Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 64992
idvazba: 77743
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.3.2023 18:22:30
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 64992
idvazba: 77743
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 64992
path: 1/4111/942/994/1014/1/4111/942/994/5161/2302/5278/5687/64989/64992
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.

Josef Matoušek

Významný představitel české sklářské vědy, dlouholetý děkan FCHT VŠCHT Praha a emeritní předseda České sklářské společnosti, prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc., oslavil na sklonku roku 2021 osmdesáté druhé narozeniny. Během své dlouholeté činnosti výrazně napomohl našemu sklářství ať už na poli vědy, výchovy odborníků či v oblasti uznání českého sklářství na mezinárodním poli.

Profesor Matoušek absolvoval tehdejší Katedru technologie silikátů na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha v roce 1961, rok zde působil jako asistent. Po tříletém působení na SPŠS v Kamenickém Šenově se vrátil na VŠCHT jako vědecký pracovník. Postupně zde získal titul kandidáta technických věd (1967), roku 1980 se habilitoval, o dva roky později obhájil titul DrSc. V roce 1983 pak získal nejvyšší vědecko-pedagogickou hodnost, když byl jmenován profesorem v oboru technologie silikátů.

Ve své vědecké činnosti se věnoval především povrchům skel, vývoji funkčních vrstev na sklech a fyzikální chemii skla a skelných tavenin. Celkem publikoval 120 prací v odborných časopisech, z toho 100 původních, na národních i mezinárodních konferencích přednesl 80 přednášek. Z dnešního pohledu je možné vyzvednout řadu v oblastech:

Aplikace radioizotopových metod pro měření difúzních koeficientů ve sklech a skelných taveninách; Difúze kovů ve sklech; Mechanismus koncentrační difúze a difúze s podporou vnějšího elektrického pole ve sklech; Vypařování těkavých složek silikátových tavenin; Aplikace vysokoteplotní hmotové spektroskopie pro měření tenze par těkavých složek silikátových tavenin; Chemické složení povrchových vrstev skel; Užitné sol-gel vrstvy na sklech. Řada výsledků prof. Matouška měla i aplikační potenciál, například jeho práce týkající se antireflexních vrstev na površích křemičitých a boritokřemičitých skel.

Moderní trendy vědy zaměřené na anorganické nekovové materiály dokázal prof. Matoušek zahrnout do pregraduálních i postgraduálních studijních programů. Po prof. Šatavovi a prof. Hlaváčovi převzal a upravil přednášky Chemie anorganických materiálů I a II a Základy technologie silikátů. Připravil i nový úvodní předmět do našeho oboru pod názvem Anorganické nekovové materiály včetně výukových materiálů. Stál i u zrodu dnes už tradičního semináře doktorandů. Ve své pedagogické činnosti pokračuje i po odchodu do důchodu. V posledních dvou letech výrazně upravil svůj předmět Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesů a připravil pro něj i elektronický učební text. Samozřejmě vedl desítky diplomových a disertačních prací. Dobrou vizitkou pedagogického umění prof. Matouška je i dobré uplatnění jeho absolventů v akademickém i průmyslovém prostředí.

Řadu let věnoval profesor Matoušek rozvoji oboru chemie a technologie anorganických materiálů a chemické technologie obecně jako akademický funkcionář. Vedl Katedru technologie silikátů (1981-1989) a jako děkan Fakultu chemické technologie VŠCHT Praha (1980-1990). Uznáním jeho prestiže ve vědě i VŠ vzdělávání bylo i členství v komisích pro obhajoby diplomových a disertačních prací na TU Liberec a dlouholeté působení jako člen a později místopředseda Meziresortní hodnotící komise pro hodnocení výzkumných záměrů v technických oborech. V období 1980-1990 pracoval jako národní delegát a později řádný člen komise High temperature and solid state chemistry v rámci International Union of Pure and Applied chemistry (IUPAC).

Uznání patří prof. Matouškovi i za prosazení české sklářské vědy na mezinárodní úrovni. Byl prvním předsedou České sklářské společnosti (1993-2002) po rozdělení Československé sklářské společnosti. Nově vzniklou společnost konsolidoval a zajistil jí mezinárodní uznání. V letech 1997-1999 předsedal Evropské společnosti pro sklářskou vědu a technologii (European Society for Glass Science and Technology – ESG). Kromě ESG přivedl jako předseda Českou sklářskou společnost i do celosvětové ICG (International Commission on Glass). V ICG pracoval jako člen řídícího výboru. Významným oceněním a uznáním ČSS pod jeho vedením bylo pořádání ESG konference Glass for the 21st century v roce 1999 v Praze. Svou diplomacií hodně napomohl k přijetí Slovenskej sklárskej spoločnosti do obou výše zmíněných mezinárodních sklářských organizací. Velmi cenné pro tolik žádané propojení akademické i průmyslové sféry bylo i jeho působení v představenstvu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Dlouholetá práce prof. Josefa Matouška pro rozvoj sklářské vědy byla zaslouženě oceněna řadou cen a vyznamenání. Z nich můžeme vybrat Sklářskou cenu ČSS, cenu Vitrum pro futurum Euroregionu Bílé-Biele Karpaty i prestižní ICG President’s Award. Je čestným členem České sklářské společnosti, Slovenskej sklárskej spoločnosti Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc., významně přispěl k rozvoji materiálových věd na VŠCHT Praha z pohledu základního a aplikovaného výzkumu i z pohledu pedagogického.

Aktualizováno: 27.6.2022 17:02, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi