Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 50895
idvazba: 57959
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 24.9.2023 11:49:24
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 50895
idvazba: 57959
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/ceny-rektora/2018'
iduzel: 50895
path: 1/4111/942/994/1014/1/4111/942/994/5161/2302/5278/5688/50895
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2018

Cena rektora za mimořádné výsledky ve výzkumu a úspěšnou propagaci vědy

doc. RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Na VŠCHT Praha přišel z Nanyang Technological Univer- sity v Singapuru, kde nyní působí na Fakultě chemické technologie jako vedoucí mezinárodního Centra pro Pokročilé Funkční Nanoroboty, které sám založil. Již druhým rokem figuruje mezi nejcitovanějšími vědci světa v oboru chemie. Hlavním zájmem mezinárodního Pumerova týmu je, jak název centra napovídá, vývoj a výzkum chemických nanorobotů, kteří by v budoucnu mohli být reálně využíváni v biomedicíně a v oblasti životního prostředí.

Cena rektora za mimořádný přínos k přípravě akreditací VŠCHT Praha a vývoj Studijního a informačního systému

Ing. Petra Kubová

Absolvovala VŠCHT Praha v oboru Technologie organických výrob a nastoupila do společnosti Léčiva, později Zentiva, kde se nejprve věnovala marketingu, poté pracovala v oddělení vývojové analytiky, podílela se na im- plementaci systémů pro správu řízené dokumentace, laboratorního informačního systému a změnovým řízením. V roce 2013 nastoupila na VŠCHT Praha, pracovala na Oddělení pro strategie a rozvoj a od roku 2015 je vedoucí Pedagogického oddělení.

Mgr. Miroslav Šimek

Vystudoval obor Matematická informatika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po absolutoriu byl jedním z prvních zaměstnanců internetového start-upu Systinet, který byl posléze převeden do společnosti Hewlett-Packard. Po opuštění pozice technického architekta dobrovolničil pro neslyšící. Od roku 2008 pracuje na VŠCHT Praha v Centru informačních služeb, kde se stará o technickou stránku studijního informačního systému a s ním spojené vzdělávací aplikace.

Mgr. Veronika Popová

Absolvovala studijní obor Sociologie a Demografie v souběžném studiu Filosofické a Přírodovědecké fakulty UK. V předchozí praxi se věnovala sociologii práce, marketingovým analýzám trhu v investiční společnosti a koordinovala vzdělávací projekty. Od roku 2010 pracuje na VŠCHT Praha na Oddělení pro vědu a výzkum, má na starosti zejména agendu doktorského studia a interních studentských vědeckých projektů. Je tajemnicí Grantové rady VŠCHT Praha.

Cena rektora za organizaci Mezinárodní chemické olympiády a mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha v oblasti propagace

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Vystudoval chemii na PřF UK v Praze, doktorát získal na VŠCHT Praha, kde  v  současnosti  vede  Ústav  učitelství  a humanitních věd. Chemické olympiády (ChO) se jako soutěžící účastnil již na základní škole. Stříbrnou medaili přivezl během studia SŠ z Mezinárodní chemické olympiády (IChO) v roce 1996 z Moskvy. Při studiu vysoké školy se začal podílet na organizaci ChO, v roce 2005 poprvé i jako mentor týmu České republiky. Po celou dobu příprav vedl tým České republiky, podílel se na tvorbě a recenzích soutěžních úloh a na organizaci celé akce.

Ing. Dana Poláchová

Studovala na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, kde poprvé přišla do kontaktu s ChO. Vystudovala VŠB – TUO a po jejím absolvování pracovala v laboratořích firmy Ecochem, a.s a firmě Chromservis s.r.o., kde rozvíjela své manažerské schopnosti, poradenskou činnost a spolupracovala na přípravě workshopů a seminářů. Na VŠCHT Praha působí jako manažerka evropských projektů na Ústavu učitelství a humanitních věd. Zde se podílela na organizaci národních kol ChO a později na přípravě IChO, kde mohla své dosavadní zkušenosti uplatnit.

Ing. Petra Ménová, Ph.D.

Vystudovala organickou chemii na VŠCHT Praha, disertaci vypracovala na ÚOCHB AV ČR. Na VŠCHT Praha nyní působí jako odborný asistent Ústavu organické chemie a Ústavu učitelství a humanitních věd. S Chemickou olympiádou se setkala již na gymnáziu a v roce 2004 přivezla bronzovou medaili z IChO v Německu a o rok později stříbrnou medaili z Taiwanu. Při studiu na VŠCHT pomáhala s organizací národní ChO a při 50. ročníku IChO kromě autorství a recenzování úloh, koordinovala práci autorů a recenzentů. Stala se historicky nejmladší předsedkyní vědeckého výboru IChO.

20181206_191726
20181206_191757
20181206_191900
20181206_191923
20181206_191948(0)
20181206_191956
20181206_192059
20181206_192113
20181206_192123(0)
20181206_192213(0)

Aktualizováno: 19.12.2019 14:50, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi