Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Předpisy a dokumenty → Směrnice - veřejné
iduzel: 53645
idvazba: 61980
šablona: stranka
čas: 16.5.2022 23:29:11
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Směrnice - veřejné

Přehled platných veřejně publikovaných směrnic VŠCHT Praha.

Všechny směrnice jsou dostupné na intranetu VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 27.3.2020 11:39, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/S/961/8/2021Organizace povinného předmětu Odborná praxe v magisterském studiu14.02.2022
A/S/961/1/2022Oznamování porušení práva EU interním kanálem01.04.2022
A/S/961/5/2020Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení01.01.2021
A/S/961/9/2019Pravidla pro zadávání poplatků za prodloužení doby studia a postup při odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku01.12.2019
A/S/961/2/2020Zásady Interní grantové soutěže VŠCHT Praha - IGRA@UCTP (včetně dodatku č. 1)01.02.2021
A/S/961/8/2019Pravidla pro zřízení a obsazení místa mimořádného profesora10.10.2019
A/S/961/2/2019Oběh dokumentů – věda a výzkum14.05.2019
A/S/961/6/2021Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech06.09.2021
A/S/961/7/2019Pravidla studia v zahraničí studentů VŠCHT Praha01.10.2019
A/S/961/03/2019Tvorba studijních programů24.05.2019
A/S/961/8/2018Prevence sexuálního obtěžování a genderově podmíněného obtěžování na VŠCHT Praha05.11.2018
A/S/965/15/2018Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠCHT18.10.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
A/S/961/10/2018Pravidla pro udělování statusu hostujícího a emeritního profesora na VŠCHT Praha24.09.2018
A/S/962/1/2018Pravidla pořádání studentských akcí v prostorách VŠCHT28.03.2018
A/S/961/7/2021Podpora studentů se specifickými potřebami06.09.2021
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/4/2019Garanti studijních programů a předmětů na VŠCHT Praha24.05.2019
60.59/17Pravidla pro fungování studentských spolků, registrovaných na VŠCHT Praha20.11.2017
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
A/S/961/13/2018Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví na VŠCHT Praha05.11.2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi