Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ERASMUS +  → Návod pro praktickou stáž
iduzel: 12032
idvazba: 14257
šablona: stranka_ikona
čas: 20.11.2019 02:46:54
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Návod pro praktickou stáž

Splňujete-li základní podmínky pro účast v programu Erasmus, postupujte prosím dle níže uvedeného návodu:

1) Výběr pracoviště

Odevzdání všechy potřebných dokumentů na zahraniční oddělení:

2) Přihláška (pouze papírová)

Přihlášky se přijímají ve stejném termínu jako přihlášky na studijní pobyty, případně v jiné vyhlášené termíny ZO. Výjimečně i v průběhu roku, pokud byla stáž studentovi nabídnuta mimo běžný termín přihlášovacího období, min. alespoň 21 dnů před začátkem výjezdu.

Upozornění: Na stáže se začátkem do 14.2.2020 včetně, je třeba podat přihlášku nejpozději do 29.11.2019.

3) Learning Agreement for Traineeship (plán stáže) - pouze část "Before the Mobility"

Formulář je třístrannou dohodou mezi vysílající institucí, přijímající institucí a studentem o požadavcích a náplni stáže a kontrole dosažených výsledků. Musí být kompletně vyplněn a podepsán před zahájením praktické stáže. Tento dokument se odevzdává ve třech vyhotoveních.
Po nominaci studenta zaslání LA přijímající instituci a podpis dokumentu také z jejich strany.

4) Doklad o úrovni cizího jazyka

Znalosti jazyka, ve kterém budete stáž absolvovat, můžete prokázat:

 • mezinárodním certifikátem (TOEFL, First Certificate, DELF, ZDaF, apod.);
 • maturitním vysvědčením z dvojjazyčného gymnázia;
 • certifikátem z Katedry jazyků VŠCHT Praha - absolvování zkoušky pro studenty programu ERASMUS na Ústavu jazyků VŠCHT Praha, která vypisuje termíny přezkoušení pro studenty, kteří nemají žádný z výše uvedených dokladů.
 • POZOR! Od 1.4.2019 je možné se nechat přezkoušet z cizího jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT pouze po předchozím podání přihlášky ke studijnímu výjezdu / stáži na Zahraničním oddělení.

5) Výpis zkoušek v angličtině za aktuálnístudium (vydá děkanát pro studnety Bc. a Mgr. st. studia, studneti DSP neodevzdávají) + kopie diplomů a diploma supplementů za předchozí ukončená studia

6) CV a motivační dopis v anglickém jazyce

7) Výběrový pohovor

Jedná se o skupinový rozhovor v češtině s pracovníky zahraničního oddělení a fakultním koordinátorem programu ERASMUS. Jeho cílem je vytvořit pořadí studentů a ujasnit si, který student bude nakonec nominován na jaké pracoviště/školu. Na motivační pohovor budete pozváni e-mailem. V případě podání přihlášky mimo standardní přihlašovací období může být pohovor nahrazen jiným postupem, například posouzením CV a motivačního dopisu.

8) Oznámení výsledku výběrového pohovoru  

Studenti, kteří mají jakýkoliv pracovní úvazek s VŠCHT Praha (v libovolné výši) musí o svém schváleném výjezdu informovat referenta/ku Personálního oddělení!

9) Dopis o přijetí z hostitelské organizace 

Nutné dodat na ZO (v papírové podobě/sken/přeposlaný e-mail).

10) On-line jazykový test OLS (On-line linguistic support)

Studenti se povinně podrobují on-line jazykovému přezkoušení v jazyce, ve kterém budou studovat v cílové zemi. Jazykové testování probíhá před pobytem a po absolvování pobytu a je organizováno Evropskou unií. Odkaz s pozvánkou k testu obdrží účastník na svůj e-mail, který uvedl ve své přihlášce (prosím kontrolujte i spam). Výsledný certifikát s výsledkem si vytiskne a odevzdá zahraničnímu oddělení. Toto přezkoušení zatím nenahrazuje doklady uvedené výše. Při výsledku testu A1-B1 je  účastníkovi automaticky přidělen on-line jazykový kurz. Při výsledku B2-C2 je možné přidělit kurz po dohodě, příp. také v jazyce dané země, je-li takový jazyk k dispozici v OLS systému, tzn. nemusí se nutně jednat o jazyk, ve kterém bude účastník studovat. Účast v tomto on-line kurzu je zdarma. Více informací zde.

11) Pojištění

Studenti mají zajištěné základní pojištění pro země Evropské unie na základě karty evropského pojištěnce. Informace, co toto pojištění zahrnuje, najdete na: http://www.cmu.cz. Navíc jsou studenti povinni (a ve finanční dohodě se k tomu zavazují) zajistit si pojištění léčebných výloh pro cílovou zemi (cestovní pojištění včetně repatriace) a pojištění odpovědnosti za škodu do výše 1.000.000 Kč po celou dobu pobytu v zahraničí (kopii pojistné smlouvy nutno odevzdat zahraničnímu oddělení).

12) Čestné prohlášení - podepisuje se společně s účastnickou smlouvou

13) Podpis Účastnické smlouvy - podepisuje se na zahraničním oddělení VŠCHT Praha nejdříve 2 týdny před odjezdem, při podpisu FD musí být student zapsán do semestru studia, ve krterém bude na výjezdu v zahraničí!

Doplňující informace

Jazyková příprava

Pro studenty, kteří se chystají absolvovat stáž v německy, francouzsky nebo španělsky hovořících zemích, nabízí Katedra jazyků VŠCHT Praha týdenní intenzivní jazykové kurzy (požadavek min. 5 zájemců). Termín: červen. Více informací poskytne Katedra jazyků.
Nově jsou vybraným studentům nabízeny i OLS on-line jazykové kurzy a studentům jsou přidělovány dle výsledku předchozího on-line testu. Více informací zde.
Některé zahraniční univerzity nabízejí přípravné jazykové kurzy před začátkem semestru. Předem informujte o tomto svém zájmu zahraniční oddělení VŠCHT Praha.

Ubytování

Student si zajistí sám, pomoci může hostitelská instituce.

Financování pobytu

 • finanční podpora v rámci programu Erasmus je účastníkovi přidělována na základě počtu dní uvedených v účastnické smlouvě a jednotkové měsíční sazby dané země, viz níže.
 • finanční podpora je pouze příspěvkem na zvýšené náklady pobytu v zahraničí, zpravidla nepokryje veškeré náklady a počítá se tak se spolufinancováním pobytu ze strany studenta.

Stipendium (Sazby platné pro výjezdy v akademickém roce 2019/2020)

Stipendium na studijní stáž je o 150 Euro vyšší než na studijní pobyt (stážista zpravidla nebydlí na kolejích a nemá studentské výhody).

Skupina

Cílová země

Výše stipendia pro praktickou stáž

Skupina 1

Účastnické země s vyššími životními náklady

Dánsko
Finsko
Irsko
Island
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Norsko
Švédsko

 

660 EUR/měsíc

Skupina 2

Účastnické země se středně vysokými životními náklady

Belgie
Francie
Itálie
Kypr
Malta
Německo
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko

 

600 EUR/měsíc

Skupina 3

Účastnické země s nižšími životními náklady

Bulharsko
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko

Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Turecko

 

480 EUR/měsíc

Erasmus+ charta studenta

Obecné informace o právech a povinnostech všech studentů v programu ERASMUS+ se dočtete v Erasmus+ chartě studenta.

Shrnutí (všechny dokumenty jsou ke stažení na stránce "Formuláře")

Před odjezdem

 • přihláška (papírová)
 • CV a motivační dopis v anglickém jazyce
 • Learning agreement for Traineeship ("Before the Mobility") - podepsaný alespoň ze strany VŠCHT
 • výpis zkoušek v AJ (vydává děkanát), příp. kopie diplomu vč. diploma supplementu
 • doklad o jazykové způsobilosti
 • Dokumenty výše je třeba podat společně s přihláškou. Dokumenty níže pak v případě, že budete vybráni pro výjezd v rámci programu Erasmus+.
 • Learning agreement for Traineeship ("Before the Mobility") - podepsaný všemi stranami
 • dohoda o uznání studia
 • Dopis o přijetí (Letter of Acceptance), vč. uvedeného termínu začátku a konce stáže
 • výsledek on-line jazykového testu (OLS)
 • pojistná smlouva, příp. vízum
 • zápis (příp. předběžný zápis) do dalšího ročníku studia (v případě odjezdu před  začátkem nového akademického roku)
 • účastnická smlouva - podepisuje se na zahraničním oddělení nejdříve 2 týdny před odjezdem.

Během pobytu

 • případné změny v Learning agreement (část "During the Mobility") - dokument potvrzený přijímající institucí student pošle ke schválení zahraničnímu oddělení VŠCHT Praha co nejdříve, nejpozději 30 dní od začátku stáže
 • prodloužení pobytu - možnost podat žádost o prodloužení pobytu ze studijních důvodů. Žádost je nutné doručit na zahraniční oddělení VŠCHT Praha nejpozději 30 dní před koncem původní mobility. Poskytnutí stipendia na prodlouženou dobu pobytu závisí na stavu finančních prostředků v daném akademickém roce. Po schválení žádosti je vystaven dodatek k účastnické smlouvě.

Po návratu

 • Originál Learning Agreement for Traineeship - část "After the Mobility" - věnujte pozornost datům uvedeným ve Vaší účastnické smlouvě. Odevzdat do 15 dní od ukončení stáže. 
 • Originál Potvrzení o délce pobytu, potvrzené přijímající organizací, do 15 dní od konce stáže.
 • Závěrečná zpráva (EU Survey) - přístupové údaje obdržíte e-mailem, prosím kontrolujte i spam. Vyplnit do 15 dní od data zaslání výzvy.
 • Závěrečná zpráva VŠCHT Praha  - vyplnit do 15 dní od data zaslání výzvy na e-mail.
 • Vyplnění OLS on-line testu - vyplnit co nejdříve od zaslání výzvy.
Aktualizováno: 14.11.2019 13:13, Autor: Filip Faltejsek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi