Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → Mobility mimo Erasmus + ("MOBI")
iduzel: 41174
idvazba: 44327
šablona: stranka
čas: 29.11.2021 08:19:23
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mobility mimo Erasmus + ("MOBI")

Stipendijní program VŠCHT Praha na podporu mobilit studentů mimo program Erasmus + (nahrazuje dřívější program "free-mover")


Oprávnění žadatelé

Program je určen pro studenty magisterského a doktorského studia, ve výjimečných a dobře odůvodněných případech může program využít i student bakalářského stupně studia.

 • student prezenční nebo kombinované formy studia
 • student musí být ke studiu na VŠCHT Praha zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí
 • výjezd musí tématicky/ oborově souviset se studiem na VŠCHT a musí se jím plnit alespoň jedna studijní povinnost ze studijního plánu (BSP a MSP)
 • studium na zahraniční instituci musí probíhat v "exchange", nebo obdobném "non-degree seeking" programu, tedy nevedoucím k získání VŠ titulu z dané instituce
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat na VŠCHT Praha v akreditovaném studijním programu.

 

Studijní pobyt nebo praktickou stáž mimo program Erasmus+ lze uskutečnit dvěma způsoby:

 • a) na základě uzavřených meziuniverzitních smluv:
  - 1-2 semestrální studijní pobyty
  - praktické stáže v déle trvání min. 30 dní
  - nutné ověřit, zda je ve smlouvě zakotvena možnost studentské výměny a zda daná partnerská univerzita nabízí Vámi studovaný nebo podobný obor

Před kontaktováním zahraniční školy prosím nejprve konzultujte možnost výjezdu se Zahraničním oddělením VŠCHT!

 • b) freemover:
  - student s tímto statusem realizuje mobilitu (v "non-degree seeking" programu) na jakékoliv zahraniční univerzitě dle svého výběru, není tak omezen seznamem uzavřených meziuniverzitních smluv
  - pro výjezd není nutné, aby byla uzavřena meziuniverzitní smlouva
  - výjezd si student dojednává individuálně a veškerou administrativu s přijímající institucí spjatou s výjezdem řeší bez účasti Zahraničního oddělení VŠCHT
  - praktické stáže v déle trvání min. 30 dní

 • Typ mobility / délka
  - studijní pobyt, praktická/výzkumná stáž související se studovaným oborem / 1 - 12 měsíců 
  - letní škola, workshop / min. 7 dní - počet míst je omezen výší alokovaných fin. prostředků
  - kromě výše uvedených lze stipendium využít i pro podporu účasti na mezinárodních konferencích v zahraničí - počet míst na konference je omezen (viz. rozpis níže na stránce), na konferenci je možné čerpat fin. podporu max. 1x za kalendářní rok

       -  nutné se hlásit alespoň 21 dnů před začátkem stáže, jinak přihláška nebude přijata

       - na mobilitu je možné se hlásit pouze během přihlašovacího období: 1. kolo - leden až březen

                                                                                                                                                      2. kolo - srpen až říjen

 •  Místo konání
  - univerzity, výzkumná pracoviště, soukromé firmy zabývající se výzkumem, aj. kdekoliv ve světě

 • Další podmínky mobility:
  - studijní pobyt: splnění alespoň 20ECTS/semestr, z odborných předmětů souvisejících se studijním plánem studenta na VŠCHT; uznatelnost studovaných předmětů/stáže po návratu (min. za 1 předmět)

 • Financování:
  - sazby dle zemí a jejich životních nákladů, viz přehled.

MOBI v akademickém roce 2021/2022 

Info schůzka: čtvrtek 09.09.2021 14 - 16h. Uhelna

Info schůzka: čtvrtek 16.09.2021 14 - 16h. Uhelna

přihlašovací období: 30.08. - 22.09. 2021 / studijní pobyty

informační schůzky na fakultách vedené Erasmus koordinátory: MS Teams

FPBT:  pro výběr univerzity a upřesnění studijního plánu kontaktujte doktorku Tomaniovou telefonicky či přes email a konzultace budou probíhat individuálně 

FCHT: 3. září 10:00 

FTOP: 9. září 14:00

FCHI:  3. září 13:00 

ÚEM: pro výběr univerzity a upřesnění studijního plánu kontaktujte Gabrielu Srbkovou (srbkovag@vscht.cz)

září: výběrové pohovory: 27.9. - 01.10.2021

říjen: nominace vybraných studentů na přijímající instituce

listopad/prosinec: informační seminář pro nominované studenty                                                                                                                      intenzivní týdenní jazykové kurzy (v NJ, ŠJ, FJ) / v případě dostatečného zájmu (5 os.)

prosinec/leden: podpis účastnické smlouvy pro výjezdy na letní semestr

 •  Dokumenty k odevzdání před výjezdem (liší se dle typu mobililty - blíže viz Pravidla programu MOBI):

Fáze I.: Žádost o podporu z programu MOBI

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní (Konference, Worskshopy, ...)

Přihláška studijní pobyt (odkaz zde ale pouze během přihlašovacího období, viz výše)

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Přihláška stáž

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Přihláška ostatní

use your VSCHT login name (xyz@vscht.cz)

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk studia)

Osvědčení o znalosti cizího jazyka (min. B1) (jazyk stáže)

 

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (zatím bez potvrzení přijímající institucí)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility (zatím bez potvrzení přijímající institucí)

 

 

Fáze II.: V případě kladného rozhodnutí o přiznání stipendia (do podpisu účastnické smlouvy)

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce

Potvrzení o přijetí z hostitelské instituce/pořadatele

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

Potvrzení o zdravotním pojištění pokrývající celou dobu výjezdu

(včetně pojištění storna cesty ze zdravotních a obdobných důvodů)

Learning Agreement for Studies - Before the Mobility (kompletně podepsaný)

Learning Agreement for Traineeship - Before the Mobility (kompletně podepsaný)

 

Čestné prohlášení (podepisuje se současně s účastnickou smlouvou)

Čestné prohlášení (podepisuje se současně s účastnickou smlouvou)

Čestné prohlášení (podepisuje se současně s účastnickou smlouvou)

Studenti, kteří mají jakýkoliv pracovní úvazek s VŠCHT Praha (v libovolné výši) musí o svém schváleném výjezdu informovat referenta/ku Personálního oddělení!

 • Dokumenty k odevzdání po návratu (do 14 dní):

Studijní pobyt

Stáž

Ostatní

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu

Potvrzení o délce pobytu / Certifikát o účasti vydaný pořadatelem

Závěrečná zpráva o pobytu

Závěrečná zpráva o pobytu

Závěrečná zpráva

(u konferencí se nově závěrečná zpráva neodevzdává)

Výpis získaných známek

Learning Agreement After the Mobility

 

    

Aktualizováno: 8.9.2021 09:22, Autor: Radka Pavlíčková

Změna v přezkušování z cizího jazyka pro výjezdy

Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení do programů spravovaných ZO, nebo vyhlášené cally na partnerské instituce.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi