Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů - FCHI
iduzel: 20456
idvazba: 38641
šablona: stranka
čas: 23.5.2019 17:29:45
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů FCHI

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
FV20350 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů MPO TRIO Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.7.2017 30.6.2021

Spolu-

příjemce

LO1304 Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny MŠMT Národní program udržitelnosti Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.6.2014 31.5.2019

Spolu-

příjemce

LM2015064 Český národní uzel Evropské infrastruktury pro translační medicínu (EATRIS CZ) MŠMT Výzkumné infrastruktury Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.1.2016 31.12.2019

Spolu-

příjemce

LTC17058 Nanouhlíkové kompozitní materiály pro tenkovrstvé chemické plynové senzory a fotovoltaiku MŠMT INTER-COST Vlček Jan Ing., Ph.D. 1.6.2017 31.3.2020 Příjemce
TE01020028 Centrum vývoje originálních léčiv TAČR Centra Kompetence Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.6.2012 31.12.2019

Spolu-

příjemce

TH03020063 Náhrada plynu SF6 v rozvaděčích TAČR Epsilon Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.11.2017 31.12.2020

Spolu-

příjemce

TJ01000072 Nanoobjekty pro dekontaminaci vod TAČR Zéta Dendisová Marcela Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000313 Vývoj biomimetických částic pro antibakteriální aplikace TAČR Zéta Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ01000480 Aplikace terahertzové spektroskopie v analýze polymorfů aktivních farmaceutických substancí TAČR Zéta Koucký Jan Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
VH20182021030 Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.3.2018 28.2.2021 Příjemce
VI20172019077 Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 Příjemce
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 Vyhnálek Oldřich Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2020 Příjemce
NV16-27075A NEURODEGENERATIVNÍ PROCESY U PACIENTŮ EXPONOVANÝCH METANOLU: PROSPEKTIVNÍ STUDIE PO HROMADNÉ OTRAVĚ METANOLEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2012 MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.4.2016 31.12.2019

Spolu-

příjemce

NV16-27522A Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Hanuš Jaroslav Mgr., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019

Spolu-

příjemce

NV16-31028A Účinnost nových spektroskopických biomarkerů pro detekci časného stádia karcinomu pankreatu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019

Spolu-

příjemce

NV16-34342A Multifunkční nanoclustery jako platforma pro cílené doručování léč MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta  2015 - 2022 Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 Příjemce
GA16-07898S Aglomerace částic polyolefinů studovaná na meso-měřítku GA ČR Standardní projekty Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GA16-12291S Hierarchický přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komp... GA ČR Standardní projekty Malijevský Alexandr doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018

Spolu-

příjemce

GA16-22997S Příprava porézních materiálú pomocí kontrolovaného uspořádání nanočástic GA ČR Standardní projekty Šoóš Miroslav doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GJ16-24321Y Mikroskopický vhled do termodynamiky kolapsu u polymerů citlivých na teplo GA ČR Juniorské projekty Heyda Jan RNDr. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 Příjemce
GA17-00291S Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem GA ČR Standardní projekty Mestek Oto prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-02836S Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu cholesterolu v eukaryotických buňkách GA ČR Standardní projekty Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-03875S Teoretická a experimentální studie termodynamických vlastností a fázového chování GA ČR Standardní projekty Fulem Michal doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-04068S Molekulové klastry jako nano-reaktory pro chemii řízenou fotony a elektrony GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

GA17-05292S Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci GA ČR Standardní projekty Setnička Vladimír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

GA17-05421S Nové účinné membrány pro efektivní separace H2 / CO2 (HySME) GA ČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-05840S Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů GA ČR Standardní projekty Kukal Jaromír doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019

Spolu-

příjemce

GA17-09914S Reaction-transport fundamentals in integrated microfluidic bioreactors-separators operating with aqueous two-phase systems GA ČR Standardní projekty Přibyl Michal prof. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GJ17-11851Y Synthesis of biomimetic nanoparticulate materials using a microfluidic platform and investigation of their interaction with cells GA ČR Juniorské projekty Tokárová Viola Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-13427S Detekční mechanismy na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaných oxidů GA ČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GJ17-21696Y Studium tvorby obrazců kapek dekanolu vyvolané odpařováním GA ČR Juniorské projekty Čejková Jitka Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-23196S In situ měření a modelování solvatačních procesů léčivých látek GA ČR Standardní projekty Šoóš Miroslav doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-26018S Reakční kinetika v oxidačních katalyzátorech pro konverzi dieselových výfukových plynů za nízkých teplot GA ČR Standardní projekty Kočí Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA18-02597S Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromigrační separace (bio)molekul GA ČR Standardní projekty Král Vladimír prof. RNDr., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-08389S Studium plastifikace polymerních membrán a termodynamiky multikomponentní sorpce pro zefektivnění membránových separačních procesů GA ČR Standardní projekty Vopička Ondřej doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-08667S Slabé interakce v terahertzové spektroskopii GA ČR Standardní projekty Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-09347S Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy GA ČR Standardní projekty Fitl Přemysl Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-13491S Interakce nabitých polymerů s heterogenními iontově-výměnnými membránami GA ČR Standardní projekty Slouka Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.3.2020 Příjemce
GA18-14466S Intensifikace reakčně-difusních procesů pomocí magnetických nanomíchadel GA ČR Standardní projekty Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-16577S Kapky, led a aerosoly in silico: kombinace ab initio a klasických postupů GA ČR Standardní projekty Kolafa Jiří prof. RNDr., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GJ18-19170Y Synteza hydrogelovych mikrocastic pro biomedicinske aplikace GA ČR Juniorské projekty Řehoř Ivan RNDr., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-23756S Transforming molecules with X-rays: Ab initio simulations in liquids GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-24397S Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami - nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů GA ČR Standardní projekty Schreiber Igor prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
8J18FR011 Senzory plynů na bázi organických polovodičů MŠMT MOBILITY Francie Fitl Přemysl Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce

Aktualizováno: 9.5.2018 17:01, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi