Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → ATHENS → Přihlášení do programu
iduzel: 9074
idvazba: 10501
šablona: stranka_ikona
čas: 6.10.2022 16:18:15
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 9074
idvazba: 10501
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/studium-v-zahranici/program-athens/9074'
iduzel: 9074
path: 1/4111/942/994/1012/1438/1578/9074
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Postup přihlášení - ATHENS Jaro 2022

Pro jarní termín akademického roku 2021/2022 má VŠCHT Praha možnost vyslat studenty 3. a vyšších ročníků studia.

Vybraným studentům bude z prostředků VŠCHT Praha poskytnuto stipendium ve výši dle tabuky na stránkách ZO. Zbylé náklady si studenti hradí sami. Stipendium bude vyplaceno na základě uzavřené účastnické smlouvy mezi studentem a Zahraničním oddělení VŠCHT. 

Z přihlášených uchazečů bude proveden výběr (bude zohledněn zejména prospěch, ročník studia, počet již uskutečněných zahraničních výjezdů s finanční podporou školy a účast na mimostudijních školních aktivitách).

Pevně věříme, že kurzy proběhnou  fyzickou formou v přijímající zemi. Nicméně počítejte s tím, že podle  vývoje covidové situace je možné převedení některých kurzů na on-line  formu, případně jejich úplné zrušení. S tím bohužel je třeba počítat.

ATHENS Jaro 2022 - PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Záverečné zprávy účastníků z předchozích běhů programu, obsahujících popis absolvovaných kurzů, ubytování, dopravě a přehledu nákladů v jednotlivých desitnacích  naleznete zde:

http://www.vscht.cz/studium/studium-v-zahranici/program-athens/zpravy-z-pobytu


Termín akce:  12. – 19. březen 2022 

 • 22.01.2022 - začátek registrace na jarní běh
 • 03.02.2022 - výsledky výběrového řízení na VŠCHT = 1. výběrové kolo
 • 21.2.2022 - výsledky výběrového řízení v rámci celého programu ATHENS (výběr/přiřazení kurzů provádí centrála v Paříži) = 2. výběrové kolo

Podání přihlášek: do úterý 1. února 2022, 23:59 hod (CEST)

 1. Elektronickou formu on-line přihlášky odešlete do centrály v Paříži.
 2. Kompletní přihlášku (vygeneruje se v PDF) nechte podepsat proděkanem pro pedagogiku Vaší fakulty (v případě Ústavu ekonomiky a managmentu doc. Vlachým), zároveň podepište část "Student Comittment".
 3. Vyplňte registrační formulář ZO a nahrajte sken/digitálně podepsanou ATHENS přihlášku proděkanem a Vámi podpesanou částí "Student Comittment): https://forms.office.com/r/bh9WTQuCd0

Upozorňujeme, že je potřeba splnit všechny tři body uvedené výše!

Poznámky k vyplnění elektronické přihlášky:

 • Do přihlášky uveďte minimálně 3 kurzy seřazené podle vašich priorit (při méně než 3 kurzech klesá šance, že budete vybráni). Vybírejte tak, aby pro Vás všechny vybrané kurzy byly zajímavé - konečné rozhodnutí o přiřazení kurzu má na starosti centrála v Paříži. Ověřte jazyk vybraného kurzu, ne všechny jsou v angličtině.
 • V elektronické přihlášce se registrujete jako studenti ČVUT.
 • Do přihlášky uvádějte všechny údaje bez české diakritiky (háčků a čárek)! (Jinak na diplomech budete mít místo znaků s diakritikou kostičky - nevypadá to dobře)
 • Supervisor je pedagogický proděkan vaší fakulty (v případě Ústavu ekonomiky a managementu doc. Vlachý), uveďte jeho jméno a e-mail. Vytisknutá přihláška musí být proděkanem podepsaná - kdekoli na přihlášce na 1 str., zvláštní kolonka chybí.
 • Year of study: uveďte celkový počet let vašeho VŠ studia (BC./Bc.+Mgr.), tj. v magisterském studiu 4. nebo 5. ročník.
 • Kontrolujte, že splňujete minimální ročník studia vyžadovaný pro zápis zvoleného kurzu!
 • Field of study: "University of Chemistry and Technology"
 • Name of programme: Název studijního programu v anglickém jazyce
 • Passport/identity card - číslo pasu či občanského průkazu
 • Student identity card number– číslo studentské karty

Ubytování: Pokud zvolíte, že potřebujete vyřídit ubytování, tak vám organizátor kurzu zajistí rezervaci ubytování v místě konání kurzu. Jedná se většinou o sdílené pokoje v hostelech. Ve zprávách z minulých ročníků si můžete přečíst hodnocení daného místa studenty VŠCHT, kteří vyjeli na kurz před vámi. Pokud si to rozmyslíte a nebudete chtít zařídit ubytování organizátory - je nutné je o tom neprodleně kontaktovat, jinak po vás mohou vyžadovat stornopoplatky za zrušení rezervace!

Výběr účastníků probíhá dvoukolově (viz terminář výše).

O dalším postupu pak budete informováni.

Pozor!

Důležité: Účast na „European Dimension Programme“ je povinná a je součástí jednotlivých kurzů. Řiďte se tedy pokyny přijímajících univerzit, které Vám budou v případě přijetí z Paříže zaslány. „Starting time“ v nich uvedený je povinný (nelze akceptovat pozdní nástup na akci či dřívější odjezd)! - Nedodržení by znamenalo nutnost vrátit přidělenou finanční podopru. 

Do 14 dnů po ukončení kurzu musíte odevzdat kopii certifikátu o absolvování kurzu, bude zřízeno el. úložiště.

Při psaní závěrečné zprávy vycházejte z toho, jaké informace by se hodily před odjezdem Vám. Vaše zpráva bude veřejně přístupná na webových stránkách VŠCHT.

Aktualizováno: 26.1.2022 10:57, Autor: Filip Faltejsek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi