Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Studium v zahraničí → ATHENS → Přihlášení do programu ATHENS - Jaro 2019
iduzel: 9074
idvazba: 10501
šablona: stranka_ikona
čas: 24.7.2019 04:52:54
verze: 4589
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Postup přihlášení do programu ATHENS - Jaro 2019

Pro jarní termín akademického roku 2018/2019 má VŠCHT Praha možnost vyslat studenty magisterského stupně studia.

Vybraným studentům bude z prostředků VŠCHT Praha poskytnuto stipendium, které obvykle pokrývá dopravu na místo konání kurzu a cca 60 % pobytových nákladů. Ostatní náklady si studenti hradí sami. Stipendium bude vyplaceno na základě finanční dohody sepsané se studentem na zahraničním oddělení VŠCHT. 

Z přihlášených uchazečů bude proveden výběr ve spolupráci se zahraničními proděkany jednotlivých fakult (bude zohledněn zejména prospěch, ročník studia, počet již uskutečněných zahraničních výjezdů s finanční podporou školy a účast na mimostudijních školních aktivitách).

ATHENS Jaro 2019 - PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Seznam otevřených kurzů zde

Výše finanční podpory Jaro 2019

Videonávod jak vyplnit přihlášku

Náležitosti vytištěné přihlášky zde

Podrobnější informace o programu ATHENS

Záverečné zprávy účastníků z předchozích běhů programu, obsahujících popis absolvovaných kurzů, ubytování, dopravě a přehledu nákladů v jednotlivých desitnacích  naleznete zde:

http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici/program-athens/zpravy-z-pobytu


Termín akce:  16. – 24. březen 2019 (u některých kurzů již 16.03.2019 dopoledne)

 • 4.02.2019 - výsledky výběrového řízení na VŠCHT = 1. výběrové kolo
 • 11.02.2019 - výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr provádí centrála v Paříži) = 2. výběrové kolo

Podání přihlášek: do úterý 29. ledna 2019, 11:00 hod na Zahraniční oddělení VŠCHT Praha

 1. Elektronickou formu on-line přihlášky odešlete do centrály v Paříži.
 2. Vytisknutou kopii podepsanou studentem a pedagogickým proděkanem příslušné fakulty odevzdejte na Zahraniční oddělení VŠCHT Praha k rukám Filipa Faltejska. Pedagogický proděkan svým podpisem vyjadřuje souhlas s uvolněním studenta z výuky.

Poznámky k vyplnění elektronické přihlášky:

 • Do přihlášky uveďte minimálně 2-3 kurzy seřazené podle vašich priorit. Vybírejte tak, aby pro Vás všechny vybrané kurzy byly zajímavé - konečné rozhodnutí o přiřazení kurzu má na starosti centrála v Paříži. Ověřte jazyk vybraného kurzu, ne všechny jsou v angličtině.
 • V elektronické přihlášce se registrujete jako studenti ČVUT.
 • Do přihlášky uvádějte všechny údaje bez české diakritiky (háčků a čárek)!
 • Supervisor je pedagogický proděkan vaší fakulty, uveďte jeho jméno a e-mail. Vytisknutá přihláška musí být proděkanem podepsaná - kdekoli na přihlášce, zvláštní kolonka chybí.
 • Year of study: uveďte celkový počet let vašeho VŠ studia (BC./Bc.+Mgr.), tj. v magisterském studiu 4. nebo 5. ročník.
 • Kontrolujte, že splňujete minimální ročník studia vyžadovaný pro zápis zvoleného kurzu!
 • Area of study: uveďte anglický název fakulty
 • Passport/identity card - číslo pasu či občanského průkazu
 • Student identity card number– číslo studentské karty

Výběr účastníků probíhá dvoukolově (viz terminář výše).

O dalším postupu pak budete informováni.

Pozor!

Důležité: Účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)! - Nedodržení by znamenalo nutnost vrátit přidělenou finanční podopru. 

Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte předat kopii certifikátu o absolvování kurzu na Zahraniční oddělení (osobně nebo scan na filip.faltejsek@vscht.cz) a vyplnit zprávu z pobytu, kterou je třeba zaslat e-mailem na filip.faltejsek@vscht.cz.

Při psaní závěrečné zprávy vycházejte z toho, jaké informace by se hodily před odjezdem Vám. Vaše zpráva bude veřejně přístupná na webových stránkách VŠCHT.

Aktualizováno: 4.4.2019 13:15, Autor: Filip Faltejsek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi