Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů - FCHI
iduzel: 20456
idvazba: 38641
šablona: stranka
čas: 1.12.2021 19:59:20
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů FCHI

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
EG17_107/0012489 NewSurf: Nová metoda povrchové úpravy pro neenzymatické sklízení buněk určených k farmakologickému nebo lékařskému použití MPO OPPIKA Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 01.07.2018 28.02.2021 Spolupříjemce
EF Infrastruktura pro chemické vzdělávání pro praxi ESF OP VVV Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 01.10.2019 30.09.2022 Příjemce
EF18_056/0013354 Chemické vzdělávání pro praxi ESF OP VVV Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 01.10.2019 31.10.2022 Příjemce
EF16_018/0002730 Tvorba mezinárodních doktorských studijních programů na VŠCHT Praha ESF OP VVV Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 01.04.2017 30.11.2021 Příjemce
EF16_025/0007445 Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. ESF OP VVV Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 01.01.2018 31.12.2021 Koordinátor
FV20350 Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů MPO Trio Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 01.07.2017 30.06.2021 Spolupříjemce
FV40053 TOM2022 Elektromembránové moduly pro provoz při zvýšených teplotách se systémem aktivní regulace stahovacích sil MPO Trio Šnita Dalimil prof. Ing., CSc. 01.07.2019 30.06.2022 Spolupříjemce
FV40151 Zařízení pro výrobu membránových modulů s dutými vlákny MPO Trio Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 01.05.2019 30.04.2022 Spolupříjemce
LM2018133 EATRIS CZ MŠMT Výzkumné infrastruktury Jakubek Milan Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
LTAIN19007 Vývoj pokročilých výpočetních algoritmů pro včasnou diagnostiku MŠMT INTER-ACTION Mareš Jan doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
LTAUSA18011 Ab initio studie polymorfismu farmaceuticky aktivních látek podpořená přesnými NMR krystalografickými a kalorimetrickými experimenty MŠMT INTER-ACTION Červinka Ctirad Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2022 Příjemce
LTAUSA19038 Nové membránové materiály pro efektivní separaci kyselých polutantů ze vzduchu MŠMT INTER-ACTION Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
LTAUSA19065 Příprava a studium vlastností metaloporfyrinových derivátů Trögerových, spiro-Trögerových a oligo-Trögerových bází MŠMT INTER-ACTION Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 01.11.2019 31.12.2022 Příjemce
LTC20014 Research of selenium-enriched lactic acid bacteria, bifidobacteria and yeasts and influence of low-pH stress exposure on their selenium biotransformation efficiency MŠMT INTER-COST Kaňa Antonín Ing., Ph.D. 01.06.2020 15.04.2023 Spolupříjemce
NU20-09-00229 Vývoj nových analytických přístupů pro včasné odhalení adenomatózních polypů a prevenci kolorektálního karcinomu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026 Sinica Alla Mgr., Ph.D. 01.05.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
NV19-08-00525 Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2020 Setnička Vladimír prof. Ing., Ph.D. 01.05.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
TH06020003 BioValue_Pokročilé membrány pro upgrading bioplynu a separaci cenných látek TAČR M-ERA-NET Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 01.05.2019 30.04.2022 Spolupříjemce
TJ02000095 SPREJOBOT: A robot for speeding-up drug formulation TAČR Zéta Ruphuy Chan Gabriela, M.Sc., Ph.D. 01.03.2019 26.02.2021 Příjemce
TJ02000143 Kuličkomat pro přípravu tekutých kuliček TAČR Zéta Rychecký Ondřej Ing. 01.03.2019 28.02.2021 Příjemce
TJ02000256 Zlepšování vlastností léčiv pomocí pokročilých multikomponentních forem léčivých látek TAČR Zéta Skořepová Eliška Ing., Ph.D. 01.04.2019 31.03.2021 Příjemce
TJ02000357 Automatizace posuvu obráběcí hlavy CNC frézky pro přesnější výrobu mikrofluidních čipů TAČR Zéta Ježková Martina Ing. 01.06.2019 31.05.2021 Příjemce
TJ02000383 Metoda výroby lékové formy, personalizované pro potřeby konkrétního pacienta za pomoci matematické simulace a 3D tisku TAČR Zéta Novák Matěj Ing. 01.05.2019 30.04.2021 Příjemce
  Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie TAČR Théta Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 01.08.2019 31.12.2023 Spolupříjemce
  Advanced hybrid organic-inorganic nanofibers for CO2 capture and photocatalysis TAČR Kappa Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. 01.01.2021 30.04.2024 Spolupříjemce
VH20182021030 Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 01.03.2018 30.06.2021 Příjemce
VI20172020075 Digitalizace lidské pachové signatury pro aplikace v kriminalistice a v boji s mezinárodním terorismem MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 01.01.2017 30.06.2021 Příjemce
VI20172020109 Detekce peroxidových výbušnin MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Vyhnálek Oldřich Ing., CSc. 01.01.2017 31.03.2021 Příjemce
VI20192022120 Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 01.07.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
VI20192022155 Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 01.07.2019 31.12.2022 Koordinátor
VJ01010123 Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop nalezených na místě činu MV IMPAKT 1 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 01.01.2021 31.12.2024 Koordinátor
VJ01030005 Vytvoření mezinárodní komunity v oboru „Forenzní olfaktronika“ MV IMPAKT 1 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 01.01.2021 31.12.2022 Příjemce
GA18-02597S Nové vícevazebné (pseudo)stacionární fáze pro chromatografické a elektromigrační separace (bio)molekul GAČR Standardní projekty Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing., Ph.D. 01.01.2018 30.06.2021 Koordinátor
GA18-08667S Slabé interakce v terahertzové spektroskopii GAČR Standardní projekty Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 01.01.2018 30.06.2021 Příjemce
GA19-02804S Nanostrukturované heteropřechody pro chemirezistory GAČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA19-02889S Stabilita amorfních pevných disperzí: Predikce pomocí stavových rovnic SAFT a jejich experimentální ověření GAČR Standardní projekty Fulem Michal prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-04150Y Kohezní vlastnosti a fázové rovnováhy iontových kapalin studovány přesnými výpočty a experimenty. GAČR Juniorské projekty Červinka Ctirad Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-06479Y Struktura a dynamika peptidového tunelu v ribozomu. GAČR Juniorské projekty Kolář Michal RNDr., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-09518S Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách GAČR Standardní projekty Basařová Pavlína doc. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-14547S Nové kompozitní membrány pro cílené separace plynů a par (CoMeTS) GAČR Standardní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-22173S Mikrostruktura katalytických filtrů pro čištění automobilových výfukových plynů GAČR Standardní projekty Kočí Petr doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-22435S Chování konstrukcí s dřevěnou požární ochranou - multifyzikální modelování GAČR Standardní projekty Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-22834S Částicové modely polymerních latexů pro realistická časová a prostorová měřítka GAČR Standardní projekty Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
GX19-26127X Robotický nano-lékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalisovaná terapeutika GAČR EXPRO Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2023 Příjemce
GA20-08679S Study of the initial self-assembly processes during the formation of biomimetic anchor layers GAČR Standardní projekty Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
GA20-09980S Mikrofluidní reaktory s vloženými semi-permeabilními membránami pro přípravu speciálních chemikálií GAČR Standardní projekty Přibyl Michal prof. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
GA20-15825S Towards Accurate Computational Spectroscopy: Merging Quantum Mechanics with Statistical Techniques GAČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr. Bc., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA20-20335S Studium fázového rozhraní kapalina-plyn pomocí termografie GAČR Standardní projekty Rejl František doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA20-21263S Analýza elektrodialýzy v milifluidních průtočných systémech GAČR Standardní projekty Slouka Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA20-24155S Interakce biopolymerů s molekulárními ionty, osmolyty a aminokyselinami GAČR Standardní projekty Heyda Jan RNDr. Mgr., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
GA21-03691S Receptor pro neuropeptid FF-2 jako potenciální cíl pro terapii obezity: vliv nových analogů RF-amid peptidů GAČR Standardní projekty Sýkora David Doc. RNDr. Dr. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
GA21-09830S Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterie GAČR Standardní projekty Hassouna Fatima doc. Mgr., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
GC21-23131J New superhydrophobic perfluorinated nanomaterials for advanced micro and bio applications GAČR Mezinárodní projekty Friess Karel doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2022 Příjemce
GX21-26601X Probing and Transforming Matter by Electrons in Liquid Jets GAČR EXPRO Slavíček Petr prof. RNDr. Bc., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2025 Příjemce
GF21-39019L Decontamination of sensitive materials using cold atmospheric plasma technology for efficient and inexpensive (affordable) elimination of epidemic viruses GAČR Projekty LEAD Agency Scholtz Vladimír doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Aktualizováno: 17.2.2021 16:14, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi