Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum → Projekty řešené VŠCHT → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FCHT
iduzel: 20457
idvazba: 38640
šablona: stranka
čas: 11.8.2020 16:02:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FCHT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role za VŠCHT
DG16P02B030 České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkum a restaurování MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Novák Pavel prof. Ing., CSc. 1.3.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
DG16P02H051 Stabilní umělé patiny slitin mědi MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Stoulil Jan Ing., Ph.D. 1.3.2016 31.12.2020 Příjemce
DG16P02M056 Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Kučerová Irena Ing., Ph.D. 1.3.2016 31.12.2020 Spolupříjemce
DG16P02R040 Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 1.3.2016 31.12.2020 Spolupříjemce
DG18P02OVV001 Syntetické materiály v knihovních fondech MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II Brožek Jiří prof. Ing., CSc. 1.3.2018 31.12.2022 Spolupříjemce
DG18P02OVV023 Vývoj metod podlepování historických textilií MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Škrdlantová Markéta Ing., Ph.D. 1.3.2018 31.12.2021 Příjemce
DG18P02OVV028 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování-konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Kloužková Alexandra doc. Ing., CSc. 1.3.2018 31.12.2022 Koordinátor
DG18P02OVV050 Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 1.3.2018 31.12.2022 Koordinátor
DG18P02OVV062 Biodiverzita černobílých fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich dezinfekce MK Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 1.3.2018 31.12.2022 Příjemce
FV10522 Pokročilé supravodiče pro levitační disky. MPO TRIO Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 1.10.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
FV10529 Pokročilá elektrolytická výroba vodíku z OZE MPO TRIO Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.8.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
FV10749 Nová generace chemoindikátorů pro kontrolu účinnosti VHP cyklu MPO TRIO Syslová Kamila Ing., Ph.D. 1.7.2016 30.6.2019 Spolupříjemce
FV20232 Biodegradovatelné strukturované implantáty vyrobené metodou 3D tisku kovů MPO TRIO Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.7.2017 30.6.2021 Spolupříjemce
FV30062 Zpětné využívání deponovaných popílků z uhelných elektráren MPO TRIO Škvára František doc. RNDr., DrSc. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
FV30083 Technologie výroby ethylenu z obnovitelných surovin MPO TRIO Zámostný Petr prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
FV30114 Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi MPO TRIO Mastný Libor Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
FV40201 Výzkum a vývoj materiálů pro depozici supravodivých vrstev MPO TRIO Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 1.8.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
FV40430 Vývoj procesu mokré oxidace pro ekologickou likvidaci průmyslových odpadních vod MPO TRIO Trejbal Jiří Ing., Ph.D. 1.9.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
LO1613 Výzkum nových materiálů pro chemický průmysl MŠMT Národní program udržitelnosti Čapek Pavel doc. Ing., CSc. 1.1.2016 31.12.2020 Příjemce
LM2015063 Národní infrastruktura chemické biologie (CZ-­OPENSCREEN) MŠMT Výzkumné infrastruktury Svozil Daniel doc. Mgr., Ph.D. 1.1.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
LTACH17007 Kompozitní fotokatalyzátory na bázi TiO2 - aktivní uhlí pro čištění vody a vzduchu MŠMT INTER-ACTION Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
LTAIZ19011 Fotokatalyzátory zabudované do hydrofobní matrice pro čištění vod obsahující nepolární, biologicky neodbouratelné látky MŠMT INTER-ACTION Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.7.2019 31.12.2021 Příjemce
LTAUSA18075 Analýza pěnění - kritického procesu při přeměně kmene na sklo MŠMT INTER-ACTION Pokorný Richard Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2022 Příjemce
LTI19002 Zapojení českých výzkumných organizací do Evropské aliance pro energetický výzkum EERA (EERA-CZ 2) MŠMT INTER-INFORM Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.7.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
TH02010822 Vývoj horizontálně i vertikálně nastavitelných levitačních dopravníků TAČR Epsilon Hlásek Tomáš Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH02020163 Vývoj a průmyslová optimalizace výrobních postupů stavebních hmot s využitím vysokého obsahu popílku TAČR Epsilon Škvára František doc. RNDr., DrSc. 1.11.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
TH02020444 Operační řešení poškozených kloubů TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2020 Spolupříjemce
TH03010094 Plnění vodíku pro malé dopravní prostředky TAČR Epsilon Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.4.2018 31.3.2021 Spolupříjemce
TH03010354 Gradientní funkčně strukturovaný kyčelní implantát s vysokou životností TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
TH03020348 Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity TAČR Epsilon Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2021 Spolupříjemce
TH04020224 Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
TH04020318 Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2022 Koordinátor
TJ01000411 Nové oxidové materiály dopované lanthanoidy a přechodnými kovy pro výrobu scintilátorů TAČR Zéta Nádherný Ladislav Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2019 Příjemce
TJ02000116 Elektrochemické zpracování odpadních koncentrátů z membránových separací TAČR Zéta Giurg Adam Ing. 1.5.2019 30.4.2021 Příjemce
TK01010040 Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu TAČR Théta Stoulil Jan Ing., Ph.D. 1.7.2018 30.6.2022 Příjemce
TK01030128 H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku TAČR Théta Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.9.2018 31.8.2024 Příjemce
TK01030200 Pokročilá supravodivá keramika pro energetické aplikace TAČR Théta Jankovský Ondřej Ing., Ph.D. 1.7.2018 31.12.2024 Příjemce
TK02030103 Výzkum a vývoj reverzibilního alkalického palivového článku TAČR Théta Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.8.2019 31.12.2025 Spolupříjemce
TN01000071 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství TAČR Národní centra kompetence Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.2.2019 31.12.2020 Spolupříjemce
VI20152019018 Vývoj a realizace nezávislého DC zdroje napájení s vodíkovým palivovým článkem MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.9.2015 31.8.2019 Spolupříjemce
VI20162019037 Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2019 Spolupříjemce
VI20162020021 Zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče MV Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020 Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2016 31.12.2020 Spolupříjemce
VI20192022152 Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením MV0 Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2022 Rubešová Kateřina doc. Ing., Ph.D. 1.7.2019 30.6.2022 Koordinátor
GA17-00089S Separace racemických směsí membránovými procesy GA ČR Standardní projekty Sysel Petr prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-00607S Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury GA ČR Standardní projekty Macháč Petr doc. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-00885S Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelnými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství GA ČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-00939S Příprava a charakterizace tenkých vrstev a nanostruktur se specifickými magnetickými vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Řezníčková Alena Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-02815S Výzkum a vývoj vysoce hodnotných kompozitů obsahujících popílek z biomasy GA ČR Standardní projekty Jankovský Ondřej Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-03474S Mikroporézní polymery typu polyacetylenových sítí pro aplikace v heterogenní katalýze GA ČR Standardní projekty Vyskočilová Eliška doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-07559S Zpracování inovativních intermetalik na bázi železa mechanickým legováním a slinováním v GA ČR Standardní projekty Průša Filip Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-08389S Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod GA ČR Standardní projekty Kovanda František prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-10907S Dopad nanočástic ušlechtilých kovů na životní prostředí GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-11456S Nanostruktury dichalkogenidů přechodných kovů pro elektrokatalýzu GA ČR Standardní projekty Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-13161S Vliv nestechiometrie a nanostrukturování na materiálové vlastnosti oxidů kovů GA ČR Standardní projekty Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-14683S Mechanické vlastnosti stavebních prvků RNA a DNA GA ČR Standardní projekty Lankaš Filip doc. Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-18108S Nové elektrochemicky aktivní calix[4]areny jako ligandy a receptory a jejich oxidovaná analoga GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Spolupříjemce
GA17-20008S Nové fotokatodové a photoanodové materiály pro solární rozklad vody GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2017 31.12.2019 Koordinátor
GA17-21770S Modulární syntéza nových Fischerových biskarbenových komplexů, jejich struktura a syntetické aplikace GA ČR Standardní projekty Dvořák Dalimil prof. Ing., CSc. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA17-22586S Vliv mikrostruktury na vodíkem vyvolané korozní poškození vysokopevnostních ocelí GA ČR Standardní projekty Prošek Tomáš Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GJ17-25618Y Příprava inovativních slitin hliníku se "self-healing" a "self-reporting" vlastnostmi GA ČR Juniorské projekty Michalcová Alena Ing., Ph.D. 1.1.2017 31.12.2019 Příjemce
GA18-03346S Optická aktivní centra v krystalech ZnO a ZrO2 vytvořené iontovými svazky GA ČR Standardní projekty Nekvindová Pavla doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-06110S Biodegradabilní slitiny na bázi zinku s optimalizovanými korozními, mechanickými a biologickými vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Kubásek Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-07619S Janusovy nanočástice pro katalýzu a membránové procesy GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GC18-08680J Syntéza a využití chromogenních a fluorogenních chirálních calixarenů a příbuzných látek GA ČR Mezinárodní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-09824S Hybridní organokřemičité nanomateriály pro heterogenní katalýzu enantioselektivních reakcí GA ČR Standardní projekty Hodačová Jana doc. Dr. Ing. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA18-12150S Příprava polovodivých látek na bázi pyrenu GA ČR Standardní projekty Tobrman Tomáš doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Koordinátor
GA18-14497S Funkční organické-anorganické nanostruktury vykazující samouspořádání GA ČR Standardní projekty Svoboda Jiří prof. Ing., CSc. 1.1.2018 31.12.2020 Spolupříjemce
GA18-15175S Oxidativní fotokatalytické systémy s flaviniovými solemi pro přímé C-H funkcionalizace GA ČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GJ18-17187Y Mechanochemické indikátory GA ČR Juniorské projekty Krupička Martin Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-17899S Částečně a plně slinutá keramika - příprava, mikrostruktura, vlastnosti, modelování a teorie slinování GA ČR Standardní projekty Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-22059S MODIFICATION OF BRANCHED POLYOLEFINS BY POLAR FUNCTIONALITIES GA ČR Standardní projekty Merna Jan doc. Ing., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA18-26170S Chemical modification of conjugated polymers for reversible, light-triggerable conductivity switching GA ČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 1.1.2018 31.12.2020 Příjemce
GA19-00262S Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a aditivy GA ČR Standardní projekty Jankovský Ondřej Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA19-02482S Syntéza pokročilých mikrostruktur v inovativních polymerech a nanokompozitech metodou mikrostrukturování iontovým svazkem GA ČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-02495S Funkcionalizované mikroporézní polymerní struktury typu včelí plástev GA ČR Standardní projekty Slepička Petr doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GC19-02964J Elektrochemie rozhraní Pt - oxokyseliny fosforu jako klíč k pochopení výkonosti vysokoteplotních palivových článků s protonově vodivou membránou GA ČR Mezinárodní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-03564S Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury GA ČR Standardní projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-04682S Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů GA ČR Standardní projekty Doušová Barbora doc. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA19-05677S Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu GA ČR Standardní projekty Rohanová Dana doc. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-08273S Calixarenové deriváty se smíšenými můstky GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-08937S Pokročilé slitiny hořčíku s potlačenou hořlavostí, vysokou korozní odolností a vysokou pevností GA ČR Standardní projekty Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA19-09064S Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pro deriváty flavinů GA ČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-09600S Integrovaná metodologie návrhu nanoformulačních procesů pro (trans-)dermální doručování účinných látek GA ČR Standardní projekty Zbytovská Jarmila doc. Mgr., Dr. rer. nat. 1.1.2019 31.12.2021 Koordinátor
GA19-11027S Betonárenský kal - nebezpečný odpad nebo druhotná surovina? GA ČR Standardní projekty Doušová Barbora doc. Ing., CSc. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GA19-14179S In-situ analýza chování vrstvy pěny na rozhraní kmene a taveniny za použití modelové tavicí pece GA ČR Standardní projekty Pokorný Richard Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GC19-14244J Nerovnovnovážná termodynamika rozhraní pevná fáze/plyn ve vysokoteplotních elektrochemických celách s pevným elektrolytem. GA ČR Mezinárodní projekty Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GA19-15199S Grafitizovaný nitrid uhlíku dopovaný nekovovými prvky pro fotokatalytické reakce GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 1.1.2019 31.12.2021 Spolupříjemce
GJ19-17593Y Fotochemické modifikace 2D materiálů GA ČR Juniorské projekty Šturala Jiří Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2021 Příjemce
GJ19-24603Y Kovová povrchová modifikace - nová generace led-odpuzujicích materiálů.. GA ČR Juniorské projekty Postnikov Pavel, Ph.D. 1.7.2019 31.12.2021 Příjemce
GX19-26910X Chemie ve dvou dimenzích - za hranice grafenu GA ČR EXPRO Sofer Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 1.1.2019 31.12.2023 Příjemce
NV19-09-00378 Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Linhart Igor doc. Ing., CSc 1.5.2019 31.12.2022 Spolupříjemce
Aktualizováno: 25.7.2019 09:34, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi