Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ERASMUS +
iduzel: 1442
idvazba: 7828
šablona: stranka_submenu
čas: 22.2.2018 21:31:03
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

ERASMUS +

Jak studovat a cestovat v rámci programu ERASMUS+?

Kdo se může zapojit:

  • student zapsaný do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která je zapojena do programu Erasmus+: Erasmus.
  • student prezenční, kombinované i distanční formy studia.
  • student musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí.
  • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Kam lze vyjet:

Studijní pobyt lze absolvovat v zemi zapojené do programu Erasmus + na partnerské univerzitě VŠCHT Praha.
Na stáž je možné vyjet do země zapojené do programu Erasmus + i mimo partnerské univerzity.

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

    • Programové země: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
    • Partnerské země: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Typy výjezdů:

Prostřednictvím programu ERASMUS + lze během studia vycestovat na dva typy pobytů:  studijní pobyt (tzv. na předměty či projekt) a praktickou stáž

Na studijní pobyt se mohou hlásit studenti, kteří budou mít v době výjezdu ukončený první ročník studia - zejména tedy studenti bakalářských a magisterských studijních programů (BSP, MSP). 

Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů (DSP).

STUDIJNÍ POBYT


Délka pobytu: 3–12 měsíců, na jeden semestr či celý akademický rok.
Studium se musí uskutečnit na partnerské univerzitě VŠCHT Praha.
Výběrové řízení: zpravidla 1x ročně: únor/březen, příp. 2.kolo (volná místa na letní semestr)

PRAKTICKÁ STÁŽ


Délka pobytu: 2–12 měsíců.
Pobyt se může uskutečnit v organizaci (nemusí to být partnerská univerzita), která má sídlo v zemi, kerá je členem programu.
Výběrové řízení: zpravidla 1x ročně: únor/březen, příp. 2.kolo (volná místa)

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Aktualizováno: 18.7.2017 10:44, Autor: Iva Žilíková

Přezkoušení na katedře jazyků

probíhá v termínu 5.3. - 16.3.2018.

Více informací a přihlášení - nástěnka Katedry jazyků. Případne kontaktujte přímo KJ: kj.vscht.cz/

×

Fakultní Erasmus Info setkání:

FTOP: 27.2. od 14:00 v A167 (součástí prezentace partnerské ENSCR z Francie – osobní účast zástupců)

FCHT: 28.2. od 16:00 v AI (součástí prezentace partnerské ENSIC z Francie – osobní účast zástupců)

FCHI: 2.3. od 15:00 v A40 (součástí prezentace partnerské University of Insubria z Itálie – osobní účast zástupců )

FPBT: 7.3. od 14:00 v Rektorské zasedací místnosti - budova A, 1. patro (součástí prezentace partnerské FHNW ze Švýcarska – osobní účast zástupců)

ERASMUS+ prezentace:

Adminstrativa spojená s výjezdem Erasmus po nominaci na partnerskou univerzitu

Prezentace z informační schůzky 22.2.2017:

×

Erasmus Charter

ořez 215*215px

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi