Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FCHT
iduzel: 20457
idvazba: 38640
šablona: stranka
čas: 3.7.2022 02:22:01
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FCHT

Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV TAČR Trend Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
Syntetické materiály v knihovních fondech MK NAKI II (2016-2022) Brožek Jiří prof. Ing., CSc. 01.03.2018 31.12.2022 Spolupříjemce
Vývoj metod podlepování historických textilií MK NAKI II (2016-2022) Škrdlantová Markéta Ing., Ph.D. 01.03.2018 31.12.2021 Příjemce
Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování-konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu MK NAKI II (2016-2022) Kloužková Alexandra doc. Ing., CSc. 01.03.2018 31.12.2022 Koordinátor
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova MK NAKI II (2016-2022) Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 01.03.2018 31.12.2022 Koordinátor
Biodiverzita černobílých fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich dezinfekce MK NAKI II (2016-2022) Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 01.03.2018 31.12.2022 Příjemce
Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů MK NAKI II (2016-2022) Bartůněk Vilém Ing., Ph.D. 01.03.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Konzervování archeologických textilií MK NAKI II (2016-2022) Škrdlantová Markéta Ing., Ph.D. 01.03.2020 31.12.2022 Příjemce
Biodegradovatelné strukturované implantáty vyrobené metodou 3D tisku kovů MPO TRIO Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.07.2017 30.06.2021 Spolupříjemce
Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi MPO TRIO Mastný Libor Ing., CSc. 01.01.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
Výzkum a vývoj materiálů pro depozici supravodivých vrstev MPO TRIO Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 01.08.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
Vývoj procesu mokré oxidace pro ekologickou likvidaci průmyslových odpadních vod MPO TRIO Trejbal Jiří Ing., Ph.D. 01.09.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Membránové inteligentní systémy 4.0 TAČR Trend Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
ALMARA; Alternativní výplňové Matrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren TAČR Trend Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 01.03.2020 31.10.2024 Spolupříjemce
Pokročilé výrobní technologie pro strategické využití a skladování vedlejších energetických produktů (VEP) TAČR Trend Šídlová Martina Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
Zlepšení funkčních vlastností filamentů pro 3D tisk za pomoci nanovlákenných aditiv TAČR Trend Čadek Drahomír Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Next2DMonoChem MŠMT ERC CZ Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.06.2020 31.05.2022 Příjemce
Národní infrastruktura chemické biologie (CZ-­OPENSCREEN) MŠMT Velké infrastruktury Svozil Daniel doc. Mgr., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Fotokatalyzátory zabudované do hydrofobní matrice pro čištění vod obsahující nepolární, biologicky neodbouratelné látky MŠMT INTER-ACTION Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 01.07.2019 31.12.2021 Příjemce
Analýza pěnění - kritického procesu při přeměně kmene na sklo MŠMT INTER-ACTION Pokorný Richard Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2022 Příjemce
Dvoudimenzionální nanomateriály pro aplikace v elektronice MŠMT INTER-ACTION Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.11.2019 31.12.2022 Příjemce
EERA_CZ; Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) MŠMT INTER-INFORM Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.07.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Povrchy silikátových skel; charakterizace, struktura a modifikace. Spolupráce s Centrem excelence FunGlass. MŠMT INTER-TRANSFER Gedeon Ondrej prof. RNDr., Ph.D., DSc. 01.03.2020 31.12.2024 Příjemce
Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizace MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 Fojt Jaroslav doc. Ing., Ph.D. 01.05.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
Nové konstrukty buňka-materiál pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 01.05.2020 31.12.2023 Spolupříjemce
Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022 Linhart Igor doc. Ing., CSc. 01.05.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
Plnění vodíku pro malé dopravní prostředky TAČR Epsilon Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.04.2018 30.09.2021 Spolupříjemce
Gradientní funkčně strukturovaný kyčelní implantát s vysokou životností TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.01.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity TAČR Epsilon Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.01.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2022 Koordinátor
Nádorová imunoterapie: obnovenı́ protinádorové odpovědi blokádou imunitnı́ch kontrolnı́ch bodů použitı́m multifunkčnı́ch nanočástic schopných blokády CTLA-4 a eliminace ICER TAČR Epsilon Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Koordinátor
Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací TAČR Zéta Giurg Adam Ing. 01.05.2019 30.04.2021 Příjemce
Keramické kompozity pro dekontaminace vod znečištěných pesticidy a těžkými kovy TAČR Zéta Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.07.2020 30.06.2022 Příjemce
Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu TAČR Théta Stoulil Jan doc. Ing., Ph.D. 01.07.2018 30.06.2022 Příjemce
H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku TAČR Théta Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 01.09.2018 31.08.2024 Příjemce
Pokročilá supravodivá keramika pro energetické aplikace TAČR Théta Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.07.2018 31.12.2024 Příjemce
Výzkum a vývoj reverzibilního alkalického palivového článku TAČR Théta Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.08.2019 31.12.2025 Spolupříjemce
Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO TAČR Théta Stoulil Jan doc. Ing., Ph.D. 01.09.2020 31.08.2023 Příjemce
Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství TAČR Národní centra kompetence Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.02.2019 30.04.2023 Spolupříjemce
VVýzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie TAČR Kappa Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.01.2021 31.12.2023 Koordinátor
Viability of hydrogen trains on Czech railways TAČR Kappa Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
Hodnocení funkčnosti fotoaktivních antimikrobiálních povrchů z hlediska ochrany veřejného zdraví MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 01.01.2021 31.12.2022 Koordinátor
Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Rubešová Kateřina doc. Ing., Ph.D. 01.07.2019 30.06.2022 Koordinátor
Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě. MV IMPAKT 1 Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2025 Koordinátor
Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi GAČR Standardní projekty Kubásek Jiří Ing., Ph.D. 01.01.2018 30.06.2021 Spolupříjemce
Příprava polovodivých látek na bázi pyrenu GAČR Standardní projekty Tobrman Tomáš doc. Ing., Ph.D. 01.01.2018 30.06.2021 Koordinátor
Mechanochemické indikátory GAČR Juniorské projekty Krupička Martin Ing., Ph.D. 01.01.2018 30.06.2021 Příjemce
Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy GAČR Standardní projekty Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozitech metodou mikrostrukturování iontovým svazkem GAČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Funkcionalizované mikroporézní polymerní struktury typu včelí plástev GAČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Elektrochemie rozhraní Pt - oxokyseliny fosforu jako klíč k pochopení výkonosti vysokoteplotních palivových článků s protonově vodivou membránou GAČR Mezinárodní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury GAČR Standardní projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů GAČR Standardní projekty Doušová Barbora doc. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu GAČR Standardní projekty Rohanová Dana doc. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Calixarenové deriváty se smíšenými můstky GAČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Pokročilé slitiny hořčíku s potlačenou hořlavostí, vysokou korozní odolností a vysokou pevností GAČR Standardní projekty Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pro deriváty flavinů GAČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Integrovaná metodologie návrhu nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální doručování účinných látek GAČR Standardní projekty Zbytovská Jarmila doc. Mgr., Dr. rer. nat. 01.01.2019 31.12.2021 Koordinátor
Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina? GAČR Standardní projekty Doušová Barbora doc. Ing., CSc. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
In-situ analýza chování vrstvy pěny na rozhraní kmene a taveniny za použití modelové tavicí pece GAČR Standardní projekty Pokorný Richard Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Nerovnovnovážná termodynamika rozhraní pevná fáze/plyn ve vysokoteplotních elektrochemických celách s pevným elektrolytem. GAČR Mezinárodní projekty Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Grafitizovaný nitrid uhlíku dopovaný nekovovými prvky pro fotokatalytické reakce GAČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 01.01.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
Fotochemické modifikace 2D materiálů GAČR Juniorské projekty Šturala Jiří Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Kovová povrchová modifikace - nová generace led-odpuzujicích materiálů.. GAČR Juniorské projekty Postnikov Pavel, Ph.D. 01.01.2019 31.12.2021 Příjemce
Chemie ve dvou dimenzích - za hranice grafenu GAČR EXPRO Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.01.2019 31.12.2023 Příjemce
Nové elektrodové materiály a přístupy zabraňující pasivaci elektrod při environmentálním monitorování biologicky aktivních organických látek GAČR Mezinárodní projekty Kratochvíl Bohumil prof. RNDr., DSc. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého GAČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Degradovatelná nanocelulóza jako nová podpůrná struktura pro tkáňové inženýrství GAČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály GAČR Standardní projekty Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
Q-uhlík, příprava unikátních uhlíkových nanostruktur GAČR Standardní projekty Slepičková Kasálková Nikola Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Fázové rovnováhy, proměnlivá stechiometrie a fyzikální vlastnosti oxidů přechodných kovů GAČR Standardní projekty Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Organické senzory plynů – nové struktury, elektrické parametry, vlastnosti a funkce GAČR Standardní projekty Kalachyova Yevgeniya Mgr., Ph.D. 01.04.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace GAČR Standardní projekty Sysel Petr prof. Ing., CSc. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Pokročilá nanostrukturovaná sestava membrány a elektrod se zdokonaleným přenosem hmoty a náboje pro elektrolýzu vody s protonově výměnnou membránou GAČR Mezinárodní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
Nové nanomateriály pro separaci aniontů GAČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
Chemie thiacalixarenů na bázi phenoxathiinu a příbuzných látek GAČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Pokročilé oxidické polovodičové fotoelektrody pro konverzi sluneční energie a úpravu vody GAČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
Nové metalurgické postupy pro nové „přírodní slitiny“ GAČR Standardní projekty Novák Pavel doc. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Koordinátor
Dvojdimenzionální vrstevnaté dichalkogenidy přechodných kovů / nanostruktur... GAČR Mezinárodní projekty Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Příprava a charakterizace hybridních plazmonických nanostruktur se silnou chirální odezvou GAČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Spolupříjemce
20-20201S GAČR Standardní projekty Khezri Bahareh, Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Dendrimer-Protected Metal Alloy Catalyst Incorporated into Graphene for Hydrogen Evolution Reaction in Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolyser GAČR Juniorské projekty Devadas Balamurugan, Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
2D Trichalkogenidy fosforu s vrstvami kovů pro přeměnu energie a skladování GAČR Juniorské projekty Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 01.01.2020 31.12.2022 Příjemce
Porézní polymerní sítě s helikálně chirálními polyacetylenovými řetězci pro enantioselektivní aplikac GAČR Standardní projekty Vyskočilová Eliška doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů GAČR Standardní projekty Kovanda František prof. Ing., CSc. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
Interakce savčích buněk s periodicky nanostrukturovanými povrchy GAČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Nanokrystalografie molekulárních krystalů GAČR EXPRO Čejka Jan Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2025 Spolupříjemce
Nové senzory založené na plazmonech jako nástroje pro pokročilé tkáňové inženýrství GAČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 01.01.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
MXenes - povrchová funkcionalizace a její vliv na vlastností a funkcionalitu. GAČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi GAČR Standardní projekty Průša Filip Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Vývoj nových biodegradovatelných materiálů na bázi zinku postupy práškové metalurgie. GAČR Projekty Lead Agency Kubásek Jiří Ing., Ph.D. 01.03.2021 31.12.2023 Příjemce
Nová strategie přepólování s využitím kovalentní organokatalýzy s flaviny GAČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Cílený návrh flavinů pro organickou fotokatalýzu GAČR Projekty Lead Agency Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Synthesis of large area TiO2 nanotube layers for effective photocatalytic degradation of pollutants in gas phase GAČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 01.03.2021 31.12.2023 Spolupříjemce
Pokročilá činidla pro (asymetrickou) nukleofilní fluoraci GAČR Projekty Lead Agency Kvíčala Jaroslav prof. Ing., CSc. 01.03.2021 31.12.2023 Koordinátor
Novel chiral ion-exchangers for chromatographic enantioseparations GAČR Mezinárodní projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 01.01.2021 31.12.2023 Příjemce
Aktualizováno: 17.2.2021 16:13, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi