Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Laboratoře → Akreditované laboratoře → Metrologická a zkušební laboratoř → O Metrologické a zkušební laboratoři
iduzel: 5651
idvazba: 6389
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 20.9.2019 09:19:42
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

O Metrologické a zkušební laboratoři

Kdo jsme:

 • Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha (MZL) je celoškolským vědecko-výzkumným pracovištěm, účelově zřízeným v prostorách Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Organizačně spadá přímo pod prorektora pro vědu a výzkum.
 • zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1316.2 pro chemické analýzy v oblasti vymezené Osvědčením o akreditaci a podrobněji pak jeho přílohou,
 • Pracoviště je laboratoří, která je dle nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004 (čl. 12) pověřena vykonávat pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci analýzy pro účely úřední kontroly potravin.

V r. 2003 byla laboratoř zařazena do seznamu národních laboratoří v mezinárodní smlouvě MRA o vzájemném uznávání výsledků kalibrací, zkoušek a protokolů (Mutual recognition of national measurement standards and of calibration and measurements certificates, Bureau International des poids et mesures, Paris, 2003).

Vedoucí laboratoře je prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Přednáší analýzu potravin a přírodních látek a forenzní analýzu a  je řešitelkou řady evropských i národních výzkumných projektů zaměřených na vývoj nových metod pro hodnocení kvality, bezpečnosti  a nutriční hodnoty potravin.

Manažerem kvality je prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., specializuje se na kontaminaci prostředí a potravních řetězců a na analýzu kontaminantů a reziduí pesticidů. V pedagogické činnosti se zaměřuje se na systémy managementu kvality v laboratorní a výrobní praxi, na potravinářskou legislativu a hodnocení shody.

Metrologem laboratoře je doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, která se též zaměřuje na analýzu biologicky aktivních přírodních látek a nutraceutika.

Odborné zaměření ostatních specialistů zkušební laboratoře je uvedeno na stránkách Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha.

Co provádíme

 • rozbory potravin včetně nápojů a doplňků stravy, potravinářských a farmaceutických surovin a produktů, krmiv, chemických přípravků, biologických materiálů humánních, rostlinných i živočišných, složek životního prostředí a forenzních vzorků včetně návykových látek,
 • interpretaci výsledků zkoušek, poskytování konzultací a expertíz v oblasti analytické chemie, metrologie a managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích,
 • vzdělávání a výcvik pracovníků ve shora uvedených oblastech,
 • výzkum v oblasti analytické chemie potravin a životního prostředí,
 • rozvoj primárních analytických metod měření (hmotnostní spektrometrie) a validaci postupů v oblasti analýz  organických látek, včetně odhadu nejistoty měření,
 • ověřování referenčních materiálů (RM) pomocí primárních metod měření,
 • organizaci mezilaboratorních studií,
 • forenzní analýzu na vyžádání, včetně identifikace a rozpoznávání původu omamných a psychotropních látek. 

 

Přístrojové vybavení

Aktualizováno: 7.5.2019 12:39, Autor: Vladimír Kocourek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi