Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ERASMUS +
iduzel: 1442
idvazba: 7828
šablona: stranka_submenu
čas: 22.7.2019 13:29:22
verze: 4589
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

ERASMUS +

Pojď do toho - Studuj v zahraničí

play

 

Další zkušenosti studentů VŠCHT s výjezdy ERASMUS - Videa na YouTube

 

Přihlášení na výjezd ERASMUS

 

Jak studovat a cestovat v rámci programu ERASMUS+?

Kdo se může zapojit:

  • student zapsaný do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která je zapojena do programu Erasmus+: Erasmus.
  • student prezenční, kombinované i distanční formy studia.
  • student musí být ke studiu zapsán během celého studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí.
  • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
  • student musí být vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení.

Kam lze vyjet:

Studijní pobyt lze absolvovat v zemi zapojené do programu Erasmus + na partnerské univerzitě VŠCHT Praha.
Na stáž je možné vyjet do země zapojené do programu Erasmus + i mimo partnerské univerzity.

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

    • Programové země: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
    • Partnerské země: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko

Typy výjezdů:

Prostřednictvím programu ERASMUS + lze během studia vycestovat na dva typy pobytů:  studijní pobyt (tzv. na předměty či projekt) a praktickou stáž

Na studijní pobyt se mohou hlásit studenti, kteří budou mít v době výjezdu ukončený první ročník studia - zejména tedy studenti bakalářských a magisterských studijních programů (BSP, MSP). 

Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů (DSP).

STUDIJNÍ POBYT


Délka pobytu: 3–12 měsíců, na jeden semestr či celý akademický rok.
Studium se musí uskutečnit na partnerské univerzitě VŠCHT Praha.
Výběrové řízení: zpravidla 1x ročně: únor/březen, příp. 2.kolo (volná místa na letní semestr)

PRAKTICKÁ STÁŽ


Délka pobytu: 2–12 měsíců.
Pobyt se může uskutečnit v organizaci (nemusí to být partnerská univerzita), která má sídlo v zemi, kerá je členem programu.
Výběrové řízení: zpravidla 1x ročně: únor/březen, příp. 2.kolo (volná místa)

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců praktické stáže. Vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Aktualizováno: 22.2.2019 11:43, Autor: Iva Žilíková

Pozor! - Změna v přezkušování z cizího jazyka pro výjezdy

Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení do programů spravovaných ZO, nebo vyhlášené cally na partnerské instituce.

×

Prezentace z před-výjezdového semináře Erasmus 16.5.2019

×

Aktuální harmonogram

Přihlašovací období na výjezdy v ak. roce 2019/20:

21. února - 20. března 2019

Fakultní INFO shůzky:

FCHT: pátek 1.3. | 09:00 místnost BS2

FPBT: 6.3.2019 v čase 10:00 - 11:00 | Zasedací místnost FPBT

FTOP : středa 5.3. ve 14:00 v místnosti A 167

FCHI: středa 13.3. od 13:00 v učebně A335

Přezkoušení na Ústavu jazyků:

bude probíhat na Ústavu jazyků v termínu 26.2. – 19.3.2019.

Zájemci o přezkoušení z angličtiny si vyberou zkoušejícího a zapíší se k němu do tabulky na zvolený termín. Tabulka bude k dispozici od 21.2.2019 na nástěnce u učebny K4 (budova B, 3.patro).

Zájemci o přezkoušení z němčiny, francouzštiny a španělštiny si domluví termín přezkoušení s vyučujícím daného jazyka emailem.

×

Erasmus Student Charter

ořez 215*215px

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi