Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → ERASMUS +  → Návod pro praktickou stáž
iduzel: 12032
idvazba: 14257
šablona: stranka_ikona
čas: 28.9.2022 02:12:57
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12032
idvazba: 14257
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studium-v-zahranici/erasmus-plus-studium/navod-staz'
iduzel: 12032
path: 1/4111/942/994/1012/1438/1442/12032
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návod pro praktickou stáž

Splňujete-li základní podmínky pro účast v programu Erasmus, postupujte prosím dle níže uvedeného návodu:

1) Výběr pracoviště

Odevzdání všech potřebných dokumentů na zahraniční oddělení:

2) Přihláška (On-Line v MS Forms - na hlavní stránce ZO, použijte VŠCHT přihlašovací údaje - xyz@vscht.cz)

Přihlášky se přijímají ve stejném termínu jako přihlášky na studijní pobyty, případně v jiné vyhlášené termíny ZO. Výjimečně i v průběhu roku, pokud byla stáž studentovi nabídnuta mimo běžný termín přihlášovacího období, min. alespoň 21 dnů před začátkem výjezdu. V takovém případě možnost scvhálení se odvíjí od množství zbývajících financí v programu. Do přihlášky je nutné nahrát všechny povinné přílohy (Jazykový certifikát, Learning Agreement, Motivační dopis).

3) Learning Agreement for Traineeship (plán stáže) - pouze část "Before the Mobility"

Formulář je třístrannou dohodou mezi vysílající institucí, přijímající institucí a studentem o požadavcích a náplni stáže a kontrole dosažených výsledků. Musí být kompletně vyplněn a podepsán studentem a školitelem (u studentů BSP a MSP proděkanem pro pedagogiku) před zahájením praktické stáže.
Po nominaci studenta zaslání LA přijímající instituci a podpis dokumentu také ze strany přijímající instituce.

4) Doklad o úrovni cizího jazyka

Znalosti jazyka, ve kterém budete stáž absolvovat, můžete prokázat:

 • mezinárodním certifikátem (TOEFL, First Certificate, DELF, ZDaF, apod.);
 • maturitním vysvědčením z dvojjazyčného gymnázia;
 • certifikátem z Katedry jazyků VŠCHT Praha - absolvování zkoušky pro studenty programu ERASMUS na Ústavu jazyků VŠCHT Praha 
 • Přihlášení k přezkoušení na Ústavu jazyků je možné zde (použijte přihlašovací údaje VŠCHT) a následně si sami domluvte termín přezkoušení s vyučujícím.
 • Nahrává se jako příloha do on-line přihlášky

5) Výběrový pohovor

Jedná se o skupinový rozhovor v češtině s pracovníky zahraničního oddělení a fakultním koordinátorem programu ERASMUS. Jeho cílem je vytvořit pořadí studentů a ujasnit si, který student bude nakonec nominován na jaké pracoviště/školu. Na motivační pohovor budete pozváni e-mailem. V případě podání přihlášky mimo standardní přihlašovací období může být pohovor nahrazen jiným postupem, například posouzením CV a motivačního dopisu.

6) Oznámení výsledku výběrového pohovoru  

Studenti, kteří mají pracovní úvazek s VŠCHT Praha, případně DPČ nad 3500Kč/měsíc nebo DPP nad 10 000 Kč/měsíc, musí o svém schváleném výjezdu informovat referenta/ku Personálního oddělení a to minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem. 
 • Je třeba si zažádat o formulář A1 neboli Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Tento formulář slouží k osvědčení o příslušnosti k právním předpisům (tj. ve které členské zemi si pracovník hradí sociální a zdravotní pojištění).
 • Toto osvědčení se vztahuje výhradně na země uvedené v sekci D zmiňovaného formuláře (k náhledu o řádek výše).
 • Jinými slovy, díky tomuto osvědčení po vás nikdo v zahraničí nemůže požadovat platbu za sociální a zdravotní pojištění. Zároveň také, pokud si toto osvědčení nezajistíte, hrozí že v případě potřeby poskytnutí základního ošetření v uvedených zemích (viz přiložený formulář - týká se zemí uvedených v sekci D), byste si péči museli zaplatit sami.
 • Pro bližší informace kontaktujte paní Ing. Annu Mittnerovou případně Personální oddělení.
 • Pokud máte úvazek, DPČ nebo DPP dle zmiňované výše s jiným zaměstnavatelem, kontaktujte jeho Personální oddělení s žádostí o vyřízení stejného formuláře.

7) Dopis o přijetí z hostitelské organizace 

Nutné dodat na ZO (v papírové podobě/sken/přeposlaný e-mail). Měl by uvádět přesný termín výjezdu.

8) On-line jazykový test OLS (On-line linguistic support)

Studenti se povinně podrobují on-line jazykovému přezkoušení v jazyce, ve kterém budou studovat v cílové zemi. Jazykové testování probíhá pouze před pobytem a je organizováno Evropskou unií. Odkaz s pozvánkou k testu obdrží účastník na svůj e-mail, který uvedl ve své přihlášce (prosím kontrolujte i spam). Výsledný certifikát s výsledkem si vytiskne a odevzdá zahraničnímu oddělení. Toto přezkoušení zatím nenahrazuje doklady uvedené výše. Při výsledku testu A1-B1 je  účastníkovi automaticky přidělen on-line jazykový kurz. Při výsledku B2-C2 je možné přidělit kurz po dohodě, příp. také v jazyce dané země, je-li takový jazyk k dispozici v OLS systému, tzn. nemusí se nutně jednat o jazyk, ve kterém bude účastník studovat. Účast v tomto on-line kurzu je zdarma. Více informací zde.

9) Pojištění

Studenti mají zajištěné základní pojištění pro země Evropské unie na základě karty evropského pojištěnce. Informace, co toto pojištění zahrnuje, najdete na: http://www.cmu.cz. Navíc jsou studenti povinni (a ve finanční dohodě se k tomu zavazují) zajistit si pojištění léčebných výloh pro cílovou zemi (cestovní pojištění včetně repatriace) a pojištění odpovědnosti za škodu do výše 1.000.000 Kč po celou dobu pobytu v zahraničí (kopii pojistné smlouvy nutno odevzdat zahraničnímu oddělení).

10) Čestné prohlášení - podepisuje se společně s účastnickou smlouvou

11) Podpis Účastnické smlouvy - podepisuje se na zahraničním oddělení VŠCHT Praha nejdříve 4-2 týdny před odjezdem, při podpisu  smlouvy musí být student zapsán do studia i v období, ve kterém bude na výjezdu v zahraničí!

Doplňující informace

Jazyková příprava

Pro studenty, kteří se chystají absolvovat stáž v německy, francouzsky nebo španělsky hovořících zemích, nabízí Katedra jazyků VŠCHT Praha týdenní intenzivní jazykové kurzy (požadavek min. 5 zájemců). Termín: červen. Více informací poskytne Katedra jazyků.
Nově jsou vybraným studentům nabízeny i OLS on-line jazykové kurzy a studentům jsou přidělovány dle výsledku předchozího on-line testu. Více informací zde.
Některé zahraniční univerzity nabízejí přípravné jazykové kurzy před začátkem semestru. Předem informujte o tomto svém zájmu zahraniční oddělení VŠCHT Praha.

Ubytování

Student si zajistí sám, pomoci může hostitelská instituce.

Financování pobytu

 • finanční podpora v rámci programu Erasmus je účastníkovi přidělována na základě počtu dní uvedených v účastnické smlouvě a jednotkové měsíční sazby dané země.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem na zvýšené náklady pobytu v zahraničí, zpravidla nepokryje veškeré náklady a počítá se tak se spolufinancováním pobytu ze strany studenta.

Erasmus+ charta studenta

Obecné informace o právech a povinnostech všech studentů v programu ERASMUS+ se dočtete v Erasmus+ chartě studenta.

Shrnutí (všechny dokumenty jsou ke stažení na stránce "Formuláře")

Před odjezdem

 • Přihláška (On-Line + přílohy níže)
 • Motivační dopis v anglickém jazyce
 • Learning agreement for Traineeship ("Before the Mobility") - podepsaný alespoň ze strany VŠCHT
 • Certifikát o jazykové způsobilosti
 • Dokumenty výše je třeba podat společně s přihláškou. Dokumenty níže pak v případě, že budete vybráni pro výjezd v rámci programu Erasmus+.
 • Learning agreement for Traineeship ("Before the Mobility") - podepsaný všemi stranami
 • Dopis o přijetí (Letter of Acceptance), vč. uvedeného termínu začátku a konce stáže
 • Výsledek on-line jazykového testu (OLS)
 • Pojistná smlouva, příp. vízum
 • Zápis (příp. předběžný zápis) do dalšího ročníku studia (v případě odjezdu před  začátkem nového akademického roku)
 • Účastnická smlouva - podepisuje se na zahraničním oddělení nejdříve 2 týdny před odjezdem.

Během pobytu

 • případné změny v Learning agreement (část "During the Mobility") - dokument potvrzený přijímající institucí student pošle ke schválení zahraničnímu oddělení VŠCHT Praha co nejdříve, nejpozději 30 dní od začátku stáže
 • prodloužení pobytu - možnost podat žádost o prodloužení pobytu ze studijních důvodů. Žádost je nutné doručit na zahraniční oddělení VŠCHT Praha nejpozději 30 dní před koncem původní mobility. Poskytnutí stipendia na prodlouženou dobu pobytu závisí na stavu finančních prostředků v daném akademickém roce. Po schválení žádosti je vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

 • Originál Learning Agreement for Traineeship - část "After the Mobility" - věnujte pozornost datům uvedeným ve Vaší účastnické smlouvě. Odevzdat do 15 dní od ukončení stáže. 
 • Originál Potvrzení o délce pobytu, potvrzené přijímající organizací, do 15 dní od konce stáže.
 • Závěrečná zpráva (EU Survey) - přístupové údaje obdržíte e-mailem, prosím kontrolujte i spam. Vyplnit do 15 dní od data zaslání výzvy.
 • Závěrečná zpráva VŠCHT Praha  - vyplnit do 15 dní od data zaslání výzvy na e-mail.
Aktualizováno: 20.1.2022 12:12, Autor: Radka Pavlíčková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi