Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → MOBI Mobility mimo Erasmus
iduzel: 41174
idvazba: 44327
šablona: stranka
čas: 1.10.2022 22:00:23
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41174
idvazba: 44327
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studium-v-zahranici/MOBI'
iduzel: 41174
path: 1/4111/942/994/1012/1438/41174
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

MOBI Mobility mimo Erasmus

Stipendijní program VŠCHT Praha na podporu mobilit studentů mimo program Erasmus + (nahrazuje dřívější program "free-mover")


Oprávnění žadatelé

Program je určen pro studenty magisterského a doktorského studia, ve výjimečných a dobře odůvodněných případech může program využít i student bakalářského stupně studia.

 • student prezenční nebo kombinované formy studia
 • student musí být ke studiu na VŠCHT Praha zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí
 • výjezd musí tématicky/ oborově souviset se studiem na VŠCHT a musí se jím plnit alespoň jedna studijní povinnost ze studijního plánu (BSP a MSP)
 • studium na zahraniční instituci musí probíhat v "exchange", nebo obdobném "non-degree seeking" programu, tedy nevedoucím k získání VŠ titulu z dané instituce
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat na VŠCHT Praha v akreditovaném studijním programu.

 

Studijní pobyt nebo praktickou stáž mimo program Erasmus+ lze uskutečnit dvěma způsoby:

 • a) na základě uzavřených meziuniverzitních smluv:
  - 1-2 semestrální studijní pobyty
  - praktické stáže v déle trvání min. 30 dní
  - nutné ověřit, zda je ve smlouvě zakotvena možnost studentské výměny a zda daná partnerská univerzita nabízí Vámi studovaný nebo podobný obor

Před kontaktováním zahraniční školy prosím nejprve konzultujte možnost výjezdu se Zahraničním oddělením VŠCHT!

 • b) freemover:
  - student s tímto statusem realizuje mobilitu (v "non-degree seeking" programu) na jakékoliv zahraniční univerzitě dle svého výběru, není tak omezen seznamem uzavřených meziuniverzitních smluv
  - pro výjezd není nutné, aby byla uzavřena meziuniverzitní smlouva
  - výjezd si student dojednává individuálně a veškerou administrativu s přijímající institucí spjatou s výjezdem řeší bez účasti Zahraničního oddělení VŠCHT
  - praktické stáže v déle trvání min. 30 dní

 • Typ mobility / délka
  - studijní pobyt, praktická/výzkumná stáž související se studovaným oborem / 1 - 12 měsíců 
  - letní škola, workshop / min. 7 dní - počet míst je omezen výší alokovaných fin. prostředků
  - kromě výše uvedených lze stipendium využít i pro podporu účasti na mezinárodních konferencích v zahraničí - počet míst na konference je omezen, na konferenci je možné čerpat fin. podporu max. 1x za kalendářní rok

       -  nutné se hlásit alespoň 45 dnů před začátkem stáže, jinak přihláška nebude přijata

       - na studijní mobilitu (nikoli stáež) je možné se hlásit pouze během přihlašovacího období: 1. kolo - leden až březen

                                                                                                                                                      2. kolo - srpen až říjen

 •  Místo konání
  - univerzity, výzkumná pracoviště, soukromé firmy zabývající se výzkumem, aj. kdekoliv ve světě

 • Další podmínky mobility:
  - studijní pobyt: splnění alespoň 20ECTS/semestr, z odborných předmětů souvisejících se studijním plánem studenta na VŠCHT; uznatelnost studovaných předmětů/stáže po návratu (min. za 1 předmět)

 • Financování:
  - sazby dle zemí a jejich životních nákladů, viz přehled.

                    ◳ MOBI 2022_2023 (png) → (originál)

Harmonogram pro studijní pobyty a stáže 

leden: Info schůzka: pondělí 17.01. 2022 14:00 MS Teams

březen: deadline pro podání přihlášek 06.03. 2022

březen: výběrové pohovory

květen: nominace vybraných studentů na přijímající instituce

červen: informační seminář pro nominované studenty + intenzivní týdenní jazykové kurzy (v NJ, ŠJ, FJ) / v případě dostatečného zájmu (5 os.)

červenec/srpen: podpis účastnické smlouvy pro výjezdy na zimní semestr

Dokumenty k odevzdání 

Přehled dle časové posloupnosti a dle typu mobility:

Fáze I. - Žádost o podporu z programu MOBI

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní (Konference, Worskshopy, ...)

Přihláška studijní pobyt (odkaz na hlavní stránce ale pouze během přihlašovacího období, viz výše)

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Přihláška stáž (odkaz na hlavní stránce)

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Přihláška ostatní (odkaz na hlavní stránce)

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk studia)

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk stáže)

 

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (zatím bez potvrzení přijímající institucí)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility BSP a MSP(zatím bez potvrzení přijímající institucí)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility PHD(zatím bez potvrzení přijímající institucí)

Application - Other MOBI 

 

Fáze II. - V případě kladného rozhodnutí o přiznání stipendia (do podpisu účastnické smlouvy)

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce/pořadatele

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

(doporučujeme uzavřít smlouvu včetně pojištění storna cesty ze zdravotních a obdobných důvodů)

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (viz výše, ale kompletně podepsaný)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility (viz výše, ale kompletně podepsaný)

Čestné prohlášení (podepisuje se na ZO současně s účastnickou smlouvou)

Čestné prohlášení

(podepisuje se na ZO současně s účastnickou smlouvou)

Čestné prohlášení

(podepisuje se na ZO současně s účastnickou smlouvou)

Studenti, kteří mají jakýkoliv pracovní úvazek s VŠCHT Praha (v libovolné výši) musí o svém schváleném výjezdu informovat referenta/ku Personálního oddělení!

Fáze III. - Mohla by se vám hodit  Žádost o prodloužení

Fáze IV. - Dokumenty k odevzdání po návratu (do 14 dní)

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu / Certifikát o účasti vydaný pořadatelem

Závěrečná zpráva o pobytu

Závěrečná zpráva o pobytu

Report

(Pouze z Workshopů a letních škol - z konferencí se nepodává.) 

Výpis získaných známek

Learning Agreement After the Mobility

 

    

Forma odevzdání:

Přihláška (on-line)

použijte VŠCHT přihlašovací údaje (xyz@vscht.cz)

Odkaz na hlavní stránce ZO
Learning Agreement - Before the Mobility Sken dokumentu nahraný do el. přihlášky
Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1)

Sken nahraný do el. přihlášky

 • POZOR! Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím přihlášení Zahraničním oddělení.
Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce Stačí elektronicky (i přeposlaný e-mail)
Learning Agreement - Before the Mobility (Fáze II.) Podpis přijímající instituce poslat e-mailem (sken)
Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu Kopie / e-mail
Potvrzení o délce pobytu Papírový originál včetně podpisů
Závěrečná zpráva o pobytu Elektronicky

Závěrečná zpráva - Ostatní typy výjezdů (Workshopy, Letní/Zimní školy,...)

Elektronicky
Výpis získaných známek Originál / elektronicky pokud obsahuje el. podpis
Learning Agreement After the Mobility Papírový originál včetně podpisů
Čestné prohlášení Podepisuje se současně s účastnickou smlouvu - bude poskytnuto ZO
  Aktualizováno: 20.6.2022 17:04, Autor: Lenka Polanská

  Změna v přezkušování z cizího jazyka pro výjezdy

  Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení do programů spravovaných ZO, nebo vyhlášené cally na partnerské instituce.

  ×


  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

  VŠCHT Praha
  na sociálních sítích
  zobrazit plnou verzi