Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → Mobility mimo Erasmus + ("MOBI")
iduzel: 41174
idvazba: 44327
šablona: stranka
čas: 20.11.2019 19:46:24
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mobility mimo Erasmus + ("MOBI")

"MOBI"

= od r. 2018 nový stipendijní program VŠCHT Praha na podporu mobilit studentů mimo program Erasmus + (nahrazuje program "free-mover")


Oprávnění žadatelé

Program je určen pro studenty magisterského a doktorského studia, ve výjimečných a dobře odůvodněných případech může program využít i student bakalářského stupně studia.

 • student prezenční nebo kombinované formy studia
 • student musí být ke studiu na VŠCHT Praha zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí
 • výjezd musí tématicky/ oborově souviset se studiem na VŠCHT a musí se jím plnit alespoň jedna studijní povinnost ze studijního plánu (u bc. a mag. stupně studia)
 • studium na zahraniční instituci musí probíhat v "exchange", nebo obdobném non-degree seeking programu, tedy nevedoucím k získání VŠ titulu z dané instituce
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat na VŠCHT Praha v akreditovaném studijním programu.

 

Studijní pobyt nebo praktickou stáž mimo program Erasmus+ lze uskutečnit dvěma způsoby:

 • a) na základě uzavřených meziuniverzitních smluv:
  - 1-2 semestrální studijní pobyty
  - praktické stáže v déle trvání min. 30 dní
  - nutné ověřit, zda je ve smlouvě zakotvena možnost studentské výměny a zda daná partnerská univerzita nabízí Vámi studovaný nebo podobný obor

 • b) freemover:
  - student s tímto statusem realizuje mobilitu (v non-degree seeking programu) na jakékoliv zahraniční univerzitě dle svého výběru, není tak omezen seznamem uzavřených meziuniverzitních smluv
  - pro výjezd není nutné, aby byla uzavřena meziuniverzitní smlouva
  - výjezd si student dojednává individuálně a veškerou administrativu s přijímající institucí spjatou s výjezdem řeší bez účasti Zahraničního oddělení VŠCHT

Před kontaktováním zahraniční školy prosím nejprve konzultujte možnost výjezdu se Zahraničním oddělením VŠCHT.

 • Typ mobility / délka
  - studijní pobyt, praktická/výzkumná stáž související se studovaným oborem / 1 - 12 měsíců 
  - letní škola, workshop / min. 14 dní - počet míst na výjezdy do 30 dnů byl již v kalendářním roce 2019 vyčerpán a od 26.8.2019 se přihlášky na tento typ výjezdu nepřijímají
  - kromě výše uvedených lze stipendium využít i pro mezinárodní konference - počet míst na konference byl již vyčerpán a od 1.7.2019 do odvolání se další žádosti již nepřijímají

       -  nutné se hlásit alespoň 21 dnů před začátkem výjezdu, jinak přihláška nebude přijata

 •  Místo konání
  - univerzity, výzkumná pracoviště, soukromé firmy zabývající se výzkumem, aj. kdekoliv ve světě

 • Další podmínky mobility:
  - studijní pobyt: splnění alespoň 20ECTS/semestr, z odborných předmětů souvisejících se studijním plánem studenta na VŠCHT; uznatelnost studovaných předmětů/stáže po návratu (min. za 1 předmět)

 • Financování:
  - sazby dle zemí a jejich životních nákladů, viz přehled.

 • Terminář programu:
 • Hlavní info schůzka: středa 20.2.2019 v posluchárně "B II" - společně s Erasmus Info Setkáním
 • přihlašovací období stáže a studijní pobyty: 21.2. - 20.3. 2019 (studenti PHD stupně studia mohou žádat v průběhu celého roku)
 • přihlašovací období na konference a krátkodobé výjezdy do 30 dnů -  žádosti na podporu výjezdů na konference a výjezdy do 30 dnů (se již) nepřijímají z důvodů vyčerpání všech alokovaných fin. prostředků pro tento typ výjezdu pro kalendářní rok 2019
 • přihlášku pro každý typ výjezdu vždy ale nutné podat min. 21 dnů před začátkem výjezdu, jinak nebude přijata!
 • pro výjezdy do 14.2.2020 včetně je třeba podat přihlášku nejpozději do 30.11.2019!
 • informační schůzky na fakultách vedené proděkany v termínu: TBA
 • přezkoušení z jazyka na Katedře jazyků: POZOR! Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení
 • motivační pohovory: TBA
 • duben: nominace vybraných studentů na přijímající instituce
 • květen: přípravný seminář pro nominované studenty
 • červen: případné přípravné týdenní jazykové kurzy (v NJ, ŠJ, FJ - dle zájmu)
 • srpen/září: podpis účastnické smlouvy pro výjezdy na zimní semestr/celý akademický rok
 • říjen: případné 2.kolo přihlašování na letní semestr
 • leden: podpis účastnické smlouvy pro výjezdy na letní semestr

 •  Dokumenty k odevzdání před výjezdem (liší se dle typu mobililty - blíže viz Pravidla programu MOBI):

Fáze I.: Žádost o podporu z programu MOBI

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní (Konference, Worskshopy, ...)

Přihláška studijní pobyt

Přihláška stáž

Přihláška ostatní

Motivační dopis v AJ

Motivační dopis v AJ

Motivační dopis s popisem obsahu a přínosu zahraničního pobytu v anglickém jazyce

(pro konference se nově neodevzdává)

Výpis známek za celé dosavadní VŠ studium v AJ

Výpis známek za celé dosavadní VŠ studium v AJ

 

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk studia)

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk stáže)

 

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (zatím bez potvrzení přijímající institucí)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility (zatím bez potvrzení přijímající institucí)

 

 

Fáze II.: V případě kladného rozhodnutí o přiznání stipendia (do podpisu účastnické smlouvy)

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce/pořadatele

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

(včetně pojištění storna cesty ze zdravotních a obdobných důvodů)

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (kompletně podepsaný)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility (kompletně podepsaný)

 

Studenti, kteří mají jakýkoliv pracovní úvazek s VŠCHT Praha (v libovolné výši) musí o svém schváleném výjezdu informovat referenta/ku Personálního oddělení!

 • Dokumenty k odevzdání po návratu (do 14 dní):

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu / Certifikát o účasti vydaný pořadatelem

Závěrečná zpráva o pobytu

Závěrečná zpráva o pobytu

Závěrečná zpráva

(u konferencí se nově závěrečná zpráva neodevzdává)

Výpis získaných známek

Learning Agreement After the Mobility

 

    

Aktualizováno: 14.11.2019 13:12, Autor: Filip Faltejsek

 • Pro výjezdy se začátkem do 14.2.2020 včetně, je třeba podat přihlášku nejpozději 30.11.2019.
×

Změna v přezkušování z cizího jazyka pro výjezdy

Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení do programů spravovaných ZO, nebo vyhlášené cally na partnerské instituce.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi