Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FCHT
iduzel: 20457
idvazba: 38640
šablona: stranka
čas: 18.3.2018 00:43:49
verze: 4333
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FCHT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum od Datum do Role
DG16P02B030 České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkum a restaurování MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Novák Pavel prof. Ing., CSc. 1.3.2016 31.12.2019 spolupříjemci
DG16P02H051 Stabilní umělé patiny slitin mědi MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Stoulil Jan Ing., Ph.D. 1.3.2016 31.12.2020 hlavní příjemce
DG16P02M056 Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Kučerová Irena Ing., Ph.D. 1.3.2016 31.12.2020 spolupříjemci
DG16P02R040 Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 1.3.2016 31.12.2020 spolupříjemci
LE15024 Umožnění zapojení výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum (European Energy Research Alliance - EERA) MŠMT EUPRO II Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2017 spolupříjemci
LM2015063 Národní infrastruktura chemické biologie (CZ-­OPENSCREEN) MŠMT Výzkumné infrastruktury Svozil Daniel doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2019 spolupříjemci
LTACH17007 Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 - aktivní uhlí pro čištění vody a vzduchu MŠMT Inter-Action Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
REPPECAT Development of a process for manufacturing of a tailor made Cu/Bi catalyst for ethynylation reactions MŠMT Eurostars Čapek Pavel doc. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2017 spolupříjemci
LO1613 Výzkum nových materiálů pro chemický průmysl MŠMT Národní program udržitelnosti Čapek Pavel doc. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2020 hlavní příjemce
8H17014 Elektrochemická syntéza silných oxidačních činidel pro ochranu životního prostředí MŠMT česko-čínské mobility Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2017 hlavní příjemce
NV15-27726A Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Joska Luděk doc. Ing., CSc. 1.5.2015 31.12.2018 spolupříjemci
NV15-32497A Bioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantáty MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 1.5.2015 31.12.2018 spolupříjemci
NV15-33018A Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.5.2015 31.12.2018 spolupříjemci
NV15-33459A Biomedicínská fotonická zařízení pro pokročilou lékařskou diagnostiku a terapii MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 1.5.2015 31.12.2018 spolupříjemci
NV15-26854A Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivnění MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Syslová Kamila Ing., Ph.D. 1.5.2015 31.12.2018 spolupříjemci
NV16-30345A Feochromocytom jako model chronické aktivace stresové osy v patogenezi metabolických poruch MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Syslová Kamila Ing., Ph.D. 1.4.2016 31.12.2019 spolupříjemci
VI20152019018 Vývoj a realizace nezávislého DC zdroje napájení s vodíkovým palivovým článkem MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.9.2015 31.8.2019 spolupříjemci
VI20162019037 Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2019 spolupříjemci
VI20162020021 Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2020 spolupříjemci
FV10260 Vývoj kontinuálního procesu na výrobu methylesterů vyšších mastných kyselin (FAME) z odpadních tuků a odpadních rostlinných olejů MPO TRIO Pašek Josef prof. Ing., DrSc. 1.9.2016 31.12.2019 spolupříjemci
FV10522 Pokročilé supravodiče pro levitační disky. MPO TRIO Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 1.10.2016 31.12.2019 spolupříjemci
FV10529 Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE MPO TRIO Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.8.2016 31.12.2019 spolupříjemci
FV10749 Nová generace chemoindikátorů pro kontrolu účinnosti VHP cyklu MPO TRIO Syslová Kamila Ing., Ph.D. 1.7.2016 30.6.2019 spolupříjemci
FV20232 Biodegradovatelné strukturované implantáty vyrobené metodou 3D tisku kovů MPO TRIO Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.7.2017 30.6.2021 spolupříjemci
TA04010100 Tribologické povlaky se zvýšenou korozní ochranou pro ortopedické a traumatologické aplikace TAČR ALFA Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.7.2014 31.12.2017 spolupříjemci
TA04010838 Diagnostika nádorových onemocnění s podporou Next Generation Sequencing TAČR ALFA Syslová Kamila Ing., Ph.D. 1.7.2014 31.12.2017 spolupříjemci
TA04020939 Aplikace pokročilých elektrochemických systémů čištění specifických odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dušíku TAČR ALFA Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 spolupříjemci
TA04021007 Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí. TAČR ALFA Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 1.7.2014 31.12.2017 Hlavní příjemce
TE01020390 Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty TAČR Centra kompetence Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.6.2012 31.12.2018 Hlavní příjemce
TF02000067 3D tisk implantátů s vysokou přidanou hodnotou - spolehlivost, účinnost, indvidualita TAČR DELTA Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.6.2016 31.5.2019 spolupříjemci
TH01010567 Modulátory pro volnosvazkovou optiku TAČR EPSILON Míka Martin doc. Dr. Ing. 1.1.2015 31.12.2018 Hlavní příjemce
TH01010997 Thuliové vláknové lasery pro průmyslové a medicínské aplikace TAČR EPSILON Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.1.2015 31.12.2018 spolupříjemci
TH01020276 Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury TAČR EPSILON Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 1.1.2015 30.6.2018 spolupříjemci
TH01030287 Kapacitní deionizace pro úpravu vod a čištění odpadních vod TAČR EPSILON Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 spolupříjemci
TH02010822 Vývoj horizontálně i vertikálně nastavitelných levitačních dopravníků TAČR EPSILON Hlásek Tomáš Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2020 spolupříjemci
TH02020163 Vývoj a průmyslová optimalizace výrobních postupů stavebních hmot s využitím vysokého obsahu popílku TAČR EPSILON Škvára František doc. RNDr., DrSc. 1.11.2016 31.12.2019 spolupříjemci
TH02020444 Operační řešení poškozených kloubů TAČR EPSILON Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2020 spolupříjemci
TH02030707 Experimentální vývoj úpravny vody s využitím fotokatalýzy a ultrafiltrace TAČR EPSILON Zlámal Martin Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemci
TJ01000411 Nové oxidové materiály dopované lanthanoidy a přechodnými kovy pro výrobu scintilátorů TAČR ZÉTA Nádherný Ladislav Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 hlavní příjemce
GBP108/12/G043 Mikro- a nanokrystalické materiály s vysokým podílem rozhraní pro moderní strukturní aplikace, biodegradabilní implantáty a uchovávání vodíku GA ČR Projekty na podporu excelence v základním výzkumu  (2012 - 2018) Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2012 31.12.2018 spolupříjemci
GBP108/12/G108 Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením GA ČR Projekty na podporu excelence v základním výzkumu  (2012 - 2018) Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.1.2012 31.12.2018 hlavní příjemce
GA13-23891S Modely lipidových membrán - nový nástroj pro studium patofyziologie kožních onemocnění na molekulární úrovni GA ČR Standardní projekty Zbytovská Jarmila Dr. rer.nat. Mgr. 1.1.2013 31.12.2017 spolupříjemci
GA13-06609S Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem GA ČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 1.2.2013 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-01602S Příprava a charakterizace optických nanostruktur energetickými iontovými svazky GA ČR Standardní projekty Nekvindová Pavla doc. Ing., Ph.D. 1.3.2015 31.12.2017 spolupříjemci
GC15-02407J Elektrolýza vody s protonově selektivním polymerním elektrolytem pro vysoce účinnou konverzi energie GA ČR Mezinárodní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.4.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-02843S Hybridní a kompozitní systémy založené na mesogenních látkách a nanočásticích GA ČR Standardní projekty Svoboda Jiří prof. Ing., CSc. 1.1.2015 31.12.2017 spolupříjemci
GA15-08992S Návrh, syntéza a využití "single-site" heterogenních katalyzátorů pro enantioselektivní redukci GA ČR Standardní projekty Červený Libor prof. Ing., DrSc. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-09001S Chemické modifikace materiálů na bázi grafenu: Syntéza grafanu a halogengrafenu GA ČR Standardní projekty Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-12580S Silikátová skla modifikovaná elektronovým svazkem GA ČR Standardní projekty Gedeon Ondrej prof. RNDr., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GC15-15887J KATALYZÁTORY PRO ŘÍZENÉ VĚTVENÍ POLYOLEFINŮ. PROPOJENÍ TEORIE A EXPERIMENTU. GA ČR Mezinárodní projekty Merna Jan doc. Ing., Ph.D. 1.2.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-18513S Příprava a charakterizace oxidové a silikátové keramiky s řízenou mikrostrukturou a modelování souvislostí mezi mikrostrukturou a vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-19209S Příprava a vlastnosti metamateriálů GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-19485S Chytré povlaky na bázi polymerů GA ČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA15-19705S Pokročilé uspořádané nanostruktury, připravené z magnetrony deponovaných kovových slitin, pro fotonické aplikace GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2015 31.12.2017 hlavní příjemce
GA16-05167S Použití iontových svazků pro modifikace struktur založených na grafenu GA ČR Standardní projekty Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 30.12.2018 hlavní příjemce
GA16-08963S Perspektivní hořčíkové slitiny se zlepšenými korozními, biologickými a mechanickými vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA16-09436S Fotokatalytická a organokatalytická Mitsunobuova reakce s využitím derivátů flavinů a viditelného světla GA ČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA16-10035S Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce GA ČR Standardní projekty Čejka Jan Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 spolupříjemci
GA16-11879S Obnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů a injektování nanočástic GA ČR Standardní projekty Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.3.2018 spolupříjemci
GA16-12150S Samouspořádávající se vícefunkční fotosenzitivní materiály GA ČR Standardní projekty Svoboda Jiří prof. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018 spolupříjemci
GA16-13778S Selektivní sorbenty toxických iontů připravené z odpadní keramiiky. Charakterizace, metody a aplikace GA ČR Standardní projekty Koloušek David Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA16-13869S Intramolekulárně přemostěné calixareny jako nové stavební kameny supramolekulární chemie GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA16-14758S Modifikace bioaktivních vlastností povrchu beta titanové slitiny nanostrukturovaným povrchem GA ČR Standardní projekty Joska Luděk doc. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2018 spolupříjemci
GJ16-17689Y Nové chirální stacionární fáze ionexové povahy pro enantiomerní separace GA ČR Juniorské projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA16-20728S Inovativní přístup k elektrokatalýze vývoje vodíku v alkalické elektrolýze vody GA ČR Standardní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2018 hlavní příjemce
GA17-00089S Separace racemických směsí membránovými procesy GA ČR Standardní projekty Sysel Petr prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemci
GA17-00607S Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury GA ČR Standardní projekty Macháč Petr doc. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemci
GA17-00885S Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelnými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství GA ČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-00939S Příprava a charakterizace tenkých vrstev a nanostruktur se specifickými magnetickými vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Řezníčková Alena Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-02815S Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy GA ČR Standardní projekty Jankovský Ondřej Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-03474S Mikroporézní polymery typu polyacetylenových sítí pro aplikace v heterogenní katalýze GA ČR Standardní projekty Vyskočilová Eliška Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemci
GA17-07559S Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v GA ČR Standardní projekty Průša Filip Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-08389S Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod GA ČR Standardní projekty Kovanda František prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-10907S Dopad nanočástic ušlechtilých kovů na životní prostředí GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-11456S Nanostruktury dichalkogenidů přechodných kovů pro elektrokatalýzu GA ČR Standardní projekty Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-13161S Vliv nestechiometrie a nanostrukturování na materiálové vlastnosti oxidů kovů GA ČR Standardní projekty Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-14683S Mechanické vlastnosti stavebních prvků RNA a DNA GA ČR Standardní projekty Lankaš Filip Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-18108S Nové elektrochemicky aktivní calix[4]areny jako ligandy a receptory a jejich oxidovaná analoga GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 spolupříjemci
GA17-20008S Nové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vody GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GA17-21770S Modulární syntéza nových Fischerových biskarbenových komplexů, jejich struktura a syntetické aplikace GA ČR Standardní projekty Dvořák Dalimil prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
GJ17-25618Y Příprava inovativních slitin hliníku se "self-healing" a "self-reporting" vlastnostmi GA ČR Juniorské projekty Michalcová Alena Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 hlavní příjemce
Aktualizováno: 11.9.2017 13:35, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi