ropy I 3 / - / - Zk 5
M319004 Bioinženýrství I 2 / 1 / - Z+Zk 4
M319009 Pivovarství 3 / 1 / - Z+Zk 5
M319018 Biotechnologie v potravinářském průmyslu 2 / 2 / - Z+Zk 5
M321001 Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob 2 / 1 / - Z+Zk 4
M413005 Optimalizace inženýrských procesů 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinné předměty
M501007 Makroekonomická teorie 2 / - / - Zk 3
M501008 Manažerské rozhodování 2 / 2 / - Z+Zk 6
M501013 Strategické řízení 2 / 2 / - Z+Zk 6

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M215002 Technologie ropy II 3 / - / - Zk 5
M402017 Systémy managementu jakosti 2 / - / - Zk 3
M444004 Měření a řízení v průmyslových procesech 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinné předměty
M501009 Diplomová práce - / 18 / - Z 18
Aktualizováno: 27.10.2021 18:16, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi