Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a soutěže - příležitosti
iduzel: 8375
idvazba: 78059
šablona: stranka
čas: 27.9.2023 11:32:53
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 8375
idvazba: 78059
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/souteze-pokyny'
iduzel: 8375
path: 2/14444/1402/14456/1507/3982/8375
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny a soutěže - příležitosti

Doporučujeme - Kalendář příležitostí (dotace, granty, stipendia, ceny a další) na webu Vědavýzkum.cz.

 

AKTUÁLNĚ

Pamětní grant Martiny Roeselové 

Pamětní grant Martiny Roeselové, který uděluje Nadační fond IOCB Tech.

Pamětní grant podporuje mladé vědkyně a vědce v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o dítě v předškolním věku.

Grant se uděluje na jeden kalendářní rok ve výši 150.000 korun. Je určen primárně pro doktorandky a doktorandy a také pro postdoktorandky a postdoktorandy na prahu vědecké kariéry a v tíživé životní situaci, kteří pečují o dítě předškolního věku a současně se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitách či neuniverzitních vědeckých pracovištích v České republice.

Příjem žádostí o Pamětní grant Martiny Roeselové pro rok 2024

https://nf-iocbtech.cz/prijimame-zadosti-o-pametni-grant-martiny-roeselove-2024/

Finanční prostředky jsou určeny pro hrazení služeb péče o dítě, např. na úhradu předškolního vzdělávání v soukromém zařízení, pobyty v dětském koutku, soukromé hlídání dítěte apod. v situaci, kdy nelze využít služeb státních zařízení, či např. pro možnost vycestovat s dítětem na zahraniční konferenci či stáž, tak aby žadatel či žadatelka mohli zdárně pokračovat či se vrátit ke svému studiu či výzkumné práci.

Žádosti o grant na rok 2024 je možné podávat do 22. září 2023.

Podrobné informace o podmínkách udělení grantu : https://nf-iocbtech.cz/pgmr/>

Cena Julie Hamáčkové 2023

Vyhlášení soutěže v kat. c)

Soutěž studentských prací
Kategorie c) - Soutěž studentských prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Konzultovat vlastní témata a přihlašovat se do soutěže můžete na cjh@vscht.cz

Soutěž je vypsaná ve dvou sekcích:

Studentská práce typu SVK
přihlášky (spolu s nahráním abstraktu) přijímány do 26. 11. 2023
prezentace prací 30. 11. 2023

Závěrečná práce
přihlášky (spolu s nahráním prací) přijímány do 22. 10. 2023

Podrobnosti výzvy na webu GRO. 

 


ARCHIV

Česká hlava 2023

Podrobnosti

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena společnosti ABB, cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena společnosti CSG, cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, cena Lorem za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Příjem nominací byl zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 30. června 2023.

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se obracejte na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz 

Vodafone nápad roku 2023

Podrobnosti

374 milionů korun. Tolik bylo zainvestováno do úspěšných projektů od začátku soutěže Vodafone Nápad roku. Nyní je tu 16. ročník, který vám opět nabízí možnost oslovit investory a získat finanční injekci pro expanzi vašeho byznysu. A nejen to. Úspěch v soutěži je tradičně spojený i s šancí zviditelnit se před špičkami z vašeho oboru a širokou veřejností. Od prvního ročníku bylo zveřejněno 3078 článků, rozhovorů, videí, podcastů a jiných mediálních výstupů o vítězných projektech. V neposlední řadě jsou ve hře ocenění v různých kategoriích v souhrnné hodnotě 5 milionů korun, včetně 300 tisíc pro celkového vítěze.

Registrujte se do 6. května 2023 na www.napadroku.cz a představte svůj projekt naší porotě. Dalším z úspěšných můžete být právě vy.

FameLab Česká republika 2023

Podrobnosti

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro vás!

Projekt FameLab byl zahájen v roce 2004 a brzy si získal celosvětovou popularitu. V České republice je soutěž organizována od roku 2011 a prozatím měla pouze jednou českého vítěze. Pojďte změřit síly v roce 2023 s kolegy a kolegyněmi z celého světa!

Každý soutěžící by měl:

 • studovat nebo pracovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny, matematiky nebo hu-manitních oborů a být starší 21 let;
 • být studentem nebo zaměstnancem univerzity nebo výzkumného pracoviště, které působí na území ČR
 • mít připravené vystoupení ne delší než 3 minuty;
 • na univerzitním i národním kole prezentovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; na mezinárodním finále prezentovat v anglickém jazyce
 • prezentovat vědecké téma bez použití projektoru (tj. el. prezentace, videa, atd.);
 • všechny pomůcky na jeviště přinést a odnést sám a zajistit jejich bezpečnost;
 • účastnit se školení Masterclass.

Splňujete kritéria? Pak se přihlaste a poznačte si do svých diářů:

KDY

 

CO

 

KDE a JAK

do 31. 5.

Přihlašování pomocí zaslaných videí

famelab@cuni.cz

červen

Vyhlášení 10 finalistů za ČR

16. - 17. 9. 

školení Masterclass národní

Praha, prezenčně

26. 9. 

Národní finále

UK Praha

říjen

Masterclass mezinárodní

on-line

listopad

FINÁLE

on-line live

 

Zasláním videa na adresu famelab@cuni.cz do 31. 5. 2023 vstupujete do předkola, kde odborná porota na základě kritérií (obsah, srozumitelnost a charisma) vybere 10 nejlepších. Tito pak získávají prestižní ško-lení MASTERCLASS a následně změří své síly v národním finále na konci září v Praze. Vítěz/ka poté postupuje mezi nejlepší ze zúčastněných zemí. Obsah vašeho videa a soutěžní vystoupení nemusí být totožný, ale měl by být na stejné téma.

Email famelab@cuni.cz / famelab.cuni.cz

Stipendia Nadace PRECIOSA 2023

Podrobnosti

Stipendijní komise nadace PRECIOSA vybrala z 12 uchazečů přihlášených do konkurzu šest studentů doktorského studia a šest studentů navazujícího magisterského studia z FCHT a FCHI pro ocenění jednorázovým stipendiem v roce 2023. Celkově nadace PRECIOSA našim studentům rozdělila 70.000 Kč.

Dekrety o udělení stipendia budou oceněným studentům předány v Uhelně dne 13.6.2023 od 11:00. Ocenění budou včas informováni.

Všem stipendistům gratulujeme!

Dne 4. 4. 2023 byl vyhlášen konkurz na stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2023 pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, kteří berou v úvahu vědecké a odborné zájmy Nadace PRECIOSA. Přihlášky je nutné odevzdat elektronicky i listinně do 28. dubna 2023 na děkanát příslušné fakulty. 

Ceny Francouzského vyslanectví 2023

Podrobnosti

Cena za chemii JEAN-MARIE LEHN PRIZE FOR CHEMISTRY      plakát    Conditions   
Koordinátor: prof. Pavel Lhoták (110)   

Počítačové vědy JOSEPH FOURIER PRIZE FOR COMPUTER SCIENCES   plakát   Conditions 
Koordinátor: doc. Jan Švihlík (446)

Cena za farmacii SANOFI PRIZE   plakát    Conditions

Koordinátor: prof. Petr Zámostný (150), děkan FCHT

Životní prostředí MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN    plakát   Conditions      
Koordinátor: prof. Vladimír Kočí (241)

Interní deadline přihlášek pro VŠCHT: 29.3.2023.

Koordinátoři vyberou v každé kategorii dvě nejlepší práce a odd. VaTT odešle nominace na Fr. Ambasádu nejpozději do 2.4.2023.  Následně vybraní a potvrzení účastníci odešlou sami svou vlastní přihlášku přímo na Fr. Ambasádu ( viz Annex 2 - Application Package) do 23.4.2023.

Pro více informací kontaktujte příslušného koordinátora nebo Bc. Mili Losmanovou (oddělení pro výzkum a transfer technologií).

Cena Rudolfa Lukeše pro rok 2023

Podrobnosti

Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia spouští další ročník soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše spojené s nadačním příspěvkem ve výši 100 000 Kč. Do soutěže se může do 31. března 2023 přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť, a to se souborem vynikajících prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let.

Více info najdete na webu ceny Rudolfa Lukeše.

Via Chimica 2023

Podrobnosti

Via Chimica je soutěž organizovaná Nadcí Experientia. Soutěž má za cíl podporu mladých vysokoškolských studentů a jejich práce. Jste studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máte originální práci v oboru chemie? Pak se neváhejte přihlásit! Laureát ceny Via Chimica dostane osobní prémií ve výši 50 000 Kč.

Veškeré informace k přihláškám jsou dostupné na stránkách Nadace Experientia - Via Chimica.

A následně přihlásit se můžete zde. Uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2023

Juniorské granty rektora VŠCHT Praha - JIGA 2023

Podrobnosti

Vyhlášení soutěže JIGA Výnos rektora
Příloha 1 - Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha 2 - Formulář přihlášky  (Word)

Announcement - JIGA Competition
Annex 1 - Tender documation  (PDF)
Annex 2 - Application Form (WORD)    

Soutěž začíná 5. 1. 2023 a končí 24. ledna 2023 ve 14 hodin.

Výsledky soutěže zde


Kontaktní  osoba: Bc. Mili Losmanová

Program L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2023

Podrobnosti

Přihlášky do 17. ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jehož cílem je podpora vědkyň na počátku jejich kariéry, byly spuštěny. 

Vědkyně, jež splňují kritéria, přihlásí své vědecké práce, z nichž odborná porota následně vybere dvanáct,  které postoupí dále. Komise vybere tři vědkyně, které si mezi sebe rozdělí 600 000 Kč. Finanční odměnu mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry. 

Kromě finanční podpory mají vítězové přístup k mediálnímu pokrytí, které jim pomůže vybudovat jejich síť a inspirovat mladé dívky k volbě vědecké kariéry.

Podmínkami pro účast je dosažený titul Ph.D. a věk do 40 let (včetně). Přihlášku je možné vyplnit do 31.12. 2022 na odkazu www.prozenyvevede.cz.

Podrobnější informace s podmínkami soutěže jsou k nalezní zde a grafické materiály ve větší kvalitě na tomto odkazu.

Cena Julie Hamáčkové 2022

Podrobnosti

Výzva na nominace kandidátů/tek v kategorii a) a b)
Nominace jsou přijímány do neděle 20. 11. 2022 do 20:00, elektronicky na gro@vscht.cz nebo písemně  k rukám Ing. Anny Mittnerové – budova B, místnost S09a (nebo do schránky u dveří).

Cena za přínos zaměstnankyň VŠCHT
Kategorie a) - Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře.

Cena za podporu rovných příležitostí
Kategorie b) -  Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha v oblasti strategického a vnitřního rozvoje školy a podpory rovných příležitostí nebo genderových aspektů v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha

Pokyny k nominacím (text výzvy, vzor nominačního dopisu)  na webu GRO

Vyhlášení soutěže v kat. c)

Soutěž studentských prací
Kategorie c) - Soutěž studentských prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Konzultovat vlastní témata a přihlašovat se do soutěže můžete na cjh@vscht.cz

Soutěž je vypsaná ve dvou sekcích:

Studentská práce typu SVK
přihlášky (spolu s nahráním abstraktu) přijímány do 30. 11. 2022
prezentace prací 7. 12. 2022

Závěrečná práce
přihlášky (spolu s nahráním prací) přijímány do 23. 10. 2022

Podrobnosti výzvy na webu GRO. 

Ceny Siemens 2022

Podrobnosti

V letošním roce na vítěze čekají odměny ve výši celkem 900 000 Kč spolu s cenou 10 000 Kč za doporučení vítěze.

Víme, že bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto oceňujeme stejnou odměnou studenta i jeho vedoucího práce.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2022 na www.cenasiemens.cz.

SHE STEM AWARD 2022

Podrobnosti

Soutěž SHE STEM AWARD je určena studentkám - absolventkám bakalářského studia technických oborů. Přihlášky na webu sheaward.cz jsou otevřené do 30. září 2022.

Studentky se mohou přihlásit zasláním svých bakalářských prací dokončených v období od října 2021 do září 2022. Osm vybraných studentek představí své práce na finálové akci v areálu společnosti Honeywell v Brně. Odborná porota z nich vybere vítězku, která svou práci odprezentuje na konferenci WE Local Conference 2023 v Barceloně. Cena zahrnuje cestu, ubytování, registraci na konferenci a také prohlídku Barcelony s průvodcem.

Cena Crytur 2022

Podrobnosti

Soutěž je otevřená studentkám a studentům magisterského studia českých a slovenských vysokých škol. Přihlášená diplomová práce se zabývá materiálovými vědami (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech) a musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2021 do 30. září 2022.

Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. 

 • 30. září 2022 – uzávěrka podání přihlášek
 • 15. října 2022 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
 • prosinec 2022 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o.

Přihlášení a potřebné informace najdete na webu soutěže.

FameLab Česká republika 2022

Podrobnosti

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro vás!

Projekt FameLab byl zahájen v roce 2004 a brzy si získal celosvětovou popularitu. V České republice je soutěž organizována od roku 2011 a prozatím měla pouze jednou českého vítěze. Pojďte změřit síly v roce 2022 s kolegy a kolegyněmi z Velké Británie, Německa, Švýcarska, Itálie, Jihoafrické republiky, Thajska a Malajsie!

Každý soutěžící by měl:

 • studovat nebo pracovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny, matematiky nebo hu-manitních oborů a být starší 21 let;
 • být studentem nebo zaměstnancem univerzity nebo výzkumného pracoviště, které působí na území ČR
 • mít připravené vystoupení ne delší než 3 minuty;
 • na univerzitním i národním kole prezentovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; na mezinárodním finále prezentovat v anglickém jazyce
 • prezentovat vědecké téma bez použití projektoru (tj. el. prezentace, videa, atd.);
 • všechny pomůcky na jeviště přinést a odnést sám a zajistit jejich bezpečnost;
 • účastnit se školení Masterclass.

 

Splňujete kritéria? Pak se přihlaste a poznačte si do svých diářů:

KDY

 

CO

 

KDE a JAK

do 17.7.

Přihlašování pomocí zaslaných videí

famelab@cuni.cz

1.8.

Vyhlášení 10 finalistů za ČR

první polovina září

školení Masterclass národní

Praha, prezenčně

konec září

Národní finále

UK Praha

25.10. dopoledne

Masterclass mezinárodní

on-line

25.11. dopoledne

FINALE

on-line live

 

Zasláním videa na adresu famelab@cuni.cz do 17. 7. 2022 vstupujete do předkola, kde odborná porota na základě kritérií (obsah, srozumitelnost a charisma) vybere 10 nejlepších. Tito pak získávají prestižní ško-lení MASTERCLASS a následně změří své síly v národním finále na konci září v Praze. Vítěz/ka poté postupuje mezi nejlepší ze sedmi zúčastněných zemí. Obsah vašeho videa a soutěžní vystoupení nemusí být totožný, ale měl by být na stejné téma.

Email famelab@cuni.cz / famelab.cuni.cz

Stipendia Nadace PRECIOSA 2022

Podrobnosti

Stipendijní komise nadace PRECIOSA vybrala z 13 uchazečů přihlášených do konkurzu děvet studentů doktorského studia a pět studentů navazujícího magisterského studia z FCHT pro ocenění jednorázovým stipendiem v roce 2022. Celkově nadace PRECIOSA našim studentům rozdělila 70.000 Kč.

Dekrety o udělení stipendia budou oceněným studentům předány na děkanátu FCHT. Ocenění budou včas informováni.

Všem stipendistům gratulujeme!

Dne 22. 3. 2022 byl vyhlášen konkurz na stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2022 pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, kteří berou v úvahu vědecké a odborné zájmy Nadace PRECIOSA. Přihlášky je nutné odevzdat elektronicky i listinně do 22. dubna 2022 na děkanát příslušné fakulty. 

Ceny Francouzského vyslanectví 2022

Podrobnosti

Cena za chemii JEAN-MARIE LEHN PRIZE FOR CHEMISTRY      plakát    Conditions   
Koordinátor: prof. Pavel Lhoták (110)   

Počítačové vědy JOSEPH FOURIER PRIZE FOR COMPUTER SCIENCES   plakát   Conditions 
Koordinátor: doc. Zdeněk Slouka (409) 

Cena za farmacii SANOFI PRIZE   plakát    Conditions

Koordinátor: prof. Petr Zámostný (150), děkan FCHT

Životní prostředí MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN    plakát   Conditions      
Koordinátor: prof. Vladimír Kočí (241) 

Koordinátoři vyberou v každé kategorii dvě nejlepší práce a odd. VaV odešle nominace na Fr. Ambasádu nejdpozději do 27.3.2022.  Následně vybraní účastníci odešlou svou vlastní přihlášku přímo na Fr. Ambasádu ( viz Annex 2 - Application Package) do 17.4.2022

Pro více informací kontaktujte příslušného koordinátora nebo Bc. Milenu Losmanovou (oddělení pro výzkum a transfer technologií).

Pro ženy ve vědě (16. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO)

Podrobnosti

Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí. Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

 • věk do 40 let (dovršení 40 let věku do 31. 10. 2022 včetně);
 • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy, vědy o živé přírodě, chemických a fyzikálních věd.

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

 • 600 000 korun, které si rozdělí a jež mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry.
 • Absolvování mediálního tréninku.
 • Možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz (kde jsou i podrobná pravidla) do 28. února 2022.

Juniorské granty rektora VŠCHT Praha - JIGA 2022

Vyhlášení výsledků/Announcement of the results of the competition 

Podrobnosti

Vyhlášení soutěže JIGA  Výnos rektora
Příloha 1 - Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha 2 - Formulář přihlášky  (Word)

Announcement - JIGA Competition     
Annex 1 - Application for JIGA_en  (PDF)
Annex 2 - Application Form (WORD)    

Soutěž začíná 5. 1. 2022 a končí 24. ledna 2022 ve 14 hodin.
Kontaktní  osoba: Bc. Milena Losmanová

Via Chimica

Podrobnosti

Via Chimica je soutěž organizovaná Nadcí Experientia. Soutěž má za cíl podporu mladých vysokoškolských studentů a jejich práce. Jste studentem/studentkou české vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studiu a máte originální práci v oboru chemie? Pak se neváhejte přihlásit! Laureát ceny Via Chimica dostane osobní prémií ve výši 50 000 Kč.

Veškeré informace k přihláškám jsou dostupné na stránkách Nadace Experientia - Via Chimica.

A následně přihlásit se můžete zde. Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2022

Cena Julie Hamáčkové 2021

Podrobnosti

Výzva na nominace kandidátů/tek v kategorii a) a b)
Nominace jsou přijímány do neděle 28. 11. 2021 do 20:00, elektronicky na gro@vscht.cz, písemně  k rukám Ing. Anny Mittnerové – budova B, místnost S09a (nebo do schránky u dveří)..

Cena za přínos zaměstnankyň VŠCHT
Kategorie a) - Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře.

Cena za podporu rovných příležitostí
Kategorie b) - Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha

Pokyny k nominacím na webu GRO

Vyhlášení soutěže v kat. c)

Soutěž studentských prací
Kategorie c) - Soutěž studentských prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Konzultovat vlastní témata a přihlašovat se do soutěže můžete na cjh@vscht.cz

Soutěž je vypsaná ve dvou sekcích:

Studentská práce typu SVK
přihlášky (spolu s nahráním abstraktu) přijímány do 5 12. 2021
prezentace prací 8. 12. 2021

Závěrečná práce
přihlášky (spolu s nahráním prací) přijímány do 7. 11. 2021

Podrobnosti výzvy na webu GRO. 

Ceny Siemens 2021

Podrobnosti

V letošním roce na vítěze čekají odměny 900 000 Kč pro vítěze spolu s cenou 10 000 Kč za doporučení vítěze.

Víme, že bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto oceňujeme stejnou odměnou studenta i jeho vedoucího práce.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2021 na www.cenasiemens.cz.

Cena Crytur 2021 (8. ročník)

Podrobnosti

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2020 do 30. září 2021.

 • 30. září 2021 – uzávěrka podání přihlášek
 • 15. října 2021 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce

Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Hlavní cenou je 30 000 Kč (+ 10 000 Kč pro školitele), 2. místo je honorováno 25 000 Kč (+ 5 000 Kč) a 3. místo 20 000 Kč (+ 5 000 Kč).

Více informací a možnost přihlásit se na webu cenacrytur.cz

Cena farmacie  fr. vyslanectví - PHARMACY PRIZE 2021

Podrobnosti

Interní deadline  19. 7. 2021
Pokyny pro uchazeče     Annex_Application Form       En_Condition Pharmacy Prize       Leták  

Ceny Francouzského vyslanectví 2021      

Podrobnosti

Cena za chemii JEAN-MARIE LEHN PRIZE FOR CHEMISTRY      plakát    Conditions     Annex1   
Koordinátor: prof. Pavel Lhoták (110)   Pokyny    

 Počítačové vědy JOSEPH FOURIER PRIZE FOR COMPUTER SCIENCES   plakát   Conditions    Annex1    
Koordinátor: doc. Zdeněk Slouka (409)  Pokyny    

 Životní prostředí MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN    plakát   Conditions   Annex1    
Koordinátor: doc. Vladimír Kočí (240), děkan FTOP   Pokyny       

Termín pro odeslání přihlášek koordinátorům je 20. 4. 2021.  Koordinátoři vyberou v každé kategorii dvě nejlepší práce a odd. VaV odešle nominace na Fr. Ambasádu.  Koordinátorovi pošlete elektronicky vyplněný Annex 1 a přílohy 1-4. 

Stipendia Nadace PRECIOSA 2021

Podrobnosti

Dne 16. 4. 2021 byl vyhlášen konkurz na stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2021 pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, kteří berou v úvahu vědecké a odborné zájmy Nadace PRECIOSA. Přihlášky je nutné odevzdat elektronicky i listinně do 14. května 2021 na děkanát příslušné fakulty. 

JIGA 2021

Projekty vybrané k financování - Vyhlášení výsledků    Přehled projektů se zakázkou iFIS    

Podrobnosti

JIGA: Vyhlášení soutěže o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha pro rok 2021

Announcement of a competition for UCT Prague Rector´s Junior Grant for the year 2021

Soutěžní lhůta začíná 18. prosince 2020 a končí 12. ledna 2021 ve 14:00 hodin

Česká dokumentace

Výnos A/V/961/27/2020 (vyhlášení soutěže)
Dodatek č. 1 Výnosu - Změna zadávací dokumentace - navýšení limitu investic
příloha 1 - Zadávací dokumentace - verze 2 ve znění Dodatku č. 1 od. 1. 1. 2021 !
příloha 2 - Formulář přihlášky

English documents

Decree No. A/V/961/27/2020 (Announcement of a competition)
Supplement No 1 - higher investment limit
Annex 1 - Tender documentation - version 2 - valid from 2021 1 January !
Annex 2 - Application Form

Stipendia Nadace PRECIOSA 2020

Podrobnosti

Stipendijní komise nadace PRECIOSA vybrala z 28 uchazečů přihlášených do konkurzu osm studentů doktorského studia a šest studentů navazujícího magisterského studia z FCHT a jednoho studenta navazujícího magisterského studia z FCHI pro ocenění jednorázovým stipendiem v roce 2020. Celkově nadace PRECIOSA našim studentům rozdělila 76.000 Kč.

Dekrety o udělení stipendia budou oceněným studentům slavnostně předány, jakmile nastane příznivější epidemická situace.

Všem stipendistům gratulujeme!

--------------------

Dne 8. 11. 2020 byl vyhlášen konkurz na stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2020 pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, kteří berou v úvahu vědecké a odborné zájmy Nadace PRECIOSA. Přihlášky je nutné odevzdat elektronicky do 25. listopadu 2020 na děkanát příslušné fakulty. Následně je nutné doručit poštou listinnou podobu podepsané přihlášky (žádost s podepsaným prohlášením).

 

Ceny Siemens 2020

Podrobnosti

V letošním roce na vítěze čekají odměny 830 000 Kč pro vítěze spolu s cenou 10 000 Kč za doporučení vítěze.

Víme, že bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto oceňujeme stejnou odměnou studenta i jeho vedoucího práce.

Nejlepší diplomová práce

 • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
 • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
 • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

 • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
 • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
 • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 • 300 000 Kč

Nejlepší pedagogický pracovník

 • 50 000 Kč

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 • 20 000 Kč studentka

Ocenění za překonání překážek při studiu

 • 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0

 • 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce týkající se chytré infrastruktury a energetiky

 • 20 000 Kč student

Doporučení vítěze

 • 10 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2020 na www.cenasiemens.cz.

Cena Julie Hamáčkové 2020

Podrobnosti

Výzva na nominace kandidátů/tek v kategorii a) a b)
Nominace jsou přijímány do neděle 6. prosince 2020 do 20:00 hodin, elektronicky na gro@vscht.cz, písemně na Oddělení VaV k rukám Ing. Anny Mittnerové.

Cena za přínos zaměstnankyň VŠCHT
Kategorie a) - Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře.

Cena za podporu rovných příležitostí
Kategorie b) - Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha

Pokyny k nominacím na webu GRO

 

Vyhlášení soutěže v kat. c)

Soutěž studentských prací
Kategorie c) - Soutěž studentských prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Konzultovat vlastní témata a přihlašovat se do soutěže můžete na cjh@vscht.cz

Soutěž je vypsaná ve dvou sekcích:

Studentská práce typu SVK
přihlášky (spolu s nahráním abstraktu) přijímány do 29. 11. 2020
prezentace prací 3. 12. 2020

Závěrečná práce
přihlášky (spolu s nahráním prací) přijímány do 25. 10. 2020

Podrobnosti výzvy na webu GRO. 

CENA CONTIPRO 2020

Podrobnosti

Do 2. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci CENA CONTIPRO se mohou hlásit práce z oblasti  biomateriálů, tkáňového inženýrství nebo regenerativní medicíny, vítány jsou i práce z oborů, např. chemická syntéza, materiálové inženýrství, analytická a fyzikální chemie, molekulární a buněčná biologie, farmacie, atd.

Deadline pro přihlašování je 31. 5. 2020, ale pravděpodobně bude v závislosti na situaci posunut na konec června. Z přihlášených DP bude vybráno 8 autorů, kteří postoupí do finále a svou práci budou obhajovat před odbornou porotou. Výherce získá 100 000 Kč (odměna byla oproti loňskému roku navýšena). Cela pravidla a více informací je na webu soutěže.

Ceny Shimadzu 2020

Podrobnosti

Ceny pro mladé chemiky do 30 let, termín pro zaslání abstraktu je 30. 4. 2020

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity některé z analytických přístrojových technik. Odborná komise vybere 10 prací, které budou prezentovány formou 10 minutové přednášky v českém nebo slovenském jazyce na 72. sjezdu chemiků, v sekci analytické chemie, který se bude konat 6.-9. září 2020 v Praze. Abstrakt bude uveden ve sborníku. Shimadzu hradí těmto 10 účastníkům konferenční poplatek na 72. sjezd chemiků.

Vítězové jsou finančně oceněni (vítězná práce €1 000, druhý €900, třetí €300)

Nadace Experientia - zahraniční stáže a start-up granty

Podrobnosti

Dvě aktuální výzvy Nadace Experientia (www.experientia.cz) pro mladé vědkyně a vědce z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie.

Do 15. března 2020 přijímá nadace  žádosti na 1) roční postdoktorandské stáže v zahraniční a na 2) start-up granty na založení vlastní výzkumné skupiny v ČR pro mladé vědecké pracovníky:

VYCESTUJTE NA ROČNÍ STÁŽ NA PRESTIŽNÍ UNIVERZITU DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Využijte šance vycestovat díky Nadaci Experientia na roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru! Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020. Neváhejte, kontaktujte už nyní své vysněné pracoviště a rozšiřte řadu stipendistů, kteří to skrze náš grant dotáhli třeba až do laboratoří k nobelistům… . Inspirací vám mohou být i stipendisté za rok 2019: Eva Bednářová, která vycestuje na newyorskou Columbia University a Rafael Navrátil, jenž si vybral přestižní Scripps Research Institute v San Diegu.  Více informací naleznete na www.experientia.cz

CHCETE ROZJET VLASTNÍ VÝZKUMNOU SKUPINU? POŽÁDEJTE O NAVÝŠENÝ START-UP GRANT

„Díky start-up grantu mohu dělat výzkum podle vlastních představ,“ říká Ondřej Baszczyňski, který v lednu 2019 založil na Přírodovědecké fakultě UK historicky první výzkumnou skupinu podpořenou Nadací Experientia. Pokud jste se stejně jako Ondřej vrátili ze zahraniční postdoktorandské stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v České republice, požádejte o náš navýšený start-up grant do 15. března 2020. Start-up granty jsou určeny mladým začínajícím vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří podají do soutěže originální projekt v oboru organické, bioorganické a medicinální chemie. Výzkumná skupina bude nově podpořena celkovou částkou 2,7 milionu korun ročně, a to po dobu tří let. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce. Více informací naleznete na www.experientia.cz.

CENY FRANCOUZSKÉHO VYSLANECTVÍ 2020

Podrobnosti

Francouzská ambasáda

Studenti se hlásí do 11. března.

Cena JML za chemii -  Pokyny Leták_En ;  Annex 1_ přihláška

Cena SANOFI za farmacii -  PokynyLeták_En ;  Annex 1_ přihláška

Cena Josefa Fouriera  - Pokyny,  Leták_En ;  Annex 1_ přihláška

IGA 2020 Soutěž o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha
UCT Prague Rector’s Junior Grant Competition

Podrobnosti

Přijaté projekty k financování - Výsledky soutěže

Soutěž o Juniorské granty rektora VŠCHT Praha, ve které bude možno udělit až 11 Juniorských grantů rektora VŠCHT Praha, každý ve výši 220 000 Kč.

A call for the applications for UCT Prague Rector´s Junior Grants. Up to eleven grants can be awarded in this call and the funds per one awarded grant will be 220 000 CZK.

Uzávěrka podávání přihlášek je 7. února 2020 ve 14:00.
Submission deadline is on 7. 2. 2020 at 14:00 CET.

Cena Julie Hamáčkové 2019

Podrobnosti

Výzva na nominace kandidátů/tek v kategorii a) a b)
Nominace jsou přijímány do pátku 6. prosince 2019 do 16:00 hodin, elektronicky na gro@vscht.cz, písemně na Oddělení VaV k rukám Ing. Anny Mittnerové.

Kategorie a) Veřejné ocenění mimořádného přínosu žen, zaměstnankyň VŠCHT Praha, k rozvoji vědy, výzkumu, pedagogiky a inovací, včetně působení v akademické sféře.

Kategorie b) Veřejné ocenění mimořádného přínosu zaměstnanců a zaměstnankyň VŠCHT Praha na poli podpory a prosazování rovných příležitostí v pracovních vztazích a výzkumu na VŠCHT Praha

Pokyny k nominacím na webu GRO

 

Vyhlášení soutěže v kat. c)
Hlásit do soutěže se lze do 24. 11. 2019, prezentace prací proběhne 27. 11. 2019 a výsledky budou vyhlášeny 2. 12. 2019

Kategorie c) Soutěž studentských prací studentek a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří do svého výzkumu začleňují analýzu dle genderu a/nebo pohlaví. Soutěž je vypsaná v kategoriích

- Studentská práce typu SVK
- Závěrečná práce

Podrobnosti výzvy na webu GRO.

Cena Siemens 2019

Podrobnosti

V letošním roce na vítěze čekají navýšené odměny spolu s cenou 10 000 Kč za doporučení vítěze.

Víme, že bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto oceňujeme stejnou odměnou studenta i jeho vedoucího práce.

Nejlepší diplomová práce

 • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
 • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
 • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejlepší disertační práce

 • 1. místo – 50 000 Kč student + 50 000 Kč vedoucí práce
 • 2. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce
 • 3. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 • 300 000 Kč

Nejlepší pedagogický pracovník

 • 50 000 Kč

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 • 20 000 Kč studentka

Ocenění za překonání překážek při studiu

 • 20 000 Kč student

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0

 • 20 000 Kč student

Doporučení vítěze

 • 10 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce ani počet nominací za univerzitu nejsou omezeny.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2019 na www.cenasiemens.cz.

Stipendia Nadace PRECIOSA 2019

Podrobnosti

Dne 30. 8. 2019 byl vyhlášen konkurz na stipendia Nadace PRECIOSA v roce 2019 pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří berou v úvahu vědecké a odborné zájmy Nadace PRECIOSA. Přihlášky je nutné odevzdat do 30. září 2019 na děkanát příslušné fakulty.

Česká hlava 2019

Podrobnosti

Česká hlava PROJEKT z.ú.  společně s Vládou ČR vyhlašuje 18. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. 

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 • Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 • Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 • Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
 • Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč
 • Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 KčPříjem nominací je otevřen do 30. června 2019.

Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Přihlášky s příslušnou dokumentací zasílejte elektronicky na adresu kontakt@ceskahlava.cz.

Podrobnější informace o soutěži a jednotlivých cenách naleznete ve statutu celé soutěže a na webových stránkách www.ceskahlava.cz.

Ceny Shimadzu 2019

Podrobnosti

Ceny pro mladé chemiky do 35 let, termín pro zaslání abstraktu je 15. 5. 2019

Do soutěže mohou být přihlášeny práce, kde byly použity některé z analytických přístrojových technik. Cena Shimadzu 2019 proběhne v rámci 71. Sjezdu chemiků ve dnech 9. až 13. září 2019 v Grand Hoteli Bellevue, Horný Smokovec, Slovensko.

 

Vítězové jsou finančně oceněni (vítězná práce €1 000, druhý €600, třetí €300)

Cena Crytur 2019

Podrobnosti

6. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Podmínky soutěže

 • diplomová práce zaměřená na studium materiálů (chemické a fyzikální vlastnosti materiálů, technologie zpracování a příprava materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech)
 • studium na české nebo slovenské vysoké škole
 • termín obhajoby od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019

CENY PRO VÝHERCE
1. místo 30 000 Kč – student + 10 000 Kč – vedoucí práce
2. místo 25 000 Kč – student + 5 000 Kč – vedoucí práce
3. místo 20 000 Kč – student + 5 000 Kč – vedoucí práce

Uzávěrka podání přihlášek: 15. května 2019

Web soutěže s formuláři přihlášky

Podrobná pravidla a podmínky soutěže

L’OREAL– UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE - Czech Republic 2019 EDITION 

Podrobnosti

Soutěž absolventek doktorských studií přírodních věd do 40 let. Možnost získat ocenění 200 000 Kč.

Podmínky

 • Postdoctoral level
 • Life & Physical Sciences Fields
 • PhD in one of stated scientific fields according to the FWIS rules, scientist up to 40 years old (including), scientific project run in the country, CZ citizenship

Přihlášky a více informací na www.forwomeninscience.com

Uzávěrka soutěže je 28. února 2019.

JIGA 2019: Soutěž o Juniorský grant rektora VŠCHT Praha
UCT Prague Rector’s Junior Grant Competition

Podrobnosti

 

Aktualizováno: 3.8.2023 18:17, Autor: Odd. VaV


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi